Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning

Professionsbachelor

skat

Bliv professionsbachelor i skat

Vær med til at styrke fællesskabet
01

Professionsbachelor i skat

Skat er hjørnestenen i vores velfærdssamfund. Det er vores skattekroner, der betaler regningen, når vi går til lægen, kører på motorvejen, læser på drømmestudiet eller modtager økonomisk hjælp mellem jobs. Som skattemedarbejder gør du en forskel. Du er med til at sikre fundamentet for finansiering af velfærden i Danmark.

Professionsbachelor i skat er en specialiseret uddannelse, hvor vi arbejder i dybden med skattefaglige temaer og problemstillinger. Du lærer f.eks. om skattejura, it, kommunikation samt regnskab og revision, så du kan varetage en bred vifte af skattefaglige opgaver i det nye skattevæsen eller i den private sektor. Uddannelsen er for dig, der er god til tal og mennesker – og som har lyst til at være med fra starten i fremtidens skattevæsen.

Fakta

Professionsbachelor i skat

 • Type : Professionsbachelor
 • Beliggenhed : Haderslev
 • Varighed : 3,5 år
 • Pladser pr. årgang : 40
 • Praktik : 4 måneder
 • Adgangskrav : Gymnasial eksamen, 3-årig erhvervsuddannelse, 4 enkeltfag + specifikke adgangskrav

Den eneste uddannelse målrettet skat

Skatteuddannelsen er en ny uddannelse og første hold havde studiestart i august 2018. Uddannelsen er målrettet skatteområdet, og kombinerer revison, jura og skatteregler under en uddannelse, som den eneste af sin slags. Professionsbacheloruddannelsen i skat er er skabt i samarbejde med dine fremtidige arbejdsgivere herunder offentlige institutioner f.eks. SKAT og andre private virksomheder. Uddannelsen skal være med til at løfte kompetencerne for skattemedarbejdere i det nye skattevæsen samt i den private sektor. 

02

Adgangskrav & optagelse

Ansøgningsfrister

Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Studiestart

Professionsbachelor i skat har studiestart en gang om året i september.

Adgangskrav

Adgangskrav

For at søge optagelse skal du have en af følgende eksamener og opfylde de specifikke krav til fag:

 • Studentereksamen (STX)
 • Højere forberedelseseksamen (HF)
 • Højere handelseksamen (HHX)
 • Højere teknisk eksamen (HTX)
 • Gymnasialt indslusningskursus for fremmedsprogede (GIF)
 • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)

med engelsk C, samfundsfag C, samt enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B.

eller

En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen med engelsk C, samfundsfag C, samt matematik B eller virksomhedsøkonomi B.

eller

En erhvervsuddannelse af mindst tre års varighed. Alle med dansk C, engelsk C, samfundsfag C, samt enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B.

eller

Anden adgang med 4 gymnasiale enkeltfag: dansk A, engelsk C, samfundsfag C, samt enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B. 

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Kvote 1 

Kvote 1: Det skal du vide

Du kan søge om optagelse gennem kvote 1, hvis du har en adgangsgivende gymnasial uddannelse (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF).

Ansøgningsfrist kvote 1: 5. juli kl. 12.00

I kvote 1 bliver du optaget alene på baggrund af dit karaktergennemsnit fra din adgangsgivende eksamen. Har du bestået flere gymnasiale eksamener, kan du kun blive optaget på baggrund af den første. Du kan ikke forbedre din adgangskvotient ved at tage hf-enkeltfag.

Adgangskvotienten kan variere fra år til år. Den afhænger af, hvor mange ansøgere og studiepladser, der er det pågældende år.

Hvis du er i tvivl, om dit gennemsnit er højt nok til at komme ind via kvote 1, kan du vælge at søge om optagelse via kvote 2 i stedet for. Søger du gennem kvote 2 med en gymnasial eksamen, vil din ansøgning automatisk blive vurderet både i kvote 1 og kvote 2.

Har du en International Baccalaureate (IB) – uanset om den er taget i Danmark eller i udlandet eller en udenlandsk gymnasial eksamen, der ikke kan omregnes, skal du søge gennem kvote 2. 

