Gå til hovedindhold

Regler og rammer for ernæring og sundhedsuddannelsen

Her har vi samlet studieordninger, praktikbeskrivelser, studieaktivitetsmodeller og andre vigtige informationer.

Find de informationer og dokumenter, du skal bruge, her

Her finder du de regler og rammer, der er grundlaget for ernæring og sundhedsuddannelsen. Vi har samlet de officielle dokumenter til dig, som relaterer sig til uddannelsen. Det giver dig en hurtig oversigt over bl.a. studieordninger, praktikbeskrivelser og bekendtgørelser. Du finder også studieaktivitetsmodellerne for uddannelsen. Modellerne viser dig bl.a. arbejdsbelastning, studieaktiviteter og undervisnings- og læringsformer gennem hele uddannelsen.

Til praktikinstitutioner og praktikvejledere

Vi henviser alle praktikinstitutioner og praktikvejledere til at logge ind på ucpraktikportalen, hvor du finder alle dokumenter, der vedrører praktikken. 

Oversigt over uddannelsen

Studieordninger

Studieordning gældende fra september 2016.

Studieordning (engelsk) 2016

National studieordning før september 2016

National studieordning (engelsk) før september 2016

Lov om bacheloruddannelser

Bekendtgørelse af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelser om uddannelsen

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhed

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhed

Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse

Eksamensbekendtgørelse og bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (engelsk)

Bekendtgørelse om optagelse

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Studieaktivitetsmodeller

Hvad er studieaktivitetsmodellen?

Alle professionsbacheloruddannelser er beskrevet i samme model, den såkaldte studieaktivitetsmodel. Modellen giver et billede af den studerendes forventede arbejdsbelastning gennem studiet, beskrevet som ECTS.

Formålet med modellen er:

  • at vise en nuanceret opfattelse af undervisning og læring, som anskueliggør, at de studerendes læring rummer og dokumenterer forskellige undervisningsformer som dialogbaseret undervisning, Problem Baseret Læring (PBL), casestudier, projektarbejde og innovative undervisningsformer i samarbejde med praksis, skemalagte studiedage hvor der kan foregå forberedelse og opgavebesvarelser, derudover selvstændigt studiearbejde. Studieaktiviteterne foregår både i den teoretiske undervisning og i praktikken.
  • at angive vægtningen og progressionen mellem de samlede studieaktiviteter, dvs. undervisnings- og læringsaktiviteter i sygeplejerskeuddannelsen.
  • at øge sammenligneligheden mellem forskellige udbudssteder ift. organiseringen af studieaktiviteter.
  • at anskueliggøre den overordnede uddannelsestænkning til gavn for studerende og aftagere.

Modellens kategorier

Uddannelserne er organiseret i henhold til den europæiske uddannelsesstandard ECTS, der udtrykker den gennemsnitlige arbejdsbelastning per uge.

  • Kategori 1: Deltagelse af undervisere og studerende. Initieret af underviser.
  • Kategori 2: Deltagelse af studerende. Initieret af underviser.
  • Kategori 3: Deltagelse af studerende. Initieret af studerende.
  • Kategori 4: Deltagelse af undervisere og studerende. Initieret af studerende.

Studieaktivitetsmodeller for uddannelsen i ernæring og sundhed