Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

UC SYD

Retningslinjer ifm. COVID-19

I forbindelse med coronavirus (COVID-19) har UC SYD udarbejdet nedenstående anbefalinger og retningslinjer til studerende, medarbejdere, samarbejdspartnere og gæster.

01

Siden er opdateret 10. januar kl. 15.00

UC SYD følger de retningslinjer, som kommer fra de danske myndigheder.

På denne side finder du de gældende forholdsregler, som er særlige for studerende, kursister, medarbejdere og gæster på UC SYD.

Har du spørgsmål til UC SYDs forholdsregler ifm. coronavirus, som du ikke kan finde svar på her på siden, kan du skrive til corona@ucsyd.dk.

Se også Q/A fra forskellige myndigheder

Løbende nyt

Situationen udvikler sig konstant. Nye opslag kommer til og uaktuelle opslag bliver fjernet. 

17. januar kl. 16.00: Corona - forlængelser af de nuværende krav

Det, der blev meldt ud 7. januar gælder fortsat. 

Krav

UFM har meldt ud, at bekendtgørelsen med kravet om coronapas, stikprøvekontrol af coronapas og kravet om mundbind eller visir på fællesarealerne, forlænges januar ud.

Opfordringer

Der er ingen ændringer til de nuværende opfordringer. De gælder – som vi meldte ud i sidste uge – til den 31. januar, og det drejer sig om følgende:

 • Hjemmearbejde, hvor det er muligt
 • Undervisningen organiseres i faste hold
 • Eksamener omlægges, så de så vidt muligt afholdes virtuelt (bacheloreksaminer undtaget).

Husk Sundhedsstyrelsens gode råd om afstand, udluftning, god hygiejne mv.

Hold dig orienteret på intra (medarbejdere), Itslearning (studerende) og her på sitet.

7. januar kl. 15.15: Coronaopsamling

Overordnet gælder, at de nuværende retningslinjer for hjemmearbejde, eksamener og undervisning nu gælder til udgangen af januar. Beslutningen er truffet af hensyn til planlægningshorisonten.

Mere specifikt:

 • Kravet om mundbind eller visir og de nuværende krav om coronapas og stikprøvekontrol gælder til og med 16. januar, hvor den nuværende bekendtgørelse udløber. Hvis kravene forlænges, hører I nærmere.
   
 • Eksamener omlægges til onlineeksamener, hvor det praktisk er muligt. Bacheloreksamener må gerne afholdes fysisk – det er op til den enkelte uddannelse. Der må gerne komme gæster på campus i den forbindelse – men i mindre grupper, og vi opfordrer til kortvarigt ophold. Kravene for studerende og ansatte gælder også for gæster, dvs. mundbind, coronapas og stikprøvekontroller.
   
 • Vi opfordrer til at organisere undervisningen i faste hold, hvor det er muligt i forhold til den praktiske gennemførelse af undervisningen.
   
 • Har du mulighed for det, opfordres du til fortsat at arbejde hjemme. Aftal med din nærmeste leder, hvordan du bedst planlægger hjemmearbejde i forhold til evt. fysiske møder og karakteren af dine opgaver.  
   
 • Sociale arrangementer gennemføres ikke, hverken for medarbejdere eller studerende. Også det gælder i hele januar.
   
 • Dimissioner i januar kan planlægges og afholdes for studerende i de hold, de hører til. Hvordan dimissionerne udformes, afgøres af lederne på hver uddannelse. Pårørende må gerne inviteres, men også for dem gælder opfordring til kortvarigt ophold og krav om mundbind, coronapas og stikprøvekontroller.
   
 • Et negativt resultat på en selvtest gælder ikke som et gyldigt coronapas på UC SYD – eller udenfor murerne. I den gældende bekendtgørelse for vores område står der bl.a., at et coronapas skal kunne fremvises på papir eller elektronisk – og det kan man ikke med en selvtest.
   
 • Hvornår kan man vende tilbage som smittet? Hvis man inden for de seneste 14 dage er konstateret positiv for corona ved en PCR-test, må man vende tilbage 48 timer efter, man er symptomfri, og syv dage efter en positiv PCR-test, hvis man er symptomfri.
  Coronapasset er først gyldigt 14 dage efter, man er testet positiv. Derfor er der i det her tilfælde en undtagelse i bekendtgørelsen for kravet om coronapas.
  Der kan altså være en kortere periode, hvor man er rask og gerne må komme på UC SYD, men ikke kan dokumentere det med et coronapas. Ved en stikprøvekontrol skal man derfor oplyse om årsagen. Oplysningen gives på tro og love.

Husk Sundhedsstyrelsens gode råd om afstand, udluftning, god hygiejne mv.

Hold dig orienteret på intra (medarbejdere), Itslearning (studerende) og her på sitet.

23. december kl. 8.00: Nye retningslinjer for håndtering af nære kontakter

Der er kommet nye retningslinjer for håndtering af nære kontakter.

De nye retningslinjer* for håndtering af nære kontakter betyder, at:

 1. Nære kontakter nu kun bruges om dem, der er udsat for smitte i hjemmet. Det er også kun denne gruppe, der både skal gå i selvisolation og testes.
 2. Andre, der er udsat for smittede personer uden for hjemmet, skal fortsat testes, men ikke længere gå i selvisolation.

Du har været udsat for smitte, hvis du har været sammen med den smittede person inden for 48 timer, før personen fik symptomer (eller 48 timer før den positive test, hvis personen ikke har symptomer).

Husstandskontakter

 • Bor du sammen med en person, der er smittet (eller en person, du tilsvarende har været tæt på, fx en kæreste eller overnattende gæster), så skal du straks gå i selvisolation og testes på dag 4 og 6 efter, du sidst var sammen med den smittede person. Testen på dag 4 skal være en PCR-test, mens testen på dag 6 for nuværende skal være en hurtigtest.  
 • Du kan ophæve din selvisolation efter et negativt svar på PCR-testen på dag 4. 
 • Har du fået 3. stik, så skal du ikke gå i selvisolation, men det anbefales, at du tager en hurtigtest hurtigst muligt samt en PCR-test på dag 4 og for nuværende en hurtigtest på dag 6. 
 • Har du haft covid-19 inden for de seneste 12 uger (fra datoen for positiv test) skal du ikke isolere dig eller blive testet, medmindre du får symptomer.

Øvrige kontakter

 • Har du været tæt på en anden smittet (fx en ven, kollega eller studie- eller klassekammerat), anbefales det, at du bliver testet med hurtigtest (evt. selvtest) med det samme og igen på dag 4 efter, du sidst var sammen med den smittede person. Du skal ikke gå i selvisolation.
 • Har du haft covid-19 inden for de seneste 12 uger (fra datoen for positiv test) skal du ikke lade dig teste, medmindre du får symptomer.

Har du spørgsmål, kontakt din nærmeste leder/studieleder.

19. december kl. 7.45: Nye restriktioner – mundbind på UC SYD

Fra 19. december skal du bære mundbind eller visir, når du færdes på campusserne. Og de tidligere udmeldte restriktioner gælder stadig.

Kravet gælder ved færden på fællesarealer, fx i kantiner, men ikke i forbindelse med undervisning, eksamen eller generelt, når du sidder ned.

Kravet om mundbind eller visir og de nuværende krav om coronapas og stikprøvekontrol vil blive forlænget til og med uge 2.

De tidligere udmeldinger om hjemmearbejde og sociale arrangementer fastholdes også. Det betyder, at vi opfordrer jer til at aflyse eller udskyde alle arrangementer, som primært har et socialt formål. På UC SYD har vi besluttet, at det gælder til og med uge 2.

Der vil blive taget stilling til dimissioner i begyndelsen af januar.

Nyt fra 1. januar:

 • Fra 1. januar omlægges eksamener til onlineeksamener, hvor det praktisk er muligt.
 • Undervisningen vil blive gennemført i faste hold, hvor det er muligt.

Husk Sundhedsstyrelsens gode råd om afstand, udluftning, god hygiejne mv.

Har du spørgsmål, kontakt din studieleder/nærmeste leder.

Hold dig orienteret på intra (medarbejdere), Itslearning (studerende) og her på siden.

10. december kl. 16.10: Nye restriktioner – men professionshøjskoler er fortsat åbne

Ændringerne omfatter opfordringer til øget brug af hjemmearbejde og til at aflyse større sociale arrangementer.

Øget hjemmearbejde og aflysning af større sociale arrangementer gælder til og med uge 1.