Søg via optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00

Kvote 2 

Kvote 2: Det skal du vide

Ansøgningsfrist kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Kvote 2 er for dig, der:

 • har en adgangsgivende gymnasial uddannelse, men er i tvivl om dit gennemsnit er højt nok til at nå årets adgangskvotient. 
 • har en udenlandsk eksamen, hf-enkeltfag eller en anden adgangsgivende eksamen.
 • ikke opfylder uddannelsens adgangskrav men har andre kvalifikationer, der kan sidestilles med de formelle krav. I den situation skal du søge om en individuel kompetencevurdering.

Søg via optagelse.dk senest 15. marts kl. 12.00

Kvote 2: Vurderingskriterier

I kvote 2 bliver du vurderet på baggrund af en samlet vurdering af dine kvalifikationer og erfaringer. Vi medtager maksimalt 12 måneders aktiviteter samlet set. Det kan for eksempel være seks måneders arbejde, fire måneders udlandsophold og to måneders højskoleophold.  

De 12 måneder kan samles af flere forskellige perioder og skal ikke nødvendigvis være afviklet lige efter hinanden. Du må gerne oplyse alle relevante aktiviteter, du har, samt hvilke aktiviteter med en varighed på maks. 12 måneder, du vil vurderes på.

Vi tager udgangspunkt i følgende udvælgelseskriterier: 

 • Erhvervserfaring minimum seks måneder og minimum 25 timer ugentligt med særlig vægt på studierelevant arbejde f.eks. indenfor administration og planlægning. Erhvervsarbejde fra 18-24 timer om ugen godkendes med halvdelen af de antal måneder, som erhvervsarbejdet har varet. Timetallet beregnes som gennemsnit over en periode på indtil 4 uger.
 • Højskoleophold af mindst 16 ugers varighed i sammenhæng.
 • Udenlandsophold af mindst 16 ugers varighed i sammenhæng. Der lægges særlig vægt på, om du har haft et erhvervsarbejde, deltaget i kurser, uddannelse eller frivilligt arbejde.
 • Organisatorisk erfaring f.eks. fra fritidsledervirksomhed, foreningsarbejde eller politiske- og sociale organisationer. 

Andre aktiviteter og kvalifikationer, der også bliver vægtet:

 • Studierelevante fag og længerevarende kurser, som ikke indgår i den adgangsgivende eksamen.
 • Eksamenskarakteren i den adgangsgivende eksamen.
 • Motiveret ansøgning. I den motiverede ansøgning skal du beskrive dine grunde og mål for at søge om optagelse på skatteuddannelsen. Det er en personlig beskrivelse af dig selv, og hvilke kvalifikationer, evner og egenskaber du har med dig, og som du mener, kan have relevans for uddannelsen og faget. 
Udenlandsk ansøger eller udenlandsk eksamensbevis? 

Hvis du søger ind på baggrund af en udenlandsk eksamen, opfordrer vi dig til at få din eksamen vurderet hos Uddannelses- og Forskningsministeriet, inden du søger. På den måde får du papir på dit eksamensbevis, som du kan bruge i hele landet både når du søger arbejde eller uddannelse.

Vi har også mulighed for at vurdere dit adgangsgrundlag, men så vil du muligvis ikke kunne bruge den til at søge uddannelser andre steder i landet. 

Er du udenlandsk ansøger eller har et udenlandsk eksamensbevis, skal du have bestået Studieprøven i dansk inden studiestart eller have dokumenteret tilsvarende kundskaber i dansk. 

Søger du ind på jordemoderuddannelsen, skal du bestå Studieprøven med minimum 7 i karakter inden ansøgningsfristens udløb eller dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk.

Søger du ind på fysioterapeutuddannelsen, skal du have bestået Studieprøven med minimumskarakteren 4 i alle dele af prøven (karakteren 4 gælder fra optagelsen 2020) inden ansøgningsfristens udløb, eller du skal dokumentere tilsvarene kundskaber i dansk.

Ansøgningsproces

Krav til dokumentation

Når du søger gennem kvote 1

Du skal vedhæfte dokumentation for dit adgangsgrundlag, det vil sige dit eksamensbevis og måske beviser for bestået enkeltfag eller suppleringskurser på optagelse.dk senest den 5. juli kl. 12.00.

Hvis du er student fra 2004 og frem, ligger eksamensbeviset i en digital eksamensdatabase. Husk at tjekke om eksamensbeviset bliver vedhæftet din digitale ansøgning, når du søger på optagelse.dk.

