Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning

Professionsbachelor

Grafisk kommunikation

Læs grafisk kommunikation

Bliv en skarp visuel kommunikatør
01

Læs grafisk kommunikation

På grafisk kommunikation lærer du at skabe kreative kampagner og professionelt grafisk design på tværs af medier. Og i en verden med stigende behov for visuel kommunikation, er der flere og flere virksomheder, der har brug for skarpe visuelle kommunikatører.

Du uddannes til at udvikle kreative koncepter og grafisk design fx. i reklamer, apps, magasiner, TV-grafik, websites og visuelle identiteter til virksomheder.

Klassiske discipliner og nyeste trends

Som studerende på grafisk kommunikation arbejder du med fagets mange forskellige områder.
Der er fokus på kreativitet og idehøjde samtidig med, at vi arbejder praksisnært med relevante teknologier, software og spændende kommunikationsproblematikker.

Du lærer klassiske discipliner som typografi, farvelære, grafisk formgivning og art direction. Derudover kommer du til at arbejde med tekst og billede i motion graphic design, digitalt design og udvikle kreative strategier til kampagner.

Fakta om grafisk kommunikation

Tidligere kendt som Skolen for Visuel Kommunikation

 • Type : Professionsbachelor
 • Beliggenhed : Haderslev
 • Varighed : 3 år
 • Praktik : 4-6 måneder
 • Adgangskrav : Gymnasial eksamen eller relevant erhvervsuddannelse + optagelsesprøve

Konceptudvikler 

Med viden om kommunikation, billedsprog, designhistorie og brugeradfærd bliver du i stand til at skære et kommunikations- og designkoncept skarpt til den rette målgruppe.

Du lærer at arbejde med research, analyse og kommunikationsstrategi, og du kommer også til at udvikle logoer, corporate og visual identity, branding og kampagner.

Skab din unikke profil

Studiet giver dig rig og praksisnær mulighed for at udvikle dine egne styrker, skaber din egen faglige profil, grafiske stil og kommercielle identitet.

Kvindelig studerende på grafisk kommunikation på UC SYD i Haderslev

 

02

Adgangskrav & optagelse

Optagelse via kvote 2

Optagelse på bacheloruddannelsen til professionsbachelor i grafisk kommunikation sker kun via kvote 2. Alle ansøgere skal dog bestå en optagelsesprøve.

Optagelse på bacheloruddannelsen til professionsbachelor i grafisk kommunikation forudsætter, at du enten har:

 • adgang via gymnasial eksamen. (Du skal have afsluttet en gymnasial eksamen (f.eks. studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx), studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) eller lignende).

eller

 • adgang via relevant erhvervsuddannelse: grafisk tekniker, mediegrafiker (trin 2) eller skiltetekniker.

Ansøgere med særlige faglige kvalifikationer eller anden relevant faglig baggrund kan muligvis komme i betragtning og søge optagelse via en såkaldt kompetencevurdering. Skriv til os på vejledning@ucsyd.dk, hvis du har spørgsmål til dette.

Desuden skal du bestå optagelsesprøven.

Vi anbefaler, at du forud for optagelsesprøven har enten relevant erhvervserfaring med arbejde i grafiske, kommunikations- eller –medievirksomheder. Måske har du deltaget i relevante kurser på for eksempel højskoler med kurser i kreative fag, medie, grafisk design, kommunikation og fag-relevante værktøjer.

Du skal også have gode færdigheder med Adobe-programmerne Illustrator, InDesign og Photoshop.

Krav til dokumentation i kvote 2

Når du søger gennem kvote 2 senest den 15. marts, skal du vedhæfte dokumentation for adgangsgrundlaget. Det vil sige dit eksamensbevis og evt. beviser for bestået enkeltfag, suppleringskurser eller adgangsgivende uddannelser samt dokumentation for udvælgelseskriterierne for kvote 2 senest den 15. marts kl. 12.00. 

Afslutter du først din adgangsgivende eksamen, suppleringskurser eller en aktivitet efter denne frist, skal du anføre det på ansøgningen og vedhæfte det på optagelse.dk senest den 5. juli kl. 12.00. Læs mere om krav til dokumentation her.

Optagelsesprøve

Optagelsesprøven vurderer dine faglige og kreative evner, talent og udviklingspotentiale. Den afholdes i april/maj. Din motivation og studieegnethed indgår også̊ i bedømmelsen.

Prøvens format og opgaver kan variere fra år til år og bliver meddelt direkte til dem, der inviteres til prøve. Normalt vil opgaverne inkludere:

 • En fastsat opgave/portfolio der skal løses på forhånd og medbringes.
 • En konceptuel/ kreativ opgave som skal løses under selve prøven.
 • Et interview: En samtale med dig om dine arbejder, din motivation, baggrund, drømme, ambitioner osv.

I september 2019 optog vi 35 studerende. I september 2020 regner vi også med at kunne optage 35 studerende på baggrund af kvalifikationer og vurdering af optagelsesprøvens dele. Frem til studiestart kan der, i henhold til de gældende adgangskrav, søges om optagelse på eventuelt ledige studiepladser.

Ansøgning

Ansøgning om optagelse foregår via den koordinerede tilmelding (KOT) kvote 2, senest den 15. marts kl.12:00 i det år, hvor der søges optagelse via optagelse.dk. Er der ledige studiepladser kan disse dog søges frem til studiestart.

Søg under videregående uddannelse › Professionsbachelor i grafisk kommunikation. Optagelsesområdenr. 47560.

