Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Professionsbachelor

Medie- og sonokommunikation

Bliv lyddesigner

Gør lyd til din levevej
01

Bliv lyddesigner

Lyd spiller en kæmpe rolle for vores oplevelse af verden omkring os. Vi snakker sammen, spiller musik, sætter alarmen til at vække os om morgenen og holder ind til siden, når vi hører sirener i trafikken. Faktisk er høresansen den første af de fem sanser, vi udvikler, når vi ligger i vores mors mave, og når ørerne først er foldet ud, hører vi gennem et helt liv.

På uddannelsen i medie- og sonokommunikation udnytter vi høresansen til det yderste. Her lærer du at lave lyd til alt fra spillefilm, reklame- og dokumentationsfilm til computerspil, apps, radio, teater, elbiler og velfærdsteknologi. Uddannelsen i medie- og sonokommunikation er med andre ord for dig, der har gode ører, og som gerne vil udnytte dit musikalske talent til at skabe en professionel karriere inden for kommunikation med lyd.

Fakta om medie- og sonokommunikation

Professionsbachelor i medie- og sonokommunikation

 • Type: : Professionsbachelor
 • Beliggenhed : Haderslev
 • Varighed : 3,5 år
 • Praktik : 6 måneder
 • Pladser pr. årgang : 40
 • Adgangskrav : Bestået optagelsesprøve
 • Uddannelseshus : Uddannelsen holder til i sit eget hus, kaldet Sonic College. 
 • Showcase : Uddannelsen har sin egen showcase.

Hvis jeg var 15 år yngre, havde jeg prompte søgt ind. Det er jo ret fantastisk, at vi i Danmark har en så ambitiøs skole for alt, der handler om lyd - filmlyd, musik og alle andre vidunderlige vibrationer, der rammer øregangen

Peter Albrechtsen, tonemester (Bodil- og Robert-prisvinder)

Den mest intensive lyddesignuddannelse i Europa

UC SYD's uddannelse i medie- og sonokommunikation er Europas mest intensive uddannelse i at komponere og designe lyd på computer.

Derfor har vi, ud over danske studerende, mange internationale studerende, som er flyttet til Haderslev for at blive lyddesignere hos os. Tyskland, Slovakiet, Tjekkiet, Iran, Portugal, Norge, Sverige, Island, Færøerne og Grønland er en håndfuld af de steder, vores internationale studerende kommer fra. Det er, sammen med vores mange dygtige undervisere og gæsteforelæsere, med til at give et fagligt højt niveau på uddannelsen.

02

Adgangskrav & optagelse

Ansøgningsfrist

Kvote 2: 15. marts kl. 12

Du kan kun søge ind på uddannelsen via kvote 2.

Specifikke adgangskrav for medie- og sonokommunikation

Vil du gerne læse til lyddesigner hos os, skal du søge om optagelse via kvote 2 på optagelse.dk.

For at kunne søge ind på uddannelsen, skal du have:

ENTEN Gymnasial eksamen ELLER en relevant erhvervsuddannelse ELLER musikalsk grundkursus (MGK).

Derudover skal du ved studiestart være fyldt 18 år og dine engelskkundskaber skal være på det, der svarer til dansk gymnasialt C-niveau.

Du kan også søge ind, hvis du har kvalifikationer, der efter en individuel kompetencevurdering kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav.

Hvis du søger ind på baggrund af en udenlandsk gymnasial eksamen, skal du have bestået studieprøven i dansk eller kunne dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk.

Vi optager via optagelsesprøve

Du bliver optaget på baggrund af en optagelsesprøve bestående af to dele. I første del skal du indsende materiale i form af en skriftlig ansøgning og eksempler på produktioner. Denne del kalder vi for den udvidede ansøgning. Bedømmelsen heraf afgør, om du bliver indkaldt til anden del, hvor du bliver testet på din viden om lyd og musik samt dine samarbejds- og kommunikationsevner. Bliv klogere på, hvilke vurderingskriterier vi bedømmer ud fra her.

Når du har søgt om optagelse på optagelse.dk, vil du modtage en mail med instruktioner til at sende en udvidet ansøgning. Her skal du vedlægge dokumentation for de kvalifikationer, som du ønsker skal indgå i vurderingen af din ansøgning. Udover dit eksamensbevis kan det være kompetencer, som du har fået uden for det etablerede uddannelsessystem, eksempelvis:

 • Musiker
 • Komponist
 • Musikproducer
 • Producent/tekniker på radio
 • Erfaring med organisatorisk arbejde
 • Foreningsarbejde
 • Frivilligt arbejde
 • Højskoleophold
 • Udviklingsprojekter
 • Tillidshverv

Sådan søger du ind

Ansøgningsfrist: Søg via kvote 2 senest 15. marts kl. 12

Deadline for at søge ind på medie- og sonokommunikation er hvert år den 15. marts kl. 12.