Hvis dit eksamensbevis ikke ligger i eksamensdatabasen, skal du sørge for at vedhæfte det til ansøgningen.

Når du søger gennem kvote 2

Når du søger gennem kvote 2 senest den 15. marts, skal du vedhæfte dokumentation for adgangsgrundlaget. Det vil sige dit eksamensbevis og evt. beviser for bestået enkeltfag, suppleringskurser eller adgangsgivende uddannelser samt dokumentation for udvælgelseskriterierne for kvote 2 senest den 15. april kl. 12.00. 

Afslutter du først din adgangsgivende eksamen, suppleringskurser eller en aktivitet efter denne frist, skal du anføre det på ansøgningen og vedhæfte det på optagelse.dk senest den 5. juli kl. 12.00.

Dokumentation for udvælgelseskriterierne kan fx være:

 • erhvervsarbejde, som skal angive en periode for hele ansættelsesperioden samt ugentlige timetal. Det kan f.eks. være en arbejdsgivererklæring, udtalelse, første og sidste lønseddel.
 • højskoleophold. Det kan være et kursusbevis. 
 • udlandsophold. Det kan være kopi af dine stempler i dit pas, kopi af flybilletter, kopi af sprogskolebevis. 
 • frivilligt arbejde med periode for ansættelsen samt det ugentlige timetal
 • motiveret ansøgning, hvor du på en A4 side beskriver din personlige kvalifikationer og egenskaber, din motivation for at søge studiet samt andre forhold, du synes kvalificerer netop dig til studiet og jobbet som færdiguddannet indenfor professionen.

Du kan finde udvælgelseskriterierne under menupunktet adgangskrav & optagelse på de enkelte uddannelser. 

Bør jeg søge en standby-plads?

Standby-pladser er en form for venteliste, hvor du kan blive tilbudt en studieplads, hvis en anden studerende takker nej til sin plads. Det kan være en studieplads til sommerstart eller eventuel vinterstart, hvis uddannelsen har studiestart der. Bliver du ikke tilbudt en studieplads i dette skoleår, er du garanteret en plads næste år, hvis du søger optagelse der. Det kan derfor være en god ide at sætte kryds ved standby-plads, når du udfylder dit ansøgningsskema. 

Du søger en standby-plads ved at vælge ”ja” i afkrydsningsfeltet ”jeg ønsker at søge en standbyplads”, når du udfylder din ansøgning på optagelse.dk. 

Konsekvenser for din ansøgning

Hvis du bliver tilbudt en standby-plads, vil du ikke blive tilbudt en studieplads på en af dine andre søgte uddannelser eller uddannelsessteder, der står lavere på din prioriteringsliste.

Du skal derfor overveje, inden du sætter kryds i standby, om du ønsker at fraskrive dig muligheden for at blive optaget på en af dine lavere prioriteter. Man kan ikke både få tilbudt en standby-plads og en studieplads.  

Læs mere om standby-pladser på ug.dk.

Følg din ansøgning

UC SYD Optagelsesportal er stedet, hvor du kan følge status på din ansøgning til en af vores uddannelser. Når du har søgt ind på en uddannelse hos os gennem optagelse.dk, sender vi dig automatisk en e-mail, hvor vi beder dig om at oprette en bruger på vores optagelsesportal. 

Det er vigtigt, at du opretter dig på portalen, for det er her, vi giver dig besked, hvis vi f.eks. mangler dokumentation i forbindelse med din ansøgning eller kan tilbyde dig en studieplads. Læs mere om UC SYD Optagelsesportal.

Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Du får svar på din ansøgning den 28. juli. 

Du får kun ét svar. Du får ét tilbud om en uddannelsesplads eller en standby-plads fra det uddannelsessted, du er kommet ind på. Det vil sige, hvis du kommer ind på din tredje prioritet, får du ikke afslag tilsendt fra dine andre prioriteter.

Hvis du ikke er optaget på nogen af de uddannelser, du har søgt, får du et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT) via e-boks. 

Bliver du tilbudt en studieplads i UC SYD, modtager du besked gennem UC SYD Optagelsesportal, hvor du skal bekræfte, om du ønsker studiepladsen. Bekræfter du ikke pladsen inden for fristens udløb, tilbyder vi pladsen til en anden ansøger.

