Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Kommunalt regnskab

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration

ECTS: 10

Fagområde: Økonomi

Tilmeld

Lær principperne for det kommunale regnskab og regnskabsteknisk sagsbehandling

 • Bliv introduceret til den kommunale kontoplan og principperne for det omkostningsbaserede regnskab.
 • Få kompetencerne til at rådgive kolleger om komplekse regnskabstekniske problemstillinger.

Vil du have styr på økonomien og det forkromede overblik? Efter modulet i kommunalt regnskab er du godt på vej med et indgående kendskab til det kommunale budget- og regnskabssystem, hvor du både kan anvende det til økonomistyring og til analyser af kommunens økonomiske forhold.

På modulet bliver du introduceret for indhold og opbygning af det kommunale regnskabssystem. Det giver dig overblik over både det udgiftsbaserede og omkostningsbaserede regnskab. Desuden vil du gennemgå de generelle bogføringsprincipper og regnskabsaflæggelsen samt regnskabets funktioner i den økonomiske styring. Du vil også blive introduceret til analysearbejde, sammenligninger og vurderinger af regnskaber, nøgletal og produktivitetsmål.

Med alt dette i bagagen vil du både kunne foretage regnskabsteknisk sagsbehandling eller -forvaltning, men du kan også rådgive andre om de komplekse problemstillinger i kommunale regnskaber.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Hvordan du foretager en korrekt regnskabsteknisk sagsbehandling.
 • Lær principperne for opbygningen af det kommunale budget- og regnskabssystem.
 • Få indgående kendskab til den kommunale kontoplan og principperne for det omkostningsbaserede regnskab.
 • Bliv i stand til at rådgive kolleger eller samarbejdspartnere om regnskabstekniske spørgsmål og problemstillinger.
 • Hvordan du kan udvikle anvendelsen af de regnskabstekniske principper i din kommunes økonomistyring.
 • Lær, hvor og hvordan du kan opsøge ny viden på området.

Modulet er et valgfrit modul på Diplom i offentlig forvaltning og administration, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Dette modul er for dig, der brænder for at få styr på det kommunale regnskab, eller som vil udvikle din nuværende faglighed i en mere økonomisk eller regnskabsfaglig retning. Ved modulet afslutning vil du selvstændigt kunne foretage regnskabsteknisk sagsbehandling, men også rådgive kolleger eller samarbejdspartnere om det samme.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.

En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål
Formålet er at den studerende får et indgående kendskab til det kommunale budget- og regnskabs-system og lærer at anvende budget- og regnskabssystemet, både til økonomistyring og til analyser af kommunens økonomiske forhold 

Indhold 
I faget gennemgås indhold og opbygning af det kommunale regnskabssystem som både udgiftsbaseret og omkostningsbaseret regnskab. Desuden gennemgås de generelle bog-føringsprincipper og regnskabsaflæggelsen, samt regnskabets funktioner i den økonomiske styring. Endelig arbejdes der med analyser, sammenligninger og vurderinger af regnskaber, nøgletal og produktivitetsmål. 

Mål for læringsudbyttet 

Viden 
Den studerende skal 

 • kende principperne for opbygningen af det kommunale budget- og regnskabssystem 
 • forstå de grundlæggende konteringsprincipper 
 • have kendskab til den kommunale kontoplan 
 • have kendskab til principperne for det omkostningsbaserede regnskab 

Færdigheder 
Den studerende skal 

 • kunne identificere, beskrive og argumentere for løsning af problemer i forbindelse med anvendelsen af budget- og regnskabssystemet 
 • kunne vurdere virkningen og konsekvenserne af regnskabsresultaterne 
 • kunne formidle regnskabstekniske problemstillinger og løsninger 

Kompetencer
Den studerende skal 

 • kunne foretage en korrekt regnskabsteknisk sagsbehandling 
 • kunne rådgive om regnskabstekniske spørgsmål og problemstillinger 
 • kunne udvikle anvendelsen af de regnskabstekniske principper i den enkelte kommunes økonomistyring 
 • kunne opsøge ny viden på området
Hvordan bedømmes jeg på modulet?

Din eksamen kan gennemføres som individuel eksamen eller som gruppeeksamen.