Hjemmearbejde

 • Som udgangspunkt skal administrativt personale – og andre personalegrupper, hvis deres opgaver tillader det – arbejde hjemme resten af året samt i uge 1 i 2022. Det samme gælder undervisere, der ikke har fysisk undervisning.
 • Ledere kan beslutte fysisk fremmøde for medarbejdere, hvis både hensyn til opgaven og medarbejderen kan begrunde det.
 • Hold møder online, hvis det er muligt. Det er op til ledere at tage stilling til mødeform inden for egen afdeling eller uddannelse.

Hjemsendte børn

 • Har du som medarbejder hjemsendte børn i grundskolen, og oplever du udfordringer med at løse dine opgaver, skal du sammen med din leder vurdere, hvilke opgaver du skal arbejde med i den periode, du arbejder hjemme. Du og din leder skal i fællesskab finde en pragmatisk løsning på baggrund af gensidig fleksibilitet i forhold til både arbejdstid og -opgaver.
 • Hvis medarbejdere kun kan arbejde hjemme i begrænset omfang pga. særlige forhold hjemme eller pga. opgaven, kan der ses på mulighederne for, at medarbejderen i perioden afvikler flekstid eller afspadsering. Men kun i helt særlige tilfælde vil det være relevant at overveje, om medarbejderen skal pålægges at bruge ferie.
 • Har du som studerende hjemsendte børn i grundskolen, og oplever du udfordringer med at passe dine studier, skal du sammen med din studieleder vurdere fremmøde og de opgaver, du skal arbejde med i den periode, dine børn er hjemsendt.

Sociale arrangementer for medarbejdere

 • Alle større arrangementer aflyses – det er op til de enkelte ledere at vurdere, hvad større arrangementer er hos jer – men det vil gælde fx receptioner. Julehygge opfordres til at blive flyttet til efter nytår. Den generelle opfordring er, at man ikke samles for mange til sociale sammenhænge.

Sociale arrangementer for studerende

 • Alle større arrangementer aflyses, også fredagsbar. Hvis det for de studerende er muligt at mødes i mindre grupper uden alkohol under café-lignende forhold, så kan det gennemføres at mødes, men altså ikke som fester eller i fredagsbar. Men husk de smitteforebyggende råd om god hygiejne, afstand og udluftning mv.

Undervisning

 • Der er ingen ændringer for undervisning og eksamener. Men igen – følg de generelle smitteforebyggende råd og håndter konkrete episoder med smitte og isolation som sædvanligt ift. undervisning og eksamener.

Krav om coronapas

 • Bekendtgørelsen med krav om coronapas og stikprøvekontrol for studerende er blevet forlænget til og med den 7. januar 2022, og derfor fortsætter vi med de samme krav for fysisk fremmøde.

Husk afstand, udluftning mv. jf. Sundhedsstyrelsens generelle smitteforebyggende råd.

Har du spørgsmål, skal du kontakte din nærmeste leder/studieleder.

1. december kl. 12.15: Krav om coronapas på UC SYD

Mandag trådte den nye bekendtgørelse om krav om coronapas for studerende m.fl. i kraft. Bekendtgørelsen* udløber den 10. december.

Den beskriver både krav om coronapas for elever, studerende og besøgende, og at der skal udføres løbende stikprøvekontrol af alle.

Ansatte er dog undtaget, men omfattet af krav om coronapas. **

Procedure for stikprøvekontrol

Stikprøvekontrol af studerende vil ske efter samme metode som sidst – dvs. på grunduddannelser, EVU- og kursusaktiviteter.

Der skal udføres min. to stikprøvekontroller om ugen. Én gang om ugen (senest kl. 12 hver fredag) skal studielederne indrapportere oplysninger om resultaterne af ugens kontroller.

Sanktioner

Vi er forpligtet til at oplyse om konsekvensen ved ikke at have et gyldigt coronapas. Taler du med studerende, censorer mv., og bliver du spurgt om sanktioner, kan du svare, at hvis man ikke kan fremvise et gyldigt coronapas, vil man blive bedt om at forlade UC SYDs område, men at man er velkommen tilbage på campus, når man igen kan fremvise et gyldigt coronapas eller dokumentation for undtagelse fra kravet.

Der er en undtagelse for kravet om coronapas for dem, der har været symptomfri i 48 timer, og hvor der endnu ikke er gået 14 dage fra smitten er konstateret. En smittet får først et gyldigt coronapas 14 dage efter smitten. Det er også nævnt i §3 i bekendtgørelsen.

Der vil blive sat skilte op på campusserne, hvor der gøres opmærksom på kravet om coronapas.

Har du spørgsmål, kontakt din nærmeste leder.
Hold dig orienteret på Itslearning og ucsyd.dk/corona.

26. november kl. 17.20: Krav om coronapas fra mandag den 29. november

Fra på mandag den 29. november er der krav om coronapas på alle videregående uddannelsesinstitutioner.

Det betyder, at elever, studerende, ansatte og besøgende mv. skal kunne fremvise et gyldigt coronapas for at kunne møde fysisk op på UC SYD.

Børn under 15 år og personer, der kan dokumentere, at de er undtaget fra COVID-19-tests, vil være undtaget fra kravet om coronapas.

Når vi kender de endelige retningslinjer – formentlig i løbet af næste uge – opdaterer vi naturligvis ucsyd.dk/corona.

25. november kl. 16.00: Regeringen indstiller til restriktioner

Onsdag indstillede regeringen nye restriktioner, der skal godkendes af Epidemiudvalget i Folketinget, før de kan indføres.

UC SYDs covid-gruppe vender så hurtigt som muligt tilbage med nyt om, hvad restriktionerne vil betyde for UC SYD.

Hold dig orienteret på intra (medarbejdere), Itslearning (studerende) og her på siden.

22. november kl. 16.00: Nyt om corona

Smittetallene stiger, og regeringen holder igen pressemøder om, hvordan danskerne skal forholde sig til covid-19. Hvad betyder det for studerende og ansatte på UC SYD?

Ikke underlagt restriktioner

Der er ikke restriktioner på videregående uddannelsesinstitutioner. Uddannelses- og Forskningsministeriets områder er ikke omfattet af de krav, som er indført i det offentlige rum. Der er ingen restriktioner i forbindelse med undervisning, større faglige og sociale arrangementer eller fx forsamling i kantiner. Derfor stilles der ikke krav om fx coronapas. 

Hvad gælder så?

Dét, der til gengæld gælder, er, at vi skal følge Sundhedsstyrelsens generelle råd om smitteforebyggelse:

 • Bliv vaccineret
 • Bliv hjemme og bliv testet, hvis du får symptomer
 • Hold afstand
 • Luft ud og skab gennemtræk
 • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
 • Gør rent, særligt overflader, som mange rører ved.

De råd kan du også læse på alle infoskærme, og du kan finde håndsprit alle steder – og vi opfordrer til, at du lader dig vaccinere, og at du lader dig teste, hvis du får symptomer. 

Selvom vi ikke kan kræve af nogen at vise coronapas, kan vi opfordre til det, hvis der er situationer, hvor man efter konkret vurdering finder det hensigtsmæssigt. 

Sker der ændringer, melder vi ud.

Har du spørgsmål, kontakt din studieleder.

Hold dig orienteret på intra (medarbejdere), Itslearning (studerende) og her på sitet.

9. november kl. 11.15: Udmelding om corona fra regeringen

Regeringen holdt pressemøde mandag 8. november – hvad betyder udmeldingen for UC SYD?

Ingen restriktioner rammer lige nu de videregående uddannelsesinstitutioner.

Men regeringen har indstillet til Folketinget, at corona igen kategoriseres som en samfundskritisk sygdom.

Vedtages det, betyder det, at regeringen igen kan tage epidemiloven i brug og iværksætte restriktioner.

Foreløbig har regeringen indstillet, at der igen indføres coronapas i det offentlige rum.

Vi er opmærksomme på situationen og vil melde ud til jer, hvis der kommer retningslinjer eller restriktioner, der har indflydelse på medarbejdere og studerende.

Har du spørgsmål, kontakt din nærmeste studielder/leder.

Hold dig orienteret på intra (medarbejdere), Itslearning (studerende) og her på sitet.

23. august kl. 11.00: Covid-19 – hvad er det vigtigt at være opmærksom på?

På videregående uddannelsesinstitutioner skal vi nu håndtere covid-19 på et basisniveau, for vi er ikke længere underlagt restriktioner – afstandskrav, krav om stamhold m.m.

Vi skal nu blot følge Sundhedsstyrelsens generelle råd:

 • Bliv vaccineret
 • Bliv hjemme og bliv testet, hvis du får symptomer
 • Hold afstand
 • Luft ud og skab gennemtræk
 • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
 • Gør rent, særligt overflader, som mange rører ved.