Blev du ikke optaget på et studie, eller fik du ikke ansøgt inden for fristen, kan du søge ind efter den 28. juli, hvis vi har ledige pladser. Her finder du en oversigt over ledige pladser. 

 Vigtigt at vide, når du søger optagelse

Supplering og betinget optagelse

Betinget optagelse betyder, at du optages på studiet under betingelse af, at du inden studiestart opfylder adgangskravene. Du har altså mulighed for at søge ind på en uddannelse, selvom du endnu ikke opfylder adgangskravene per 5. juli, hvor fristen for at vedhæfte dokumentation er. Det kan for eksempel være, fordi du læser hf-enkeltfag eller afslutter en adgangsgivende eksamen efter den 5. juli.

Når du søger optagelse, skal du oplyse det i din ansøgning på optagelse.dk ved at angive, hvornår eksamen, suppleringskurset eller uddannelsen forventes afsluttet. Derudover skal du vedhæfte dokumentation på, at du er i gang. Du skal søge i kvote 2, hvis du først opfylder adgangskravet efter den 5. juli.

Hvis du mangler et specifikt fag for at opfylde adgangskravene på din drømmeuddannelse, har du mulighed for at supplere i enkelte fag på suppleringskursus. ​Du kan læse mere om supplering på ug.dk.

På de uddannelser, der ikke har betinget optagelse, skal du have afsluttet eventuelle suppleringsfag senest 5. juli. På UC SYD kan du søge betinget optagelse på alle uddannelser på nær fysioterapeut, jordemoder og bioanalytiker.

Fra og med 2019 kan du ikke længere søge betinget optagelse på laborant.

 

Merit for tidligere uddannelse og beskæftigelse

Vidste du, at du har pligt til at oplyse om tidligere uddannelse og beskæftigelse, så du kan få merit?

Hvad er merit?

Merit er når et eller flere beståede fag fra tidligere uddannelse eller tidligere beskæftigelse kan stå i stedet for dele af den uddannelse, du er optaget på. Det kan både være fra danske og udenlandske uddannelseselementer og relevant beskæftigelse.

Der findes to former for merit:

 • Obligatorisk merit
 • Ansøgt merit

Hvad er obligatorisk merit?

Når du søger optagelse på en uddannelse, har du pligt til at oplyse om beståede uddannelseselementer på tidligere danske eller udenlandske uddannelsesforløb, uanset om du har fuldført eller afbrudt uddannelsen undervejs. Det samme gælder for relevant beskæftigelse.

Obligatorisk merit betyder, at det ikke er op til dig som ansøger at vurdere og beslutte, om du ønsker merit. Du har pligt til at oplyse alt relevant og så vil vi lave en faglig vurdering af, om der er dele af uddannelsen, du skal have merit for.

Du får kun merit for fag eller beskæftigelse, som er på samme niveau, som den uddannelse, du er optaget på. For de uddannelsesdele, du får merit for, kan du ikke følge undervisningen eller gå til prøve.

Hvad skal jeg oplyse?

Når du søger ind på en uddannelse, skal du oplyse om:

 • tidligere gennemførte uddannelser på samme uddannelsesniveau (professionsbachelor, universitetsbachelor eller kandidat*).
 • tidligere beståede fag på en uddannelse på samme uddannelsesniveau (professionsbachelor-, universitetsbachelor- eller kandidatniveau*).
 • relevant beskæftigelse i forhold til den uddannelse, du søger ind på (for eksempel arbejde i hjemmeplejen, hvis du søger ind på sygeplejerskeuddannelsen.)

*og erhvervsakademiuddannelse, hvis du søger optagelse på laborant.

Hvis du tidligere har gennemført en uddannelse på samme niveau eller højere, skal du være opmærksom på reglen om dobbeltuddannelser

Du skal medsende dokumentation, så vi kan vurdere, om du skal have merit. Det kan være eksamensbeviser, studiejournal, studieprotokol, en udtalelse fra tidligere arbejdsgiver, ansættelsesbevis og lignende.

Hvornår får jeg svar?

Vi foretager meritvurderingen, når du er optaget. Du får svar inden studiestart.

Skal jeg læse i kortere tid så?

Du forkorter ikke din uddannelse, hvis du får merit. I de fleste tilfælde vil det betyde, at du får perioder i løbet af dit studie, hvor arbejdsbyrden er mindre, da du kan springe et eller flere fag over.