Du søger om optagelse via optagelse.dk. Her skal du søge under “videregående uddannelse”. Uddannelsen hedder her: Professionsbachelor i medie- og sonokommunikation KOT nr. 51510.

Du sender din elektroniske ansøgning med dit NemID. Har du ikke et NemID, kan du bestille et på nemid.nu.

Har du ikke et dansk CPR-nr., skal du stadig søge digitalt via optagelse.dk. Du skal blot ansøge uden login. Du kan læse mere om dette på siden.

På optagelse.dk skal du vedlægge eksamensbeviset for din adgangsgivende eksamen. Hvis du søger optagelse med særlig tilladelse, skal du vedlægge dokumentation for det grundlag, du søger dispensation på baggrund af. Vi vil også gerne have dit CV.

Følg din ansøgning

UC SYD Optagelsesportal er stedet, hvor du kan følge status på din ansøgning til en af vores uddannelser. Når du har søgt ind på en uddannelse hos os gennem optagelse.dk, sender vi dig automatisk en e-mail, hvor vi beder dig om at oprette en bruger på vores optagelsesportal. 

Det er vigtigt, at du opretter dig på portalen, for det er her, vi giver dig besked, hvis vi f.eks. mangler dokumentation i forbindelse med din ansøgning eller kan tilbyde dig en studieplads. Læs mere om UC SYD Optagelsesportal.

Individuel kompetencevurdering

Du kan også søge ind, hvis du har kvalifikationer, der efter en individuel kompetencevurdering kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav.

En individuel kompetencevurdering tager altid udgangspunkt i uddannelsens adgangskrav. På lyddesigneruddannelsen kan højskoleophold (på f.eks. Frontsession, Jyderup Højskole, Engelsholm, Den Rytmiske Højskole i Vig, Musik og Teaterhøjskolen i Toftlund eller Rytmisk Center i Kbh.) være kompetencegivende, og i det hele taget er det en rigtig god idé som forberedelse til Sonic College.

Det er svært at sige noget konkret om hvilket niveau, der kræves for at blive optaget, da det afhænger af, hvor dygtige ansøgerne er fra år til år.

Vigtigt at vide, når du søger optagelse

Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Når du har sendt os din ansøgning gennem optagelse.dk, vil du efter den 22. marts modtage besked pr. mail om, at du skal sende os en udvidet ansøgning. Deadline for din udvidede ansøgning er den 28. april 2020.

28. maj 2020

Denne dag modtager du en mail om, hvorvidt du er videre til optagelsesprøven, som ligger i juni måned. 

Juni & juli (uge 25, 26 og 27)

Vi afholder i alt syv optagelsesprøvedage, hvor 8-9 kandidater er inviteret pr. dag. Du skal altså kun til optagelsesprøve én dag. Optagelsesprøvedagene er i uge 25, 26 og 27 i 2020.

28. juli

Hvis du har været til optagelsesprøve i juni måned, får du besked gennem UC SYD Optagelsesportal, hvis du er kommet ind på medie- og sonokommunikation. Husk at tjekke optagelsesportalen denne dato, så du, hvis du er blevet optaget, kan bekræfte, at du ønsker at modtage studiepladsen.

Hvis du ikke er optaget på nogen af de uddannelser, du har søgt, får du et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT) via e-boks. 

Læs mere om UC SYD Optagelsesportal her

Hvad skal min udvidede ansøgning indeholde?

Inden den 28. april 2020 kl. 12 skal du have sendt os en udvidet ansøgning, hvori du blandt andet skriver om dit forhold til lyd og om dine kompetencer. Her kan du se alle de informationer, du skal have med i din udvidede ansøgning.

Hvordan vurderer I min udvidede ansøgning?

Vi vurderer din ansøgning ud fra kriterier som eksempelvis konceptet i dine medsendte produktioner, hvor god du er til at beherske en genre og din evne til at formidle. Du kan læse alle kriterierne her. 

Hvad er en standby-plads?