Kontaktopsporing

Vi skal stadig kontaktopspore, men definitionerne er ændret i løbet af sommeren. Der skal laves kontaktopsporing, hvis:

 • En person konstateres positiv ved en PCR-test (obs.: ikke ved en positiv antigentest)
 • Flere personer konstateres positiv ved antigentest i en klasse eller på et hold.

Nær kontakt

Man opfylder kriterierne for nær kontakt, hvis:

 • Man bor sammen med en person, der er testet positiv ved en PCR-test.
 • Man har haft direkte fysisk kontakt (f.eks. kram) eller direkte kontakt til smittefarlige sekreter fra en person (f.eks. hoste eller nys), der har positiv PCR-test.
 • Man har været inden for 1 meter i mere end 15 minutter (f.eks. i samtale) med person, der har en positiv PCR-test.
 • Man har været indenfor 2 meter af en person med positiv PCR-test i situationer med kraftig udånding som sang, høj tale, råb eller fysisk anstrengelse – eller opholdt sig i lukkede rum med dårlig ventilation eller ingen udluftning.

Hvis du opfylder kriterierne for nær kontakt og ikke er færdigvaccineret, skal du:

 • Gå i selvisolation og blive testet på dag 4 og 6 efter kontakt med en smittet person.

Hvis du opfylder kriterierne for nær kontakt og er færdigvaccineret, skal du:

 • Lade dig teste på dag 4 og 6, men du behøver ikke selvisolere dig.

Anden kontakt

 • Man er anden kontakt, hvis man har siddet i møde med- eller blevet undervist af en person, der har en positiv PCR-test.
 • Hvis man er anden kontakt, skal man lade sig teste med PCR eller antigen, være ekstra opmærksom på symptomer og på, hvem og hvor mange man omgås indtil testsvar foreligger (her skelnes ikke mellem vaccinerede og ikke-vaccinerede).

Registrering af smittede

 • Vi registrerer ikke længere smittede, fordi vi ikke længere indrapporterer smittetilfældene til styrelsen.
 • Men chefer skal involveres ved smitte, og han eller hun kontakter smitteopsporingen for konkret rådgivning og melder smittetilfældet til covid-gruppen sammen med en orientering om de tiltag, der er foretaget.

Samtykke til offentliggørelse af identitet

 • UC SYD skal indhente samtykke fra den smittede for at dele identiteten i forbindelse med kontaktopsporingen. Uden et samtykke skal den smittedes identitet holdes anonym.
 • Selvom UC SYD får samtykke til deling af identiteten, skal identiteten kun deles der, hvor det er relevant for kontaktopsporingen.

Corona-relateret sygdom og mTime (medarbejdere)

 • Fremover skal corona-relateret sygdom ikke registreres særskilt i mTime. I stedet registreres det som alm. sygefravær. Hvis man bliver corona-smittet, skal man fortsat kontakte egen personaleleder.

Opfordring til tests, hvis man ikke har gyldigt coronapas

 • Personer, som ikke har et gyldigt coronapas, opfordres fortsat til én ugentlig test ifm. fysisk fremmøde på campus.

Kantinen

 • Kantinen pakker ikke længere maden ind. Det samme gælder for mødeforplejning, hvor det ikke længere er muligt at bestille individuelt indpakket forplejning.

Har du spørgsmål, kontakt din nærmeste leder/studieleder.

Hold dig orienteret på intra (medarbejdere), Itslearning (studerende) og her på siden.

02

Til studerende og kursister

UC SYD har udarbejdet nedenstående Q/A med svar på spørgsmål, du måske stiller dig som studerende/kursist på UC SYD i relation til coronavirus (COVID-19).

Har du spørgsmål, som ikke bliver besvaret herunder, kan du se, hvem du skal henvende dig til under "Andre spørgsmål".

Spørgsmål og svar bliver løbende opdateret.

Undervisning og eksamen

Bliver min undervisning og eksamen omlagt til online?

Som udgangspunkt gennemføres undervisning og eksamen som planlagt.

Men både undervisning og eksamen kan blive omlagt til online. Hvis der sker ændringer, får du besked direkte fra din uddannelse.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan deltage i eksamen på grund af sygdom, symptomer eller isolation på grund af corona?

Hvis du bliver syg, får symptomer eller er nær kontakt på grund af corona i forbindelse med en prøve, skal du kontakte din studieleder, der vil vurdere, om det er muligt at omlægge din prøve/eksamen til online.

Færden på campus

Hvordan er retningslinjerne for færden på campus?

For at møde fysisk op på campus skal du:

 • Bære mundbind eller visir, når du færdes på campusserne. Kravet gælder ved færden på fællesarealer, fx i kantiner, men ikke i forbindelse med undervisning, eksamen eller generelt, når du sidder ned.
   
 • Kunne fremvise et gyldigt coronapas. Der vil ikke være testfaciliteter på UC SYDs campusser.

Dokumentation for coronapas er når du:

 • er fuldt vaccineret, eller fra 14 dage efter du har modtaget det første vaccinestik.
 • har været smittet med coronavirus indenfor de seneste seks måneder – dvs. du har et positivt PCR-testresultat, der er mindst fjorten dage gammelt og højest 180 dage gammelt.
 • kan fremvise en negativ PCR-test, der er højest 72 timer gammel, eller en negativ hurtigtest, der højest er 48 timer gammel.
 • fremviser sundhedsmyndighedernes app ”Coronapas”, hvor skærmen viser ”Gyldigt i Danmark” kombineret med bevægelige elementer og aktuelt klokkeslæt på skærmen

Du kan få dit coronapas enten ved at dowloade app'en 'Coronapas' på telefonen, eller ved at printe passet fra sundhed.dk.

Hvis du ikke kan fremvise et gyldigt coronapas, vil du blive bedt om at forlade UC SYDs område. Du er velkommen tilbage på campus, når du igen kan fremvise et gyldigt coronapas eller fremvise dokumentation for undtagelse af kravet.

Undtagelser for coronapas:

 1. Børn under 15 år.
 2. Personer, der kan fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget fra at få foretaget en covid-19-test
 3. Personer, hvor uddannelsesinstitutionen vurderer, at den pågældende ikke er omfattet af sundhedsmyndighedernes anbefalinger om selvisolation af smittede, selvom personen har et positivt testresultat af en PCR-test, jf. § 1, stk. 3, der er mindre end 14 dage gammelt.

Du skal derudover fortsat følge de generelle anbefalinger:

 • Bliv vaccineret
 • Bliv hjemme og bliv testet, hvis du får symptomer
 • Vask hænder og sprit af - tit
 • Luft ud og skab gennemtræk
 • Vær opmærksom på afstand
Skal jeg fremvise gyldigt coronapas, før jeg må møde fysisk op på campus?

Ja, du skal kunne fremvise gyldigt coronapas, når du møder op på campus.

 

Hvad gør jeg i perioden fra jeg er konstateret positiv for corona til jeg har et gyldigt coronapas?

Hvis du inden for de sidste 14 dage er konstateret positiv for corona, kan du komme tilbage på UC SYDs lokationer, når du har være symptomfri i 48 timer. Hvis du ingen symptomer har haft, kan du vende tilbage efter 7 dage. Coronapasset er pt. først gyldigt 14 dage efter du er testet positiv og en test vil sandsynligvis ikke kunne anvendes så kort tid efter sygdommens ophør. Der kan derfor være en kortere periode, hvor du er rask og gerne må komme på UC SYDs lokationer, men ikke kan dokumentere det med et coronapas. Ved en stikprøvekontrol skal du oplyse om årsagen. Oplysningen gives på tro og love (dvs. at oplysningen skal være sand).

Hvad gør jeg, hvis jeg er sendt til test for covid-19, fordi jeg har symptomer eller er nær kontakt til en, som er konstateret smittet?

Symptomer

Hvis du får symptomer, som kan være COVID-19, skal du gå i selvisolation, så du undgår at smitte andre, og du skal sørge for at blive testet med en PCR-test hurtigst muligt. Dette gælder også, hvis du er færdigvaccineret.

Nær kontakt - ikke færdigvaccineret

Hvis du opfylder kriterierne for nær kontakt og ikke er færdigvaccineret, skal du gå i selvisolation og blive testet på dag 4 (PCR-test) og 6 (hurtigtest) efter kontakt med en smittet person.

Nær kontakt - færdigvaccineret (3. stik)

Hvis du opfylder kriterierne for nær kontakt og er færdigvaccineret, skal du lade dig teste på dag 4 (PCR-test) og 6 (hurtigtest), men du behøver ikke selvisolere dig.

Hvad gør jeg, hvis jeg har symptomer på covid-19?

