Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning

Regler og rammer for sygeplejerskeuddannelsen

Her har vi samlet studieordninger, praktikbeskrivelser, studieaktivitetsmodeller og andre vigtige informationer.

Find de informationer og dokumenter, du skal bruge, her

Her finder du de regler og rammer, der er grundlaget for sygeplejerskeuddannelsen. Vi har samlet de officielle dokumenter til dig, som relaterer sig til uddannelsen. Det giver dig en hurtig oversigt over bl.a. studieordninger, praktikbeskrivelser og bekendtgørelser. Du finder også studieaktivitetsmodellerne for uddannelsen. Modellerne viser dig bl.a. arbejdsbelastning, studieaktiviteter og undervisnings- og læringsformer gennem hele uddannelsen.

Til praktikinstitutioner og praktikvejledere

Vi henviser alle praktikinstitutioner og praktikvejledere til at logge ind på ucpraktikportalen, hvor du finder alle dokumenter, der vedrører praktikken. 

Studieordning, bekendtgørelser mm. 

Semesterbeskrivelser

Semesterbeskrivelser for sygeplejerskeuddannelsen i Aabenraa

Semesterbeskrivelser for sygeplejerskeuddannelsen i Esbjerg

Samarbejdsaftaler med kliniske undervisningssteder

Kommuner

Haderslev kommune

Sønderborg kommune

Tønder kommune

Aabenraa kommune

Private hospitaler

Psykiatri

Aabenraa

Aabenraa psykiatrisk sygehus

Haderslev

Sønderborg

Tønder

Sygehus Sønderjylland

Diabetes ambulatoriet

Familiecenter

Center for ortopædi og medicin

Kredsløbscenter

Medicinsk center

Organcenter

Anæstesiologisk center

Kirurgisk afdeling

Kun for studerende på sygeplejerskeuddannelsen i Esbjerg

Studieaktivitetsmodeller

Hvad er studieaktivitetsmodellen?

Alle professionsbacheloruddannelser er beskrevet i samme model, den såkaldte studieaktivitetsmodel. Modellen giver et billede af den studerendes forventede arbejdsbelastning gennem studiet, beskrevet som ECTS.

Formålet med modellen er:

 • at vise en nuanceret opfattelse af undervisning og læring, som anskueliggør, at de studerendes læring rummer og dokumenterer forskellige undervisningsformer som dialogbaseret undervisning, Problem Baseret Læring (PBL), casestudier, projektarbejde og innovative undervisningsformer i samarbejde med praksis, skemalagte studiedage hvor der kan foregå forberedelse og opgavebesvarelser, derudover selvstændigt studiearbejde. Studieaktiviteterne foregår både i den teoretiske undervisning og i praktikken.
 • at angive vægtningen og progressionen mellem de samlede studieaktiviteter, dvs. undervisnings- og læringsaktiviteter i sygeplejerskeuddannelsen.
 • at øge sammenligneligheden mellem forskellige udbudssteder ift. organiseringen af studieaktiviteter.
 • at anskueliggøre den overordnede uddannelsestænkning til gavn for studerende og aftagere.

Modellens kategorier

Uddannelserne er organiseret i henhold til den europæiske uddannelsesstandard ECTS, der udtrykker den gennemsnitlige arbejdsbelastning per uge.

 • Kategori 1: Deltagelse af undervisere og studerende. Initieret af underviser.
 • Kategori 2: Deltagelse af studerende. Initieret af underviser.
 • Kategori 3: Deltagelse af studerende. Initieret af studerende.
 • Kategori 4: Deltagelse af undervisere og studerende. Initieret af studerende.

Studieaktivitetsmodeller for sygeplejerskeuddannelsen i Esbjerg

Studieaktivitetsmodeller for sygeplejerskeuddannelsen og netuddannelsen i Aabenraa

Studieaktivitetsmodellerne for sygeplejerskeuddannelsen i Aabenraa er på vej. Indtil da kan du blive klogere i semesterbeskrivelserne.