Standby-pladser er en form for venteliste, hvor du kan blive tilbudt en studieplads, hvis en anden studerende takker nej til sin plads. Det kan være en studieplads til sommerstart eller eventuel vinterstart, hvis uddannelsen har studiestart der. Bliver du ikke tilbudt en studieplads i dette skoleår, er du garanteret en plads næste år, hvis du søger optagelse der. Det kan derfor være en god ide at sætte kryds ved standby-plads, når du udfylder dit ansøgningsskema. 

Du søger en standby-plads ved at vælge ”ja” i afkrydsningsfeltet ”jeg ønsker at søge en standbyplads”, når du udfylder din ansøgning på optagelse.dk. 

Konsekvenser for din ansøgning

Hvis du bliver tilbudt en standby-plads, vil du ikke blive tilbudt en studieplads på en af dine andre søgte uddannelser eller uddannelsessteder, der står lavere på din prioriteringsliste.

Du skal derfor overveje, inden du sætter kryds i standby, om du ønsker at fraskrive dig muligheden for at blive optaget på en af dine lavere prioriteter. Man kan ikke både få tilbudt en standby-plads og en studieplads.  

Læs mere om standby-pladser på ug.dk.

Udenlandsk ansøger eller udenlandsk eksamensbevis? 

Hvis du søger ind på baggrund af en udenlandsk eksamen, opfordrer vi dig til at få din eksamen vurderet hos Uddannelses- og Forskningsministeriet, inden du søger. På den måde får du papir på dit eksamensbevis, som du kan bruge i hele landet både når du søger arbejde eller uddannelse.

Vi har også mulighed for at vurdere dit adgangsgrundlag, men så vil du muligvis ikke kunne bruge den til at søge uddannelser andre steder i landet. 

Er du udenlandsk ansøger eller har et udenlandsk eksamensbevis, skal du have bestået Studieprøven i dansk inden studiestart eller have dokumenteret tilsvarende kundskaber i dansk.

For norske ansøgere gælder det, at beviser fra den norske eksamensdatabase (e-vitnemål) ikke kan bruges som gyldigt adgangsgrundlag. Det norske adgangsgrundlag (førstegangs vitnemål) skal være det originale bevis udleveret af uddannelsesinstitutionen (vedhæftet ansøgningen som pdf). 

Hvis der i uddannelsens optagelseskriterier er krav om Engelsk på gymnasialt B-niveau, kan du opfylde kravet med en test fra enten TOEFL med en testscore på mindst 83 eller IELTS med testscore på mindst 6,5.

Søger du ind på jordemoderuddannelsen, skal du bestå Studieprøven med minimum 7 i karakter inden ansøgningsfristens udløb eller dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk.

Søger du ind på fysioterapeutuddannelsen, skal du have bestået Studieprøven med minimumskarakteren 4 i alle dele af prøven (karakteren 4 gælder fra optagelsen 2020) inden ansøgningsfristens udløb, eller du skal dokumentere tilsvarene kundskaber i dansk.

Selvbetalt uddannelse
Er du ansøger og statsborger uden for EU/EØS landene, er din opholdstilladelse afgørende for, om du har ret til statsfinansieret videregående uddannelse i Danmark, eller om du selv skal betale for din uddannelse (selvbetalende).  Du kan læse mere om reglerne her.

Som selvbetalende ansøger skal du opfylde de samme adgangskrav som andre ansøgere, og du er underlagt de samme regler. Du vil også som andre ansøgere modtage svar på optagelse ultimo juli. 

Når du søger optagelse, er det vigtigt, at du uploader en afgørelse om opholdstilladelse fra Udlændingestyrelsen, så vi kan se hvilken form for opholdstilladelse, der er tale om. 
Hvis din opholdstilladelse ikke giver ret til statsfinansieret videregående uddannelse, vil du modtage særskilt information om priser og betaling, når vi har behandlet din ansøgning. 

Er du i tvivl om din opholdstilladelse giver ret til statsfinansieret videregående uddannelse, er du velkommen til at kontakte Team optagelse og SU på vejledning@ucsyd.dk eller tlf. 7266 2250. 

03

Uddannelsens opbygning

Se vores showcase

Projekter, cases, studieliv og et indblik i undervisningen - vi har samlet det hele til dig i medie- og sonokommunikations egen showcase.