Symptomer på covid-19 er:

 • Feber
 • Hoste
 • Ondt i halsen
 • Hovedpine
 • Muskelømhed
 • Tab af lugte- og smagssans
 • Stoppet eller løbende næse

Du skal gå i selvisolation og booke tid til test på coronaprover.dk, hvis du har symptomer, der kunne være covid-19, men ikke føler dig så syg, at du har behov for at tale med en læge.

Hvis din test er negativ, må du komme på campus igen, når du er symptomfri.

Hvis din test viser, at du er smittet med covid-19, og du har været fysisk til stede på campus i perioden på 48 timer før dine symptomer opstod, skal du kontakte din studieleder. Se også spørgsmålet ”Hvad gør jeg, hvis jeg konstateres smittet med covid-19, og har været på campus inden for de seneste 48 timer før symptomerne begyndte?”

Hvad gør jeg, hvis jeg er konstateret smittet med covid-19, og har været på campus inden for de seneste 48 timer før symptomerne begyndte?

Du skal ringe eller sms'e til din studieleder, hvis du bliver konstateret smittet med coronavirus, og du har været fysisk til stede på campus inden for de seneste 48 timer før symptomerne begyndte eller testen blev foretaget. Find kontaktinfo på din studieleder her.

De medarbejdere og studerende, du har været i kontakt med, vil blive orienteret om det og opfordret til at lade sig teste. Du vil i denne sammenhæng blive bedt om at hjælpe med at identificere, hvem du har været i kontakt med op til 48 timer, før de første symptomer opstod, da du i denne periode potentielt har kunnet smitte andre.

Under sygdommen skal du blive hjemme, indtil du har været symptomfri i 48 timer. Derudover skal du følge de almindelige retningslinjer ved sygdom. Retningslinjerne finder du her på siden under overskriften ”Fraværsregistrering, sygdom og forhold med betydning for dit studieforløb”. Hvis du ikke har haft symptomer, skal du være i selvisolation indtil syv dage efter, at din test blev taget.

Hvis du ikke kan deltage i planlagte undervisningsaktiviteter, skal du kontakte din studieleder, så I kan aftale, om der kan findes en alternativ løsning.

Følg i øvrigt sundhedsstyrelsens retningslinjer.

 

Hvad gør jeg, hvis jeg er konstateret smittet med covid-19, men ikke har været på campus inden for de seneste 48 timer?

Hvis du bliver testet positiv for covid-19, men ikke har været på campus inden for de seneste 48 timer, skal du henvende dig til Styrelsen for patientsikkerhed i forbindelse med håndtering af smitteopsporing.

Du må ikke komme på campus indtil 48 timer efter, du er symptomfri, eller indtil 7 dage efter testen blev gennemført, hvis du ikke har haft symptomer på noget tidspunkt.

Hvis du er samboende, se da også spørgsmålet ”Må jeg møde fysisk på campus, hvis jeg selv er rask, men bor sammen med en person, der er smittet med coronavirus?”

Derudover skal du følge de almindelige retningslinjer ved sygdom. Retningslinjerne finder du her på siden under overskriften ”Fraværsregistrering, sygdom og forhold med betydning for dit studieforløb”.

Hvis du ikke kan deltage i planlagte undervisningsaktiviteter, skal du kontakte din studieleder, så I kan aftale, om der kan findes en alternativ løsning.

Hvad gør jeg, hvis jeg er konstateret smittet med covid-19 med hurtigtest?

Hvis du er blevet testet positiv for ny coronavirus med en hurtigtest, skal du have taget en opfølgende PCR-test hurtigst muligt, som kan be- eller afkræfte, at hurtigtesten har givet det rigtige svar, og som samtidig kan vise, om du er smittet med en virusvariant.

Se sundhedsstyrelsens retningslinjer her.

Se også disse Q/A:

 • "Hvad gør jeg, hvis jeg er konstateret smittet med covid-19, og har været på campus inden for de seneste 48 timer før symptomerne begyndte?"
 • "Hvad gør jeg, hvis jeg er konstateret smittet med covid-19, men ikke har været på campus inden for de seneste 48 timer?"
Hvad er en nær kontakt?

Du opfylder kriterierne for nær kontakt, hvis:

 • Du bor sammen med en person smittet med covid-19
 • Du er kærester med en person smittet med covid-19
 • Din værelseskammerat på en efterskole, højskole, lejrskole e.l. er smittet med covid-19
 • En person, du har overnattet ved eller som har overnattet hos dig, er smittet med covid-19

Hvis du samtidig har været tæt på en smittet person i nedenstående periode, er du nær kontakt: 

 • Smittet person med symptomer: Fra 48 timer før personens symptomer startede og indtil 48 timer efter, at personens symptomer stoppede. 
 • Smittet person uden symptomer: Fra 48 timer før personen fik taget testen til 7 dage efter. 

Se sundhedsstyrelsens information til nære kontakter.

Hvornår skal jeg gå i isolation og blive testet?

Symptomer

Hvis du får symptomer, som kan være COVID-19, skal du gå i selvisolation, så du undgår at smitte andre, og du skal sørge for at blive testet med en PCR-test hurtigst muligt. Dette gælder også, hvis du er færdigvaccineret.

Nær kontakt - ikke færdigvaccineret

Hvis du opfylder kriterierne for nær kontakt og ikke er færdigvaccineret, skal du gå i selvisolation og blive testet på dag 4 (PCR-test) og 6 (hurtigtest) efter kontakt med en smittet person.

Nær kontakt - færdigvaccineret (3. stik)

Hvis du opfylder kriterierne for nær kontakt og er færdigvaccineret, skal du lade dig teste på dag 4 (PCR-test) og 6 (hurtigtest), men du behøver ikke selvisolere dig.

Se definitionen af nær kontakt under "Hvad er en nær kontakt".

Hvad gør jeg, hvis jeg er nær kontakt og færdigvaccineret med 3. stik?

Hvis du er færdigvaccineret med 3. stik:

 • Behøver du ikke at gå i selvisolation
 • Skal du stadig testes som nær kontakt
 • Hvis du får symptomer eller tester positiv på en af dine tests, skal du straks gå i selvisolation
Hvad gør jeg, hvis jeg er nær kontakt og tidligere har været smittet med ny coronavirus?

Hvis du har haft covid-19 inden for de sidste 12 uger (fra datoen for positiv test) skal du ikke isolere dig eller blive testet, medmindre du får symptomer.

Hvad gør jeg, hvis jeg er nær kontakt til en, der er sendt til test for covid-19?

Du skal ikke gøre noget, før der foreligger svar på testen, og du må derfor gerne komme fysisk på campus. Det er naturligvis meget vigtigt, at du er ekstra opmærksom på symptomer og agerer i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer, overholder UC SYDs generelle retningslinjer for færden på campus samt de uddannelsesspecifikke foranstaltninger.

Hvis din nære kontakts test er positiv, skal du følge vejledningen i spørgsmålet ”Hvad gør jeg, hvis jeg er sendt til test for covid-19 fordi jeg har symptomer eller er nær kontakt til en, som er konstateret smittet?”

Hvis der er gået mere end 13 dage, siden du var i nær kontakt med den smittede, og du ikke har haft symptomer, er der ikke behov for test og selvisolation.

Se sundhedsstyrelsens information til nære kontakter.

Må jeg møde fysisk på campus, hvis jeg selv er rask, men bor sammen med en person, der er smittet med coronavirus?

Hvis du bor sammen med en person, der er konstateret smittet med coronavirus, må du ikke møde fysisk på campus. Du må møde fysisk på campus igen, når alle i hjemmet har været symptomfri i 48 timer eller indtil 7 dage efter testen blev gennemført, hvis ingen af jer har haft symptomer på noget tidspunkt.

Hvis du dermed ikke kan deltage i planlagte undervisningsaktiviteter, skal du kontakte din studieleder, så I kan aftale, om du i stedet kan følge aktiviteterne virtuelt, eller om der kan findes en alternativ løsning.

Hvad gør jeg, hvis jeg er nær kontakt til en, hvis nære kontakt er smittet med covid-19?

Du skal ikke gøre noget, medmindre din nære kontakt sendes til test.

Hvis din nære kontakt sendes til test, se spørgsmålet: "Hvad gør jeg, hvis jeg er nær kontakt til en, der er sendt til test for covid-19?".

Må jeg møde fysisk på campus, hvis jeg selv er i en særlig risikogruppe?

Selvom du er i en særlig risikogruppe, kan du som udgangspunkt godt møde ind til undervisning på campus, når du overholder sundhedsmyndighedernes anbefalinger til at undgå smitte.

