Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Innovation

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration

ECTS: 10

Fagområde: Organisation, kommunikation og psykologi

Tilmeld

Bliv i stand til at assistere og gennemføre komplekse innovative processer i det offentlige

 • Lær om innovationsbegrebet og forstå, hvordan det kan indgå i din daglige praksis.
 • Få erfaring med konkrete innovationsmodeller, -metoder og design af innovative processer.

Tror du på, at der er et stort uforløst potentiale for innovation i det offentlige? Med viden fra dette modul bliver du i stand til - ikke bare at se potentialet - men også at forløse det med modeller, metoder og processer, som kan forankres i din organisation.

For at du indledningsvis lærer at se innovationspotentialet i din egen organisation, skal du først forstå hvad innovation er, og hvordan den kan gribes an. Din organisation; medarbejdere, arbejdsgange og struktur, er nemlig afgørende for, hvordan du kan og bør gribe en innovationsproces an. Derfor vil du på modulet få en bred forståelse for både innovation som metode og proces, men også den konkrete tilgang til at arbejde med innovation i det offentlige.

Ofte vil innovationsprocesser strække sig over længere tid og involvere flere interessenter, så ud over at kunne designe, igangsætte og gennemføre komplekse innovative processer, så vil du også lære at indgå i tværfagligt samarbejde om innovative processer med både kollegaer, brugere og borgere.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Hvordan du kan skabe innovation i din egen praksis i den offentlige sektor.
 • Lær at bruge innovationsbegreber og forstå innovationspotentialet i den offentlige sektor, så du kan skabe merværdi for organisationen.
 • Hvordan du arbejder med konkrete innovationsmodeller, innovationsmetoder og design af innovationsprocessen på en måde, hvor du inddrager medarbejdere, borgere og brugere.
 • Forstå, hvordan du kan fremme det innovative miljø, og hvordan innovative løsninger kan implementeres og forankres i organisationen.

Modulet er et valgfrit modul på Diplom i offentlig forvaltning og administration, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Dette modul er for dig, der drømmer om at inddrage innovation og det faglige arbejde med innovation i din daglige praksis eller organisation. Du har allerede erfaring med offentlig administration eller forvaltning, men ser en styrke i at skabe innovation inden for din branche.  

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.

En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål 
Formålet er at kvalificere den studerende til, at se innovationspotentialet i egen organisation, samt at designe, gennemføre og forankre innovationen i samarbejde med kolleger, brugere og borgere. 

Indhold 

 • På modulet sætter vi fokus på innovation i din egen praksis i den offentlige sektor. 
 • Med afsæt i innovationsbegreber og behovet for innovation i den offentlige sektor udvikles den studerendes forståelse for innovationspotentialet med henblik på at skabe merværdi for organisationen. 
 • Vi arbejder med innovationsmodeller, innovationsmetoder og design af innovationsprocessen på en måde hvor medarbejdere, borgere og brugere involveres. 
 • Der er fokus på hvordan det innovative miljø fremmes og hvordan innovative løsninger implementeres og forankres i organisationen. 

Læringsmål 

Viden og forståelse 
Den studerende 

 • har viden om innovationsbegrebet, og de anvendte teorier og metoder til at designe innovationsprocesser i den offentlige sektor 
 • forstår betydningen af forskellige metoder og tilgange og kan reflektere over forskellige aktørers roller og opgaver i innovationsprocessen 

Færdigheder 
Den studerende 

 • kan anvende metoder og redskaber inden for innovation og facilitere innovationsprocesser 
 • kan vurdere udfordringer i innovationsprocessen samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller 
 • kan formidle innovationspotentialet i egen organisation og mulige løsninger til ledere, kollegaer samt brugere og borgere 

Kompetencer 
Den studerende 

 • kan designe, igangsætte og gennemføre komplekse innovative processer, samt forankre løsningen i organisationen 
 • kan selvstændigt indgå i tværfagligt samarbejde om innovative processer med kollegaer, brugere, borgere og påtage sig ansvar inden for rammerne af en professionel etik 
 • kan opsøge og vurdere nye viden og værktøjer på innovationsområdet.
Hvordan bedømmes jeg på modulet?

Din eksamen kan gennemføres som individuel eksamen eller som gruppeeksamen.