Det tager 3,5 år at læse medie- og sonokommunikation. På uddannelsens syv semestre bliver du præsenteret for en række redskabs-, kommunikations- og ledelsesfag, der tilsammen giver dig et godt grundlag for en professionel karriere som lyddesigner. Undervejs på uddannelsen møder du ca. 40 eksterne undervisere, som alle arbejder i branchen, og du skal selv i praktik på 6. semester. På den måde har du løbende føling med det marked, som du selv senere skal ud i. Uddannelsen opbygger dine kompetencer i en logisk rækkefølge, og timerne veksler mellem teori og praksis, så du hele tiden selv har ‘hands on’ på det, du lærer.

Der undervises i moduler af seks eller 12 ugers varighed. Alle moduler afsluttes med en afprøvning. 

Du kan læse mere om undervisningsmodulerne.

Internationale muligheder

På uddannelsen i medie- og sonokommunikation har du mulighed for at tage på udveksling til udlandet. Det kan du eks. gøre med Erasmus+ på dit fjerde eller femte semester. Du kan også tager 12-16 ugers praktik i udlandet på sjette semester.

Regler og rammer for uddannelsen

Vi har samlet de dokumenter, der kan være vigtige for din uddannelse. Find eks. studieordninger, praktikbeskrivelser og studieaktivitetsmodeller her.

04

Studieliv

Uddannelsen i medie- og sonokommunikation er en del af UC SYD, campus Haderslev, som har over 1.300 studerende fordelt på seks uddannelser. Os lydnørder på medie- og sonokommunikation holder til i vores eget uddannelseshus, som vi kalder Sonic College. På campus er der masser af muligheder for musik- og sportsaktiviteter, idet vi råder over otte lydstudier, to øvelokaler, en gymnastiksal, en håndboldhal, fitnesscenter og svømmehal. Her er med andre ord masser af liv og mange aktiviteter, hvor studerende mødes på tværs af årgange, fagmiljøer og interesser. Se også medie- og sonokommunikations showcase

Studerende på uddannelsen i lyddesign på kontorstol

Filmklub, Sonic Playground, pladevende-onsdage og sport
Stortset alle studerende på medie- og sonokommunikation har valgt at bo i Haderslev, og der er derfor et tæt og aktivt studiemiljø, hvor studerende mødes og ser film, spiller computerspil, underviser hinanden, spiller musik for hinanden og dyrker sport, bl.a. badminton, basket, fodbold og bordtennis.

DIY og Sonic Events

Vi holder også løbende DIY-kurser, hvor vi nørkler med hjemmelavede udstyr fra mikrofoner til specialdesignede MIDI-controllere over en weekend. Og så har vi selvfølgelig en årlig fest, hvor vi fyrer op i hele vores flotte uddannelseshus med koncerter, lounge, bar, interaktive lydinstallationer, lys og lir. Festerne kalder vi Sonic Events, og du kan se billeder fra dem på Flickr.

På uddannelsens showcase kan du læse alle de gode historier fra studielivet på medie- og sonokommunikation.

Besøgende til Åbent hus

Kom og mød os

Besøg os til Åbent hus

Kom og mød vores studerende, få en fornemmelse af studielivet og få svar på dine spørgsmål.
Foto af studerende

Kom og mød os

Bliv studerende for en dag

Kom og prøv at være studerende på UC SYD og følg en helt almindelig undervisningsdag.

I tvivl om uddannelse?

Synes du, det er svært at vælge uddannelse? Og mangler du inspiration og gode råd? Så bliv klogere her.

05

Job & karriere

Spændende jobmuligheder

Som færdiguddannet lyddesigner har du mange spændende jobmuligheder inden for spil-, film- og mediebranchen, såvel som i offentlige og private virksomheder. Man kan besidde mange forskellige typer jobs, men typiske stillinger er som lyddesigner (f.eks. i mediebranchen, film- og computerspilbranchen eller på bureauer), lydklipper, redigeringstekniker eller producer.

Kig forbi medie- og sonokommunikations showcase. Her kan du finde mange eksempler på, hvad man kan arbejde med som uddannet i medie- og sonokommunikation. 

Nyuddannet lyddesigner Josefine Skov på den røde løber med en Ekko Shortlist-pris i hånden
Josefine Skov på den røde løber - med Ekko Shortlist-statuetten i hånden. Foto: Filmmagasinet Ekko

Nyuddannet lyddesigner vinder filmpris

28-årige Josefine Skov er vild med lyd – og god til lyd. Blot 11 måneder efter hun er blevet færdig med professionsbacheloren i medie- og sonokommunikation på UC SYD vinder hun en Ekko Shortlist-pris for "Bedste Lyddesign 2019" til gyserfilmen "Nøcken".