Hvis du mener, at du ikke kan møde op pga. din særlige situation, skal du kontakte din læge og få en konkret og individuel vurdering af, om det er forsvarligt, at du møder på campus.

Hvis den lægelige vurdering er, at det ikke anbefales, at du møder på campus, skal du indsende lægefaglig dokumentation eller en kopi af din vandrejournal til studieadministrationen. Du skal selv afholde eventuel udgift til lægeerklæring. Hvis det ikke er muligt at indsende dokumentation fra din læge, skal du i stedet udfylde og indsende en tro-og-love erklæring. Kontakt i så fald i Studieadministrationen.

I forbindelse med planlagte undervisningsaktiviteter kan du og din studieleder overveje, om dette kan tilrettelægges, så du så vidt muligt skærmes for fysisk kontakt til medstuderende og undervisere og dermed kan få mulighed for at komme på campus. Hvis det ikke er muligt, skal det overvejes, om du i stedet kan følge aktiviteterne virtuelt, eller om der kan findes en alternativ løsning.

Må jeg møde fysisk på campus, hvis jeg er gravid?

Ja, det må du gerne.

Som gravid betragtes du som værende i øget risiko, men det betyder ikke, at du ikke må komme på campus. Du kan derfor godt møde ind til undervisning på campus, når du overholder sundhedsmyndighedernes anbefalinger til at undgå smitte.

Se mere information under ”Må jeg møde fysisk på campus, hvis jeg selv er i en særlig risikogruppe?”.

Må jeg møde fysisk på campus, hvis jeg bor sammen med en person i en særlig risikogruppe?

Selvom du bor sammen med en person, som er i en særlig risikogruppe, kan du som udgangspunkt godt møde ind til undervisning på campus, når du overholder sundhedsmyndighedernes anbefalinger til at undgå smitte.

Hvis du mener, at du ikke kan møde op pga. jeres særlige situation, skal du kontakte den læge, der behandler vedkommende og få en konkret og individuel vurdering af, om det er forsvarligt, at du møder fysisk på campus.

Hvis den lægelige vurdering er, at det ikke anbefales, at du møder på campus, skal du indsende lægefaglig dokumentation til studieadministrationen. Du skal selv afholde eventuel udgift til lægeerklæring. Hvis det ikke er muligt at indsende dokumentation fra din læge, skal du i stedet udfylde og indsende en tro-og-love erklæring. Kontakt i så fald i Studieadministrationen. 

I forbindelse med planlagte undervisningsaktiviteter kan du og din studieleder overveje, om dette kan tilrettelægges, så du så vidt muligt skærmes for fysisk kontakt til medstuderende og undervisere og dermed kan få mulighed for at komme på campus. Hvis det ikke er muligt, skal det overvejes, om du i stedet kan følge aktiviteterne virtuelt, eller om der skal findes en alternativ løsning.

Hvad gør jeg, hvis mit barn er i en særlig risikogruppe og derfor ikke kan komme i skole/institution?

Hvis dit barn er i en særlig risikogruppe, skal du kontakte den læge, der behandler dit barn og få en konkret og individuel vurdering af, om det er forsvarligt, at dit barn kommer i skole, vuggestue eller børnehave.

Hvis vurderingen er, at dette ikke anbefales, skal du kontakte din studieleder for at drøfte evt. muligheder, hvis det påvirker dine muligheder for at være studieaktiv. Du skal i den forbindelse indsende lægefaglig dokumentation til studieadministrationen. Du skal selv afholde eventuel udgift til lægeerklæring. Hvis det ikke er muligt at indsende dokumentation fra barnets læge, skal du i stedet udfylde og indsende en tro-og-love erklæring. Kontakt i så fald i Studieadministrationen.

Hvad gør jeg, hvis jeg har hjemsendte børn og oplever udfordringer med at passe mine studier?

Har du som studerende hjemsendte børn i grundskolen, og oplever du udfordringer med at passe dine studier, skal du sammen med din studieleder vurdere fremmøde og de opgaver, du skal arbejde med i den periode, dine børn er hjemsendt.

Får jeg besked, hvis jeg har været i nær kontakt med en smittet på UC SYD?

Ja, du vil blive kontaktet, hvis du har været i nær kontakt med en studerende eller medarbejder, der er konstateret smittet med covid-19.

Hvordan får jeg besked om smittetilfælde på UC SYD, som har betydning for mig?

Du vil få beskeder og information om smittetilfælde ved UC SYD, som har betydning for
dig via din UC SYD mail.

Så tjek løbende din UC SYD mail!

Bliver der ført kontrol med gyldige coronapas?

Ja, der vil blive gennemført stikprøvekontrol. . 

Stikprøvekontrollen skal foregå i undervisningslokalerne mindst to gange om ugen. Stikprøvekontrollerne kan foregå af et helt hold eller ved at udvælge et tilfældigt antal studerende fra et hold. 

Du skal til enhver tid kunne fremvise dokumentation for coronapas, medmindre du er fritaget for test. Dokumentation for coronapas kan foreligge både i papirformat og elektronisk

 

Praktik 

Du får besked direkte fra din uddannelse omkring dit praktikforløb.

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis mit praktiksted befinder sig i en kommune/region, der er ramt af særlige restriktioner?

Du skal møde op på dit praktiksted, medmindre du får anden besked fra dit praktiksted eller din uddannelse.

Er du i tvivl, kan du kontakte din praktikvejleder.

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg skal i praktik på et af regionens sygehuse eller en kommunal institution?

KKR og Region Syddanmark har udarbejdet denne pjece, der fortæller, hvordan du skal forholde dig, hvis du skal i praktik på et af regionens sygehuse eller en kommunal institution. 

Du finder pjecen her. (opdateret 1. juli 2021)

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg er gravid og skal i praktik?

Jævnfør Sundhedsstyrelsens retningslinjer betragtes gravide som værende i øget risiko ud fra et forsigtighedsprincip for at tage hensyn til den gravide og det ufødte barn. Som udgangspunkt skal du derfor være opmærksom på Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger til personer i øget risiko.

Hvis du er gravid og er i praktik i sundheds-, social- og ældresektor eller i dagtilbud 0-6 år, og hvis du har arbejdsfunktioner med tæt kontakt til patienter, borgere eller børn, skal du omplaceres til andre arbejdsopgaver, hvor du ikke har tæt kontakt med andre. Dette skal ske fra fulde 28 graviditetsuger (28+0) og resten af graviditeten. Hvis omplacering eller hjemmearbejde ikke er muligt, skal du fraværsmeldes.

Husk at orientere din praktikansvarlige eller din studieleder, hvis du bliver omplaceret eller hvis omplacering eller hjemmearbejde ikke er muligt.

Er du i tvivl, skal du ligeledes kontakte din praktikansvarlige eller din studieleder.

Fraværsregistrering, sygdom og forhold med betydning for dit studieforløb

Hvad sker der, hvis der opstår forhold, der får betydning for mit studieforløb som følge af coronavirus?

På baggrund af den helt ekstraordinære situation vil der sandsynligvis kunne opstå forhold, der kan få afgørende betydning for dit videre studieforløb. Det kan derfor blive nødvendigt at søge dispensation eller særlige vilkår for at undgå unødige forsinkelser i dit uddannelsesforløb.

UC SYD er opmærksom på, at udfordringer som følge af den ekstraordinære situation kan betyde, at uddannelsen i en vis udstrækning må udvise særlig imødekommenhed over for særlige vilkår og eventuelle ændringer, der kan være nødvendige for at undgå, at du forsinkes unødigt i dit videre studieforløb.

Du skal holde dig orienteret på Itslearning, hvor eventuelle uddannelsesmæssige ændringer vil blive meldt ud.

Hvad sker der, hvis jeg forsinkes i uddannelsen som følge af coronavirus?

Hvis det ikke er muligt for dig at gennemføre din uddannelse inden for den fastsatte maksimale studietid, og der er årsagssammenhæng mellem coronavirus og forsinkelsen, så er det muligt at forlænge din studietid, også selvom den maksimale studietid herved bliver overskredet.

Hvad sker der, hvis jeg bliver syg under afviklingen af en prøve?

Hvis du bliver syg under afviklingen af en prøve, skal du som udgangspunkt følge de almindelige retningslinjer for meddelelse af sygdom og indsendelse af dokumentation.

I tilfælde af sygdom skal du derfor kontakte studieadministrationen,der vejleder dig i forhold til indsendelse af dokumentation.

Hvad sker der, hvis jeg ikke følger myndighedernes anbefalinger i forhold til udlandsrejser?