Der findes to særlige merituddannelser, hvor du tager uddannelsen på kortere tid. Det er meritlæreruddannelsen og meritpædagoguddannelsen.

Hvad er ansøgt merit?

Hvis du kan dokumentere at du har erhvervet dig kompetencer, som kan sidestilles med de læringsmål, der er sat for et fag, forløb eller modul, kan du søge om at få merit. I modsætning til obligatorisk merit, er det valgfrit, om du vil søge merit. Det kan du både gøre, inden du starter på studiet eller undervejs i studietiden. I begge tilfælde, skal du søge i god tid.

Sådan ansøger du om merit

Du skal kunne begrunde og dokumentere, hvilke elementer og områder på din uddannelse, du allerede har erhvervet dig kompetencer indenfor.

Læs derfor studieordningen for din nuværende uddannelse grundigt og sammenlig med dine erhvervede kompetencer fra din tidligere uddannelses studieordning og eventuelle relevante praksisforløb. Brug dette til at begrunde din ansøgning. Du kan finde studieordningen for din uddannelse på UC SYD under afsnittet uddannelsens opbygning på den enkelte uddannelse.

Merit ved overflyttelse

Går du nu på et uddannelsessted og ønsker at skifte til samme uddannelse men på UC SYD, skal du henvende dig direkte til studievejlederen på den uddannelse, som du gerne vil overflyttes til.

Kan jeg klage over en meritafgørelse?

Hvis du vil klage over et afslag på merit, kan du indsende din klage til Kvalifikationsnævnet inden for en frist af fire uger, fra den dag du modtager meritvurderingen. I afgørelsen får du en klagevejledning.

Begrænsning af dobbeltuddannelse

Hvis du har gennemført en dansk videregående uddannelse (fx bacheloruddannelse, professionsbacheloruddannelse eller kandidatuddannelse) kan du kun blive optaget på en professionsbacheloruddannelse tilrettelagt som heltidsuddannelse, hvis du kan få dispensation. Læs mere om hvornår og hvordan du kan få dispensation for dobbeltuddannelse her.

Hvornår kan man få dispensation?

Hvis det er mere end 6 år siden, at du gennemførte din videregående uddannelse, vil du automatisk få dispensation og du skal således ikke lave en dispensationsansøgning. De 6 år gælder fra datoen på eksamensbeviset til studiestartstidspunktet på den ansøgte uddannelse. Du skal uploade eksamensbeviset fra den tidligere gennemførte videregående uddannelse på optagelse.dk.

Hvis det er under 6 år siden, at du har afsluttet din videregående uddannelse, er der mulighed for at søge dispensation, hvis:

 • du kan dokumentere helbredsmæssige årsager, der gør, at du ikke længere kan anvende en tidligere gennemført uddannelse på arbejdsmarkedet.
 • den oprindelige uddannelse er ændret væsentligt eller helt borfaldet.

Hvordan søger jeg dispensation?

Der er ikke et officielt ansøgningsskema, som skal benyttes ved ansøgning om dispensation for dobbeltuddannelse. Du skal selv skrive en dispensationsansøgning og uploade den sammen med din ansøgning på optagelse.dk.

I dispensationsansøgningen skal du medsende dokumentation for den gennemførte uddannelse. Hvis du søger dispensation på grund af helbredsmæssige forhold skal du samtidig medsende lægelig dokumentation.

Ansøgningsfristen for at søge om dispensation er den 15. marts kl. 12.00.

Du får særskilt svar på din dispensationsansøgning når den er færdigbehandlet. 

 

03

Uddannelsens opbygning

Regler og rammer for uddannelsen

Vi har samlet de dokumenter, der kan være vigtige for din uddannelse. Find eks. studieordninger, praktikbeskrivelser og studieaktivitetsmodeller her.

Det tager tre et halvt år at blive professionsbachelor i skat Skatteuddannelsen består af 13 grundfag, to valgfag, et praktikforløb og et bachelorprojekt.

Grundfag

På studiets første to år vil du blive undervist i nogle obligatoriske grundfag, som dækker over fire kerneområder:

 • Skattejura hvor du lærer reglerne inden for de forskellige beskatningsformer.
 • Samfundsforståelse hvor du bl.a. lærer om samfundets opbygning og funktion samt makroøkonomi og kommunikation.
 • Regnskab hvor du bl.a. lærer at forstå og udfærdige et regnskab.
 • It og dataforståelse hvor du arbejder med forståelsen for it-systemers opbygning samt brug af data.