Læs mere om nyuddannede Josefine, der har vundet en filmpris.

 

06

Økonomi

Udgifter til studiestart 

Når du starter på uddannelsen, skal du foruden husleje og leveomkostninger regne med omkostninger forbundet med studiestart, herunder anskaffelse af påkrævet udstyr. 

For at opnå det fulde udbytte af undervisningen på Sonic College anbefaler vi, at du anskaffer en MacBook Pro (min. 15", minimum 8GB RAM og helst 16, 512GB harddisk eller mere) samt følgende software (altid nyeste version): Avid Pro Tools og Ableton Live Suite.

Herudover må du regne med mindre udgifter til bl.a. print, depositum for nøgler og adgangschip mv.

Mac versus PC

Undervisningen på Sonic College tager udgangspunkt i, at alle studerende har en Mac. Der undervises og afprøves i løbet af uddannelsen flere gange i software, som kun kan bruges på Mac. Skolens faciliteter (arbejdsstudier, undervisningslokaler mm.) er generelt optimeret til brug med Mac-computere. Hvis du på 4. semester vælger valgfaget Game Audio, kan det dog være en god idé at arbejde på en PC-platform (hvis du har en), da mange spiludviklere anvender PC’ere til at lave computerspil.

Udover ovenstående gør vi opmærksom på, at Mac er standarden i størstedelen af de brancher, du vil kunne få arbejde i, så det anbefales, at du investerer i denne platform. 

Vælger du på trods af vores anbefalinger at læse medie- og sonokommunikation uden en Mac, må du forvente, at der er undervisning, som du ikke vil kunne deltage i på lige fod med dine medstuderende. Du kan ikke forvente, at underviserne tager hensyn til, at du evt. ikke har en Mac.

Husk at søge SU, hvis du er SU-berettiget

Som studerende på en professionsbacheloruddannelse har du mulighed for at søge Statens Uddannelsesstøtte (SU) til dit uddannelsesforløb. Du kan tidligst søge SU en måned før den måned, du kan få SU fra. Har du for eksempel ret til SU fra september, kan du tidligst søge fra den 1. august.

Betingelserne for at modtage støtte og de aktuelle satser findes på www.su.dk, hvor du også skal søge SU.

Vejledning om SU

Har du spørgsmål vedrørende SU (Statens Uddannelsesstøtte)? Så hjælper vores SU-vejledere dig meget gerne.

Er du kommende studerende? Kontakt os her.

Er du nuværende studerende? Kontakt os her.

Du kan også ringe til os.

 

07

Spørgsmål & svar

Hvor gammel skal man være for at begynde på uddannelsen til lyddesigner?

Man skal være fyldt 18 år ved studiestart (1. september). Gennemsnitsalderen ved studiestart er 23 år.

Er der planer om at udbyde uddannelsen i København?

Vi har ikke planer om at udbyde uddannelsen i København. Uddannelsen holder til i Haderslev, men vi har planer om at flytte uddannelsen til Kolding i 2021. 

Kan jeg komme ind med en eksamen fra folkeskolen? Jeg har masser af erhvervserfaring og et helt liv fyldt med musik.

Vi anbefaler, at du har en studentereksamen eller tilsvarende, inden du begynder hos os. Men det er muligt at komme ind uden, hvis du er dygtig musikalsk set. Det er kvaliteten af de tre lydprodukter i den udvidede ansøgning, der er afgørende for, om du bliver bedt om at komme til optagelsesprøve. Til optagelsesprøven i juni måned bliver du ligeledes vurderet på din modenhed og dine kommunikations- og samarbejdsevner.

Hvilken opgave får man stillet til optagelsesprøven?

Til optagelsesprøven i juni måned får alle ansøgere om formiddagen stillet en opgave, som de skal løse sammen i en gruppe. Ingen (undtagen optagelsesudvalget) ved på forhånd, hvad den handler om. Det gælder ikke om at lave det bedste produkt, men om hvordan den enkelte ansøger fungerer i processen - dvs. om man er moden og kan finde ud af at samarbejde. Om eftermiddagen taler optagelsesudvalget med alle ansøgere en efter en. Her tager vi primært udgangspunkt i de indsendte produkter fra den udvidede ansøgning.

Hvad er meningen med første ansøgningsfrist, hvis alle kommer til udvidet ansøgning?