UC SYD opfordrer alle studerende til at følge myndighedernes anbefalinger i forhold til udlandsrejser og udvise forsigtighed. Udenrigsministeriet fraråder fortsat ikke-nødvendige rejser til en række områder og myndighederne opfordrer samtidigt kraftigt til selvisolation i 14 dage efter hjemkomst, hvis man har været i et af de pågældende områder.

Hvis du vælger at rejse til et område, som Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til, må du således ikke møde fysisk ind på campus før 14 dage efter hjemkomst. Hvis du vælger at lade dig teste umiddelbart efter hjemkomst til Danmark (ved korte rejser dog tidligst 4 dage efter udrejsen fra Danmark) og resultatet af testen er negativ, kan du afbryde de 14 dages selvisolation, som ellers er gældende ved hjemkomst fra udlandet.

Hvis din selvisolation betyder, at du efter rejsen ikke kan starte på dit studie som planlagt, kan det få konsekvenser for dit studieforløb. Studieaktiviteterne vil forløbe som planlagt uden mulighed for særligt tilrettelagte forløb for enkelte studerende.

Hvor finder jeg information om coronavirus?

UC SYD følger Sundhedsstyrelsens lægefaglige anbefalinger og Udenrigsministeriets rejsevejledninger omkring coronavirus (COVID-19).

Du finder de nyeste anbefalinger og rejsevejledninger her: coronasmitte.dk

Andre spørgsmål

Kan jeg frit rejse ind i Danmark for at studere?

Hvis du ikke er dansk statsborger eller har bopæl i Danmark, gælder der forskellige regler for at rejse ind i Danmark afhængigt af dit bopælsland. 

Reglerne ændrer sig løbende - du kan se de gældende regler her: https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-via-danma…

Hvad gør jeg, hvis jeg har spørgsmål, der ikke bliver besvaret her?

Hvis du har generelle spørgsmål om coronavirus, henviser vi dig til coronasmitte.dk.

Har du spørgsmål af generel karakter om undervisning, eksamen, praktik m.m. og om SU, se spørgsmål og svar på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside: https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/information-om-covid-19/sporgsmal-og-svar

Har du spørgsmål til din undervisning, skal du kontakte din underviser.

Har du specifikke spørgsmål til din uddannelse, kontakt din studieleder.

Har du specifikke spørgsmål om din SU, kontakt su@ucsyd.dk

Hold dig orienteret om spørgsmål af mere generelt karakter på ucsyd.dk/corona.

Se også andre Q/A om:
Uddannelse, eksamen mv. - på ufm.dk
SU - på su.dk
Erasmus+
Ungdomskort og transportrabat - på ungdomskort.dk
Statens Voksenuddannelsesstøtte - på svu.dk

03

Til medarbejdere og ledere

UC SYD har udarbejdet nedenstående Q/A med svar på spørgsmål, du måske stiller dig som medarbejder eller leder på UC SYD i relation til coronavirus (COVID-19).

Har du spørgsmål, som ikke bliver besvaret herunder, opfordrer vi dig til at gå til din leder.

Spørgsmål og svar bliver løbende opdateret.

 Færden på campus

Hvad er retningslinjerne for færden på campus?

For at møde fysisk op på campus skal du:

 • Bære mundbind eller visir, når du færdes på campusserne. Kravet gælder ved færden på fællesarealer, fx i kantiner, men ikke i forbindelse med undervisning, eksamen eller generelt, når du sidder ned.
   
 • Kunne fremvise et gyldigt coronapas. Der vil ikke være testfaciliteter på UC SYDs campusser.

Dokumentation for coronapas er når du:

 • er fuldt vaccineret, eller fra 14 dage efter du har modtaget det første vaccinestik.
 • har været smittet med coronavirus indenfor de seneste seks måneder – dvs. du har et positivt PCR-testresultat, der er mindst fjorten dage gammelt og højest 180 dage gammelt.
 • kan fremvise en negativ PCR-test, der er højest 72 timer gammel, eller en negativ hurtigtest, der højest er 48 timer gammel.
 • fremviser sundhedsmyndighedernes app ”Coronapas”, hvor skærmen viser ”Gyldigt i Danmark” kombineret med bevægelige elementer og aktuelt klokkeslæt på skærmen

Du kan få dit coronapas enten ved at dowloade app'en 'Coronapas' på telefonen, eller ved at printe passet fra sundhed.dk.

Hvis du ikke kan fremvise et gyldigt coronapas, vil du blive bedt om at forlade UC SYDs område. Du er velkommen tilbage på campus, når du igen kan fremvise et gyldigt coronapas eller fremvise dokumentation for undtagelse af kravet.

Undtagelser for coronapas:

 1. Børn under 15 år.
 2. Personer, der kan fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget fra at få foretaget en covid-19-test
 3. Personer, hvor uddannelsesinstitutionen vurderer, at den pågældende ikke er omfattet af sundhedsmyndighedernes anbefalinger om selvisolation af smittede, selvom personen har et positivt testresultat af en PCR-test, jf. § 1, stk. 3, der er mindre end 14 dage gammelt.

Du skal derudover fortsat følge de generelle anbefalinger:

 • Bliv vaccineret
 • Bliv hjemme og bliv testet, hvis du får symptomer
 • Vask hænder og sprit af - tit
 • Luft ud og skab gennemtræk
 • Vær opmærksom på afstand
Skal jeg fremvise gyldigt coronapas, før jeg må møde op på campus?

Ja, du skal kunne fremvise gyldigt coronapas, når du møder op på campus.

Hvad gør jeg, hvis jeg er sendt til test for COVID-19, fordi jeg har symptomer eller er nær kontakt til en, som er konstateret smittet?

Du skal orientere din leder, hvis du er sendt til test og gået i selvisolation.

Symptomer

Hvis du får symptomer, som kan være COVID-19, skal du gå i selvisolation, så du undgår at smitte andre, og du skal sørge for at blive testet med en PCR-test hurtigst muligt. Dette gælder også, hvis du er færdigvaccineret.

Nær kontakt - ikke færdigvaccineret

Hvis du opfylder kriterierne for nær kontakt og ikke er færdigvaccineret, skal du gå i selvisolation og blive testet på dag 4 (PCR-test) og 6 (hurtigtest) efter kontakt med en smittet person.

Nær kontakt - færdigvaccineret

Hvis du opfylder kriterierne for nær kontakt og er færdigvaccineret, skal du lade dig teste på dag 4 (PCR-test) og 6 (hurtigtest), men du behøver ikke selvisolere dig.

Hvad gør jeg, hvis jeg har symptomer på COVID-19?

Symptomer på COVID-19 er:

 • Feber
 • Hoste
 • Ondt i halsen
 • Hovedpine
 • Muskelømhed
 • Tab af lugte- og smagssans
 • Stoppet eller løbende næse

Du skal gå i selvisolation og booke tid til test på coronaprover.dk, hvis du har symptomer, der kunne være covid-19, men ikke føler dig så syg, at du har behov for at tale med en læge.

Hvis din test viser, at du er smittet med COVID-19, skal du orientere din leder om testresultatet. Se også spørgsmålet ”Hvad gør jeg, hvis jeg er konstateret smittet med COVID-19?”

Hvis din test er negativ, må du igen komme på campus, hvis symptomerne er så milde, at du heller ikke sædvanligvis ville blive hjemme, og du i øvrigt ikke er samboende med nogen, som er smittet. Hvis du er samboende, se da også spørgsmålet ”Må jeg møde fysisk på campus, hvis jeg selv er rask, men bor sammen med en person, der er smittet med coronavirus?”

Hvad gør jeg, hvis jeg er konstateret smittet med COVID-19?

Du skal kontakte din leder, hvis du er konstateret smittet med coranavirus.

De medarbejdere og studerende, du har været i nær kontakt med, vil blive orienteret om, at de skal gå i selvisolation og ringe til 3232 0511 for at få rådgivning om, hvordan de skal forholde sig, og hvilke dage de skal have foretaget tests. Du vil i denne sammenhæng blive bedt om at hjælpe med at identificere, hvem du har været i kontakt med op til 48 timer, før de første symptomer opstod, da du i denne periode potentielt har kunnet smitte andre.

Under sygdommen skal du blive hjemme, indtil du har været symptomfri i 48 timer. 

Hvis du er testet positiv men ikke oplever symptomer, skal du blive hjemme i en uge fra det tidspunkt, du blev testet. Hvis du får symptomer i løbet af de 7 dage, skal du blive hjemme indtil 48 timer efter, at du er fri for symptomer (undtaget tab af smags- og lugtesans, der kan vare længe og ikke forventes at smitte, når de er eneste tilbageværende symptomer).