Valgfag

Efter de to år med grundfagene, får du det næste halve år mulighed for at sætte dit eget præg på din uddannelse ved at specialisere og målrette din faglige profil på to valgfag. Hvis du ønsker at tage ét af de to valgfag på f.eks. Københavns Professionshøjskole eller i udlandet, har du mulighed for det.

Praktik

To og et halvt år inde i uddannelsen har du fået din teoretiske rygsæk fyldt op, og du skal nu og prøve dine kompetencer af i praksis. Praktikken varer et halvt år. I det halve år kommer du i praktik på en arbejdsplads og skal indgå og deltage i de daglige opgaver. 

Du afslutter praktikforløbet med at skrive en praktikopgave med en selvvalgt problemstilling. Vi sørger for praktikpladsen og garanterer pladser til alle studerende. Hvis du har særlige ønsker til praktikken, har du mulighed for selv at skabe kontakt til et praktiksted under forudsætning af, at vi godkender praktikstedet. Praktikken er ulønnet, men du får SU imens.

Bachelorprojektet

Bachelorprojektet er den afsluttende del af uddannelsen, og her skal du bruge alle de færdigheder og kompetencer, du har tilegnet dig i løbet af uddannelsen. Du kan vælge at lave dit bachelorprojekt alene eller sammen med andre. Bachelorprojektet kan desuden også laves i samarbejde med dit praktiksted eller en anden offentlig organisation.

Sandra har været i praktik i SKAT

Jeg synes det er rigtig spændende at arbejde med et område, som alle mennesker er i berøring med. Det kræver at man kan lidt af det hele. Man skal kunne gå i dybden og være god til sit stof, men man skal også kunne tænke strategisk og være god til at se sammenhænge. Måske kan en opgave løses bedre? Måske skal vi gøre noget anderledes? Jeg er god til tal, men jeg er også god til mennesker – og i sidste ende er det jo dem, det handler om.

Sandra, praktikant i SKAT

Mød en studerende

Malte, der læser skatteuddannelsen i Haderslev

26-årige Malte er en af de studerende, der er gået i kast med den nye skatteuddannelse. 

For ham var det blandt andet uddannelsens kerneområder, som han selv kalder det, der fik ham til at vælge den. 

Læs Maltes historie her.

 

Studerende fra skatteuddannelsen

Jeg har valgt at tage en bachelor i skat, fordi jeg gerne vil gøre en forskel for mennesker og for samfundet. Skattesystemet er jo helt grundlæggende for vores velfærdssamfund. Samtidig er der rigtige gode jobmuligheder for mig, når jeg er færdiguddannet.

Katrin Mosley

Læser på skatteuddannelsen

04

Studieliv

Uddannelsen er en del af UC SYD, Campus Haderslev, som har over 1.300 studerende fordelt på otte uddannelser. På campus er der gymnastiksal, en håndboldhal, fitnesscenter og svømmehal. Her er med andre ord masser af liv og mange aktiviteter, hvor studerende mødes på tværs af årgange, fagmiljøer og interesser.

I tvivl om uddannelse?

Synes du, det er svært at vælge uddannelse? Og mangler du inspiration og gode råd? Så bliv klogere her.

05

Job & karriere

Som professionsbachelor i skat bliver du en attraktiv medarbejder for den offentlige og den private sektor. Dine stærke analytiske evner og din skattefaglige viden gør dig egnet til jobs inden for skatteforvaltningen og beslægtede brancher, som varetager skatterådgivning f.eks. 

 • Advokatbranchen
 • Landbrugsrådgivning
 • Små og store revisionsfirmaer 
 • Skatteafdelinger i større koncerner

Det spændende ved at arbejde i SKAT er, at man både skal arbejde meget struktureret og gå i dybden med ting, og samtidig skal man være god til at have det store overblik og kigge på, hvordan man kan være med til at skabe udvikling.

Sandra, praktikant i SKAT

Der er gode jobmuligheder som professionsbachelor i skat. Frem mod 2021 rekrutterer skattevæsnet op mod 3.300 nye medarbejdere - 1.000 af dem i helt nye stillinger. SKAT blev 1. juli 2018 erstattet af syv nye styrelser, der hver har ansvaret for en kerneopgave i skatteforvaltningen, og en stor del af arbejdspladserne, der tidligere var i hovedstadsområdet, bliver udflyttet til hele Danmark. Du kan læse mere om det nye skattevæsen her.