Første ansøgningsfrist d. 15. marts er Undervisningsministeriets officielle dato for KOT2-ansøgning, som vi som uddannelsesinstitution er underlagt at følge. Det er her, vi registrerer alle ansøgere, og hvorvidt de f.eks. søger uddannelsen som første prioritet. Tanken er, at alle i princippet skal kunne sætte sig ned dagen før deadline 15. marts og søge optagelse på uddannelsen.

Dét, der gør vores uddannelse speciel, er, at vi herefter stiller krav om bl.a. musikalitet og musiske evner som adgangsgivende til at blive optaget. Hvis det i april måned viser sig, at der er over 60 afleverede udvidede ansøgninger, vil det ikke være alle, der bliver bedt om at møde til optagelsesprøven i juni måned. Det er altså i april måned, i forbindelse med votering af de udvidede ansøgninger, at den første udskillelse måske finder sted.

Lægger I mest vægt på det erhvervsmæssige eller det musikalske?

Medie- og sonokommunikation er for unge mennesker med et højt musikalsk og kreativt niveau, hvilket bliver dyrket hver eneste dag i Haderslev. Vi har ofte en erhvervsmæssig vinkel på undervisningen, men lyd og kommunikation er udgangspunktet for al undervisning på uddannelsen.

De tre lydprodukter, jeg skal sende ind: Hvad er indholdet og omfanget? Hvad vil et lydprodukt sige?

Her følger nogle eksempler på et produkt:

 • lyde du har sat sammen på din computer til en selvstændig komposition
 • lydoptagelse af et stykke musik, du har komponeret
 • lydoptagelse fra det band eller ensemble, du medvirker i (eller har medvirket i)
 • lydoptagelse af dig og dit instrument solo
 • noder på en komposition eller et arrangement, du har lavet
 • film- eller lyd-produktion, du har produceret eller været med til at producere

Ét af de tre produkter behøver ikke at være af musikalsk karakter, men kan fx i stedet være:

 • en skriftlig aflevering (stil), du er særlig glad for
 • digte, noveller eller historier, du har skrevet
 • grafiske arbejde
 • ideer til koncepter (reklamer, lyddesign, lydkunst etc.)

Det er kvaliteten af disse produkter, der er afgørende for den videre optagelsesproces på uddannelsen.

I skriver på jeres hjemmeside, at jeg kan blive optaget på baggrund af mine faglige kompetencer. Kan jeg dermed blive fritaget for indsendelse af de tre værker og efterfølgende optagelsesprøve?

Nej. At du bliver vurderet på sine faglige kompetencer betyder, at du også kan starte på Medie- og sonokommunikation, selvom du ikke har en studentereksamen eller tilsvarende. Du kan ikke blive fritaget for indsendelse af værker eller for optagelsesprøven. Alle ansøgere skal igennem og bestå optagelsesprøven.

 

Er der øvrige kvalifikationer og kompetencer end det musikalske, I forventer, at jeg er i besiddelse af inden studiestart?

Foruden stor musikalitet, er det en fordel, hvis du aktivt spiller på et instrument eller kender til lydsoftware. Derudover kigger vi ved optagelsesprøven også på modenhed samt gode kommunikative og sociale evner.

Kan jeg komme og besøge uddannelsen?

Ja - du kan ringe eller skrive til os og aftale et tidspunkt. Nogle uddannelser tager imod hele året, andre afholder Studerende for en dag-arrangementer et par gange om året, hvor du kan følge undervisningen sammen med andre interesserede.

En gang om året holder vi Åbent hus, og her er du meget velkommen. Vores Åbent hus-arrangement ligger altid i februar. Læs mere om det her.

 

08

Kontakt os

Vi er her for at hjælpe dig. Så kontakt os endelig hvis du har spørgsmål om optagelse, adgangskrav, valg af studie eller om selve uddannelsen. 

Spørgsmål om optagelse, adgangskrav og ansøgning?

Har du spørgsmål om optagelse, adgangskrav, udfyldelse af din ansøgning, SU eller til valg af studie?

Spørgsmål om uddannelsen?

Har du spørgsmål om selve uddannelsen - såsom dens opbygning - er du meget velkommen til at kontakte uddannelsens vejleder:

Charlotte Tougaard Lemming
Studievejleder
ctle@ucsyd.dk
7266 5164

Tager Charlotte ikke telefonen, kan det skyldes, at hun er i gang med at vejlede andre. Send hende i stedet for en mail. Så vender hun tilbage til dig hurtigst muligt.