I det omfang du er rask til det, skal du så vidt muligt udføre dine arbejdsopgaver hjemmefra. Du skal i så fald registrere din erlagte arbejdstid som normalt. Den resterende del af din normtid skal du registrere som almindelig sygdom.

Hvad gør jeg, hvis jeg er konstateret smittet med covid-19 med hurtigtest?

Hvis du er blevet testet positiv for ny coronavirus med en hurtigtest, skal du have taget en opfølgende PCR-test hurtigst muligt, som kan be- eller afkræfte, at hurtigtesten har givet det rigtige svar, og som samtidig kan vise, om du er smittet med en virusvariant.

Se sundhedsstyrelsens retningslinjer her.

Se også "Hvad gør jeg, hvis jeg er konstateret smittet med covid-19?".

 

Hvad er en nær kontakt?

Du opfylder kriterierne for nær kontakt, hvis:

 • Du bor sammen med en person smittet med covid-19
 • Du er kærester med en person smittet med covid-19
 • Din værelseskammerat på en efterskole, højskole, lejrskole e.l. er smittet med covid-19
 • En person, du har overnattet ved eller som har overnattet hos dig, er smittet med covid-19

Hvis du samtidig har været tæt på en smittet person i nedenstående periode, er du nær kontakt: 

 • Smittet person med symptomer: Fra 48 timer før personens symptomer startede og indtil 48 timer efter, at personens symptomer stoppede. 
 • Smittet person uden symptomer: Fra 48 timer før personen fik taget testen til 7 dage efter. 

Se sundhedsstyrelsens information til nære kontakter.

 

 

Hvornår skal jeg gå i isolation og blive testet?

Symptomer

Hvis du får symptomer, som kan være COVID-19, skal du gå i selvisolation, så du undgår at smitte andre, og du skal sørge for at blive testet med en PCR-test hurtigst muligt. Dette gælder også, hvis du er færdigvaccineret.

Nær kontakt - ikke færdigvaccineret

Hvis du opfylder kriterierne for nær kontakt og ikke er færdigvaccineret, skal du gå i selvisolation og blive testet på dag 4 (PCR-test) og 6 (hurtigtest) efter kontakt med en smittet person.

Nær kontakt - færdigvaccineret (3. stik)

Hvis du opfylder kriterierne for nær kontakt og er færdigvaccineret, skal du lade dig teste på dag 4 (PCR-test) og 6 (hurtigtest), men du behøver ikke selvisolere dig.

Se definitionen af nær kontakt under "Hvad er en nær kontakt".

Hvad gør jeg, hvis jeg er nær kontakt og færdigvaccineret med 3. stik?

Hvis du er færdigvaccineret med 3. stik:

 • Behøver du ikke at gå i selvisolation
 • Skal du stadig testes som nær kontakt
 • Hvis du får symptomer eller tester positiv på en af dine tests, skal du straks gå i selvisolation
Hvad gør jeg, hvis jeg er nær kontakt til en, der er sendt til test for COVID-19?

Du skal ikke gøre noget, før der foreligger svar på testen, og du må derfor gerne komme fysisk på campus. Det er naturligvis meget vigtigt, at du er ekstra opmærksom på symptomer og agerer i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer og overholder UC SYDs generelle retningslinjer for færden på campus samt de uddannelsesspecifikke foranstaltninger.

Hvis din nære kontakts test er positiv, skal du følge vejledningen i spørgsmålet ”Hvad gør jeg, hvis jeg er sendt til test for COVID-19, fordi jeg har symptomer eller er nær kontakt til en, som er konstateret smittet?”

Hvis der er gået mere end 13 dage, siden du var i nær kontakt med den smittede, og du ikke har haft symptomer, er der ikke behov for test og selvisolation.

Se sundhedsstyrelsens information til nære kontakter.

Hvad gør jeg, hvis jeg er nær kontakt og tidligere har været smittet med ny coronavirus?

Hvis du har haft covid-19 inden for de sidste 12 uger (fra datoen for positiv test) skal du ikke isolere dig eller blive testet, medmindre du får symptomer.

Må jeg møde fysisk på campus, hvis jeg selv er rask, men bor sammen med en person, der er smittet med coronavirus?

Hvis du bor sammen med en person, der er konstateret smittet med coronavirus, må du ikke møde fysisk på campus. Du må møde fysisk på campus igen, når alle i hjemmet har været symptomfri i 48 timer, eller indtil 7 dage efter testen blev gennemført, hvis ingen af jer har haft symptomer på noget tidspunkt.

Du skal i denne situation kontakte din leder og aftale, hvilke opgaver du i stedet skal varetage i perioden. Det kan også være nødvendigt at gennemføre undervisning eller vejledning online.

UC SYD er opmærksom på, at det kan være både vanskeligt og uhensigtsmæssigt at finde alternative pasningsmuligheder til et barn smittet med COVID-19. Forventningen er dog, at du og din leder i fællesskab finder en pragmatisk løsning på baggrund af gensidig fleksibilitet i forhold til både arbejdstid og -opgaver. Reglerne om ret til frihed på barnets 1. og 2. sygedag gælder uændret ved sygdom med COVID-19.

Hvis du kun kan arbejde hjemmefra i begrænset omfang, pga. særlige forhold i hjemmet eller opgavens karakter, kan der ses på mulighederne for, at du i perioden afvikler flekstid eller afspadsering.

Hvad gør jeg, hvis jeg er nær kontakt til en, hvis nære kontakt er smittet med COVID-19?

Du skal ikke gøre noget, medmindre din nære kontakt sendes til test.

Hvis din nære kontakt sendes til test, se spørgsmålet ”Hvad gør jeg, hvis jeg er nær kontakt til en, der er sendt til test for COVID-19?”

Må jeg møde fysisk på campus, hvis jeg selv er i en særlig risikogruppe?

Ifølge sundhedsmyndighedernes anbefalinger kan personer i en særlig risikogruppe godt varetage funktioner, hvor de er i kontakt med andre personer, så længe der ikke er mistanke om eller påvist smitte med COVID-19 blandt dem, der samarbejdes med.

Selvom du er i en særlig risikogruppe, skal du således som udgangspunkt møde frem på campus, når du overholder sundhedsmyndighedernes anbefalinger i forhold til at undgå smitte. Forventningen er dog, at du og din leder i fællesskab gør, hvad I kan for at tage mest muligt hensyn til din situation, f.eks. aftaler brug af værnemidler og tilrettelægger dine arbejdsopgaver, så du så vidt muligt skærmes for tæt fysisk kontakt til studerende og kollegaer.

Der kan være særlige omstændigheder, der gør fysisk fremmøde uhensigtsmæssigt, og det kan derfor på baggrund af en individuel og konkret vurdering foretaget af din egen læge besluttes, at du ikke skal møde frem på campus. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis du er gravid i uge 28 eller længere fremme og har mange arbejdsopgaver, der kræver, at du er i tæt fysisk kontakt med studerende eller andre.

Hvis den lægelige vurdering er, at det ikke anbefales, at du møder på campus, skal du indsende lægefaglig dokumentation eller en kopi af din vandrejournal til din leder. Hvis det er ikke muligt at indsende dokumentation fra din læge, skal du i stedet udfylde og indsende en tro-og-love erklæring til din leder, og din leder vil i så fald kontakte HR.

Må jeg møde fysisk på campus, hvis jeg bor sammen med en person i en særlig risikogruppe?

Som udgangspunkt kan du ifølge sundhedsmyndighedernes retningslinjer godt møde frem på campus, selvom du bor sammen med en person i en særlig risikogruppe. I forbindelse med planlagte aktiviteter kan du og din leder overveje, om dette kan tilrettelægges, så du så vidt muligt skærmes for tæt fysisk kontakt til studerende og kollegaer.

Der kan dog være omstændigheder, der gør, at der kan være behov for at tage særlige hensyn. I så fald skal du kontakte den læge, der behandler vedkommende og få en konkret og individuel vurdering af, om det er forsvarligt, at du møder frem på campus.

Hvis den lægelige vurdering er, at det ikke anbefales, at du møder på campus, skal du indsende lægefaglig dokumentation til din leder. Hvis det ikke er muligt at indsende dokumentation fra din læge, skal du i stedet udfylde og indsende en tro-og-love erklæring til din leder, og din leder vil i så fald kontakte HR.

Hvad gør jeg, hvis mit barn er i en særlig risikogruppe og derfor ikke kan komme i skole/institution?

Hvis dit barn er i en særlig risikogruppe, skal du kontakte den læge, der behandler dit barn og få en konkret og individuel vurdering af, om det er forsvarligt, at dit barn kommer i skole, vuggestue eller børnehave. Er vurderingen, at dette ikke anbefales, skal du kontakte din leder for at finde en løsning.