I Skatteforvaltningen bliver man en del af den måske mest spændende og vigtige forandringsproces i de kommende år, hvor de syv nye styrelser skal bygges op. Der er gode udviklings- og karrieremuligheder for den enkelte, stærke faglige miljøer, gode kolleger og gode arbejdsforhold. Vi giver udfordrende opgaver og stort ansvar, stort set fra man kommer ind ad døren – og samtidig er man med til at løfte en vigtig samfundsopgave.

Claus Henrik Larsen, Styrelsesdirektør

Citat fra Djøfbladet, februar 2018

06

Økonomi

Husk at søge SU, hvis du er SU-berettiget

Som studerende på en professionsbacheloruddannelse har du mulighed for at søge Statens Uddannelsesstøtte (SU) til dit uddannelsesforløb. Du kan tidligst søge SU en måned før den måned, du kan få SU fra. Har du for eksempel ret til SU fra september, kan du tidligst søge fra den 1. august.

Betingelserne for at modtage støtte og de aktuelle satser findes på www.su.dk, hvor du også skal søge SU.

SU-vejledning

Har du spørgsmål til din SU-ansøgning, kan du ringe eller skrive til en af vores SU-vejledere.

 

07

Spørgsmål & svar

Hvad er en professionsbachelor?

Der findes mange forskellige professionsbacheloruddannelser. Lærer, lyddesigner eller ergoterapeut er eksempler på professionsbacheloruddannelser, som du kan læse på UC SYD. Typisk uddannes du inden for en bestemt profession, et bestemt fag. Det kan være sygeplejerske, fysioterapeut eller noget helt tredje.
Du ved altså, hvad du bliver, og kan derfor også nemmere sælge dig selv, når du en dag er færdiguddannet og skal have et arbejde.

Praktik

Du bliver ikke kun klædt på med teori, du skal også ud og afprøve teorierne i den virkelige verden løbende igennem uddannelsen. Det gør, at du som færdiguddannet professionsbachelor er rustet til at gå direkte ind i dit første job. Du har nemlig allerede en masse erfaring.

Videreuddannelse

En professionsbachelor giver dig direkte adgang til en række kandidat- og masteruddannelser. Ønsker du på et tidspunkt at læse videre, kan du derfor til enhver tid gøre dette.

Hvad er en professionshøjskole / et University College?

En professionshøjskole er en uddannelsesinstitution for mellemlange, videregående uddannelser. Uddannelserne varer mellem 3 og 4 år. Uddannelserne giver dig titlen som professionsbachelor.

Kan jeg komme og besøge uddannelsen?

Ja - du kan ringe eller skrive til os og aftale et tidspunkt. Nogle uddannelser tager imod hele året, andre afholder Studerende for en dag-arrangementer et par gange om året, hvor du kan følge undervisningen sammen med andre interesserede.

En gang om året holder vi Åbent hus, og her er du meget velkommen. Vores Åbent hus-arrangement ligger altid i februar. Læs mere om det her.

 

08

Kontakt os

Vi er her for at hjælpe dig. Så kontakt os endelig hvis du har spørgsmål om optagelse, adgangskrav, valg af studie eller om selve uddannelsen. 

Spørgsmål om optagelse, adgangskrav og ansøgning?

Har du spørgsmål om optagelse, adgangskrav, udfyldelse af din ansøgning, SU eller til valg af studie?

Spørgsmål om uddannelsen?

Har du spørgsmål om selve uddannelsen- såsom dens opbygning - er du meget velkommen til at kontakte uddannelsens vejleder:

Ditte Greisen
Studievejleder
E: dgre@ucsyd.dk
T: +45 72 66 50 82

Tager Ditte ikke telefonen, kan det skyldes, at hun er i gang med at undervise vores studerende eller vejlede andre. Send hende i stedet for en mail. Så vender hun tilbage til dig hurtigst muligt. 

Andre kigger også på

Administrationsbachelorstuderende

Samfund

Bliv administrationsbachelor

Læs i Esbjerg og Haderslev.
Foto af studerende

Samfund

Bliv socialrådgiver

Læs i Esbjerg og Aabenraa.