Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Diplomuddannelse i skat

01. Vælg område02. Vælg uddannelse

03. Vælg modul/kursus

04. Tilmeld

Bliv specialist i skat og styrk dine skattemæssige kompetencer

 • Få ny viden og kompetence til at styrke det skattefaglige område.
 • Udvikl dine evner til at løse praksisnære og komplekse opgaver i skat.
 • Styrk dine digitale kompetencer med konkrete IT-værktøjer

Har du brug for nye kompetencer inden for det skattefaglige område? 

Det er ingen hemmelighed, at skat er komplekst, og derfor er både en holistisk forståelse samt faglig specialisering nødvendig for at arbejde med de komplekse problemstillinger. Med en Diplom i skat får du videregående kompetencer inden for varetagelsen af skattemæssige funktioner, og du vil samtidig lære at løse specifikke problemstillinger i forhold til den specialisering, som du har valgt. 

Efter endt uddannelse vil du være kvalificeret til selvstændigt at kunne identificere og vurdere skattefaglige problemstillinger, løse praksisnære og komplekse opgaver samt varetage specialistfunktioner inden for det skattefaglige område.

Fakta om uddannelsen

 • Type : Diplomuddannelse
 • ECTS : 60
 • Økonomi : Egenbetaling med mulighed for støtte
 • Varighed : Typisk 3 år på deltid. Maksimalt 6 år.
 • Adgangskrav : Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
 • Beliggenhed : Du studerer online, men har også fremmødedage på UC SYDs campus i Haderslev.

En uddannelse, der matcher arbejdspladserne

Arbejdspladserne inden for skatteområdet er flyttet uden for hovedstadsområdet og er nu spredt i hele landet. Derfor skal det også være muligt at blive specialist inden for skatteområdet, uanset hvor i Danmark du befinder dig. UC SYDs online Diplomuddannelse i skat vil gøre det muligt.

LÆS NYHEDEN: UC SYD får landets første online Diplomuddannelse i skat

-En specialistuddannelse i skat er med til at sikre, at borgernes sager bliver behandlet korrekt. Derfor bliver du på uddannelsen blandt andet skarp i at læse og lave en årsopgørelse. Herunder aktieindkomst, erhvervsindkomst, fradrag osv.

Ditte Greisen

Underviser på Diplomuddannelsen i skat på UC SYD

Praktiske informationer

Sådan foregår undervisningen

Læringsforløbet er en vekselvirkning imellem individuel forberedelse, gruppearbejde og holdundervisning, hvor din og dine medstuderendes egen praksis og erfaring danner rygraden for læringsaktiviteterne.

Underviseren på hvert modul forbereder øvelser og studieaktiviteter, som I som studerende løser individuelt og i grupper. Efterfølgende bruger I erfaringerne fra øvelser og studieaktiviteter som basis for refleksion over både praksis og teori.

Første undervisningsgang er med fysisk fremmøde på et af UC SYDs campusser, og herefter foregår undervisningen online.

Modulet afsluttes med en eksamen.

Sådan er Diplom i skat sammensat

Diplomuddannelsen i skat er normeret til 1 år. Det betyder, at uddannelsen tager et år, hvis du studerer på fuld tid. De fleste vælger dog at læse på deltid i 3 år, så der er plads til familie- og arbejdsliv. Du kan vælge at læse over en endnu længere periode, så længe du afslutter uddannelsen inden for seks år fra den dag, du starter.

Uddannelsen består af fire obligatoriske moduler, fem valgfrie moduler og ét afgangsprojekt, som tilsammen i alt udgør 60 ECTS-point. De valgfrie moduler og afgangsprojektet giver dig mulighed for at specialisere dig i forhold til en bestemt funktion, profession eller branche.

De obligatoriske moduler på UC SYD giver dig kompetencer til at identificere og vurdere skattefaglige problemstillinger samt løse praksisnære og komplekse opgaver.

De valgfrie moduler giver dig mulighed for at specialisere dig i forhold til en bestemt funktion eller fagområde indenfor skat, f.eks. moms, afgifter eller lignende.

Sådan tilmelder du dig

Som studerende på Diplomuddannelsen i skat tilmelder du dig ikke en hel uddannelse på én gang. Du tilmelder dig derimod løbende modulerne i det tempo, der passer dig. Er du ny studerende, skal du ved første tilmelding til et modul vedhæfte dokumentation for adgangsgivende uddannelse og erhvervserfaring.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulerne på uddannelsen skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse. En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du en fuldmægtiguddannelse hos SKAT, eller har du gennemført en Kommunom eller Merkonom før disse var på akademiniveau, så kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du også søge om optagelse via en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.
 
For at gå til prøve i afgangsprojektet skal du have taget moduler svarende til 45 ECTS.

Forsøgsordning
Fra den 1. august 2019 og til og med den 31. juli 2022 kører Uddannelses- og Forskningsministeriet en forsøgsordning. Den gør, at du ikke behøver at have to års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse for at starte på en diplomuddannelse, hvis du opfylder disse krav:

 • Du har en akademiuddannelse.
 • Du har mindst fire års relevant erhvervserfaring.
 • Du er i relevant beskæftigelse ved optag på uddannelsen.

Sådan er uddannelsen bygget op

Grafisk uddannelsesoversigt

 

Obligatoriske moduler

Juridisk metode (Diplom i skat)

ECTS: 5

Læs mere

Har du spørgsmål? Kontakt os

Line Berner

Timelærer

Line Berner (LBER)

Line Berner er uddannet Cand.merc. med speciale i økonomistyring. Hun er tovholder og underviser på Diplom skat og Diplom i offentlig forvaltning og administration, og underviser på Diplom i ledelse hos UC SYD.

Anne Maria Rønholt

Studievejleder

Anne Maria Rønholt (AMRO)

Er du i tvivl, om du skal vælge en akademi- eller en diplomuddannelse? Har du brug for en individuel kompetencevurdering? Eller har du spørgsmål til tilmeldingsfrister, optagelseskrav, dokumentation, SVU eller ECTS? Så kontakt vores studievejleder. Tager hun ikke telefonen, så send en mail. Så vender hun tilbage hurtigst muligt.