Hvad gør jeg, hvis mit barn er hjemsendt og jeg oplever udfordringer med at løse mine opgaver?

Har du som medarbejder hjemsendte børn i grundskolen, og oplever du udfordringer med at løse dine opgaver, skal du sammen med din leder vurdere, hvilke opgaver du skal arbejde med i den periode, du arbejder hjemme. Du og din leder skal i fællesskab finde en pragmatisk løsning på baggrund af gensidig fleksibilitet i forhold til både arbejdstid og -opgaver.

Hvis du kun kan arbejde hjemme i begrænset omfang pga. særlige forhold hjemme eller pga. opgaven, kan der ses på mulighederne for, at du i perioden afvikler flekstid eller afspadsering. Men kun i helt særlige tilfælde vil det være relevant at overveje, om du skal pålægges at bruge ferie.

Får jeg besked, hvis jeg har været i nær kontakt med en smittet på UC SYD?

Ja, du vil blive kontaktet, hvis du har været i nær kontakt med en studerende eller medarbejder, der er konstateret smittet med covid-19.

Hvad gør jeg i perioden fra jeg er konstateret positiv for corona til jeg har et gyldigt coronapas?

Hvis du inden for de sidste 14 dage er konstateret positiv for corona, kan du komme tilbage på UC SYDs lokationer, når du har være symptomfri i 48 timer. Hvis du ingen symptomer har haft, kan du vende tilbage efter 7 dage. Coronapasset er pt. først gyldigt 14 dage efter du er testet positiv og en test vil sandsynligvis ikke kunne anvendes så kort tid efter sygdommens ophør. Der kan derfor være en kortere periode, hvor du er rask og gerne må komme på UC SYDs lokationer, men ikke kan dokumentere det med et coronapas. Ved en stikprøvekontrol skal du oplyse om årsagen. Oplysningen gives på tro og love (dvs. at oplysningen skal være sand).

 Sygdom

Hvor finder jeg information om coronavirus?

Du finder de nyeste anbefalinger og rejsevejledninger her: coronasmitte.dk

UC SYD følger Sundhedsstyrelsens lægefaglige anbefalinger og Udenrigsministeriets rejsevejledninger omkring coronavirus (COVID-19). UC SYDs egne coronasider opdateres derfor også løbende, så husk at holde dig orienteret.

Hvad gør UC SYD, hvis en studerende eller medarbejder konstateres positiv med coronavirus?

Hvis du konstateres smittet og har været på campus, vil de studerende og medarbejdere, som du har været i tæt kontakt med, blive orienteret om, at de skal være ekstra opmærksomme på symptomer og agere i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Du kan i den sammenhæng blive bedt om at hjælpe med at identificere, hvem du har været i kontakt med i den periode på op til 48 timer, hvor du potentielt har kunnet smitte andre.

Tilsvarende vil du selv blive orienteret, hvis en kollega eller en studerende, som du har været i tæt kontakt med, konstateres smittet.

Ansættelsesretlige spørgsmål

Hvordan håndterer vi tilstedeværelse, møder og sociale arrangementer på UC SYD?
 • Som udgangspunkt skal administrativt personale – og andre personalegrupper, hvis deres opgaver tillader det – arbejde hjemme resten af året samt i uge 1 i 2022. Det samme gælder undervisere, der ikke har fysisk undervisning.
   
 • Ledere kan beslutte fysisk fremmøde for medarbejdere, hvis både hensyn til opgaven og medarbejderen kan begrunde det.
   
 • Hold møder online, hvis det er muligt. Det er op til ledere at tage stilling til mødeform inden for egen afdeling eller uddannelse.

Er du i tvivl, så spørg din leder.

 

Hvad gør jeg, hvis jeg har planlagt tjenesterejser til et risikoområde?

Du aflyser rejsen, bliver hjemme og kontakter din leder.

Har UC SYD afholdt omkostningerne til rejsen, er det UC SYD, der bærer tabet. Har du selv afholdt omkostninger i forbindelse med rejsen, er det din egen forsikring, der skal betale.

Hvad sker der, hvis jeg ikke følger myndighedernes anbefalinger?

Hvis du som medarbejder undlader at følge myndighedernes anbefalinger, kan det betyde, at du ikke kan få løn under sygdom eller karantæne.

Konkret om udlandsrejser:
Se Q/A nedenfor med konkret information omkring, hvad der sker, hvis du ikke følger myndighedernes anbefalinger i forhold til udlandsrejser.

Hvad sker der, hvis jeg ikke følger myndighedernes anbefalinger i forhold til udlandsrejser?

UC SYD opfordrer alle ansatte til at følge myndighedernes anbefalinger i forhold til udlandsrejser og udvise forsigtighed. Udenrigsministeriet fraråder fortsat ikke-nødvendige rejser til en række områder og myndighederne opfordrer samtidigt kraftigt til selvisolation i 10 dage efter hjemkomst, hvis man har været i et af de pågældende områder. De 10 dages selvisolation kan afbrydes af et negativt svar på en PCR-test, som er foretaget tidligst på fjerdedagen efter indrejse.

Hvis du vælger at rejse til et område, som Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til, må du således ikke møde fysisk ind på campus før 10 dage efter hjemkomst, medmindre du har et negativt svar på en PCR-test, som beskrevet ovenfor.

Hvis din selvisolation på grund af udlandsrejsen betyder, at du ikke kan starte på arbejde som planlagt efter ferien, skal du inden ferien kontakte din leder og drøfte i hvilket omfang, der er opgaver, du kan varetage hjemmefra i isolationsperioden. Har du slet ikke eller kun i begrænset omfang mulighed for at arbejde hjemmefra, vil det være nødvendigt at aftale med din leder, at du regulerer/flekser, afspadserer, holder yderligere ferie eller holder tjenestefri uden løn.

Hvor kan jeg finde mere information om det ansættelsesretlige om COVID-19

Du kan finde mere information om det ansættelsesretlige om COVID-19 på Medarbejder- og kompetencestyrelsens hjemmeside: https://www.medst.dk/nyheder/svar-paa-spoergsmaal-fra-medarbejdere-om-coronaviruscovid-19/

Andre spørgsmål 

Hvad gør jeg, hvis jeg har spørgsmål, der ikke bliver besvaret her?

Hvis du har generelle spørgsmål om coronavirus, henviser vi dig til coronasmitte.dk.

Har du spørgsmål til UC SYDs forholdsregler ifm. coronavirus, som du ikke kan finde svar på her på siden, skal du kontakte din leder. Din leder har mulighed for at kontakte HR for afklaring af spørgsmål.

04

Til besøgende på UC SYD

Hold dig opdateret

UC SYD følger myndighedernes påbud og anbefalinger, og vi anbefaler alle i og uden for UC SYD at holde sig opdateret på de aktuelle anbefalinger.
Se de danske myndigheders hjemmeside om coronavirus (COVID-19).

Medbring gyldigt coronapas

For at kunne møde fysisk op på campus skal du kunne fremvise et coronapas. Der vil ikke være testfaciliteter på UC SYDs campusser.

Dokumentation for coronapas er når du:

 • er fuldt vaccineret, eller fra 14 dage efter du har modtaget det første vaccinestik.
 • har været smittet med coronavirus indenfor de seneste seks måneder – dvs. du har et positivt PCR-testresultat, der er mindst fjorten dage gammelt og højest 180 dage gammelt.
 • kan fremvise en negativ PCR-test, der er højest 72 timer gammel, eller en negativ hurtigtest, der højest er 48 timer gammel.
 • fremviser sundhedsmyndighedernes app ”Coronapas”, hvor skærmen viser ”Gyldigt i Danmark” kombineret med bevægelige elementer og aktuelt klokkeslæt på skærmen

Du kan få dit coronapas enten ved at dowloade app'en 'Coronapas' på telefonen, eller ved at printe passet fra sundhed.dk

Har du spørgsmål?

Hvis du som gæst har spørgsmål vedrørende coronavirus og dit besøg på UC SYD, er du velkommen til at kontakte værten på UC SYD for det besøg, du skal deltage i.

Skal du være censor?

Hvis du skal være censor på UC SYD - enten fysisk eller online - kan du finde information og retningslinjer på ucsyd.dk/censorservice.

05

Til samarbejdspartnere

UC SYD følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger og Udenrigsministeriets rejsevejledninger i henhold til coronasmitte.dk.

Vi forventer, at studerende i praktik følger disse anbefalinger og vejledninger samt praktikstedets retningslinjer.

Har I spørgsmål, kan I kontakte den praktikansvarlige eller studielederen på uddannelsen.