Du kan kun ansøge elektronisk (med NemID). Har du ikke et NemID? Ansøg om ét på nemid.nu. Ansøgningsfristen gælder også for ansøgere, der først afslutter en adgangsgivende uddannelse efter ansøgningsfristen og for ansøgere, der skal gennem individuel kompetencevurdering.

Hvad er en standby-plads?

Standby-pladser er en form for venteliste, hvor du kan blive tilbudt en studieplads, hvis en anden studerende takker nej til sin plads. Det kan være en studieplads til sommerstart eller eventuel vinterstart, hvis uddannelsen har studiestart der. Bliver du ikke tilbudt en studieplads i dette skoleår, er du garanteret en plads næste år, hvis du søger optagelse der. Det kan derfor være en god ide at sætte kryds ved standby-plads, når du udfylder dit ansøgningsskema. 

Du søger en standby-plads ved at vælge ”ja” i afkrydsningsfeltet ”jeg ønsker at søge en standbyplads”, når du udfylder din ansøgning på optagelse.dk. 

Konsekvenser for din ansøgning

Hvis du bliver tilbudt en standby-plads, vil du ikke blive tilbudt en studieplads på en af dine andre søgte uddannelser eller uddannelsessteder, der står lavere på din prioriteringsliste.

Du skal derfor overveje, inden du sætter kryds i standby, om du ønsker at fraskrive dig muligheden for at blive optaget på en af dine lavere prioriteter. Man kan ikke både få tilbudt en standby-plads og en studieplads.  

Læs mere om standby-pladser på ug.dk.
 

Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Du får svar på din ansøgning den 26. juli. 

Du får kun ét svar. Du får ét tilbud om en uddannelsesplads eller en standby-plads fra det uddannelsessted, du er kommet ind på. Det vil sige, hvis du kommer ind på din tredje prioritet, får du ikke afslag tilsendt fra dine andre prioriteter.

Hvis du ikke er optaget på nogen af de uddannelser, du har søgt, får du et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT) via e-boks. 

Bliver du tilbudt en studieplads hos UC SYD, modtager du besked gennem UC SYD Optagelsesportal, hvor du skal bekræfte, om du ønsker studiepladsen. Bekræfter du ikke pladsen inden for fristens udløb, tilbyder vi pladsen til en anden ansøger.

Kan jeg søge efter ansøgningsfristen?

Blev du ikke optaget på et studie, eller fik du ikke ansøgt inden for fristen, kan du søge ind efter den 26. juli, hvis vi har ledige pladser. Her finder du en oversigt over ledige pladser. 

Kan jeg få dispensation for dobbeltuddannelse?

Hvis du har gennemført en dansk videregående uddannelse f.eks. bacheloruddannelse, professionsbacheloruddannelse eller kandidatuddannelse kan du kun blive optaget på en professionsbacheloruddannelse tilrettelagt som heltidsuddannelse, hvis du kan få dispensation.
 

Læs mere om hvornår og hvordan du kan få dispensation for dobbeltuddannelse her.

Udenlandsk ansøger eller udenlandsk eksamensbevis? 

Hvis du søger ind på baggrund af en udenlandsk eksamen, opfordrer vi dig til at få din eksamen vurderet hos Uddannelses- og Forskningsministeriet, inden du søger. På den måde får du papir på dit eksamensbevis, som du kan bruge i hele landet både når du søger arbejde eller uddannelse.

Vi har også mulighed for at vurdere dit adgangsgrundlag, men så vil du muligvis ikke kunne bruge den til at søge uddannelser andre steder i landet. 

Er du udenlandsk ansøger eller har et udenlandsk eksamensbevis, skal du have bestået Studieprøven i dansk inden studiestart eller have dokumenteret tilsvarende kundskaber i dansk. 

Søger du ind på jordemoderuddannelsen, skal du bestå Studieprøven med minimum 7 i karakter inden ansøgningsfristens udløb eller dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk.

Søger du ind på fysioterapeutuddannelsen, skal du have bestået Studieprøven med minimumskarakteren 4 i alle dele af prøven (karakteren 4 gælder fra optagelsen 2020) inden ansøgningsfristens udløb, eller du skal dokumentere tilsvarene kundskaber i dansk.

03

Uddannelsens opbygning

Regler og rammer for uddannelsen

Vi har samlet de dokumenter, der kan være vigtige for din uddannelse. Find eks. studieordninger, praktikbeskrivelser og studieaktivitetsmodeller her.

Selvkørende og teamplayer

På uddannelsen lægger vi vægt på at forberede dig til livet efter uddannelsen. Derfor vil du både
arbejde med rammesatte briefs og selv-initierede opgaver, selvstændigt og i teams.

Helt tæt på virkeligheden

Du bliver undervist af et team af faste in-house-undervisere med stærke kompetencer og gode forbindelser, samt et udvalg af professionelle gæsteundervisere med benene solidt plantet i de aftagerfelter, vores uddannelse retter sig imod.

Studielivet er krydret med besøg hos bureauer, designstudier, museer og gallerier, studieture og gæsteforelæsere fra både indland og udland. Der er også mulighed for et udvekslingssemester med en af vores partnerinstitutioner i udlandet.

Grafisk kommunikation på UC SYD - tegning og artbook

Forløbet i uddannelsen

Modulerne på 1. år er tilrettelagt, så du lærer at beherske den værktøjskasse, der er relevant for grafisk kommunikation. Der er særligt fokus på dine færdigheder og evne til at skabe original formgivning og producere på tværs af medier og med relevante teknologier samt indledende kommunikationsforståelse og indsigter. 

Moduler på første år

 • Grafisk formgivning og produktion 1&2 (Værktøjer, materialer og metoder i grafisk formgivning. Farvelære, typografi, symboler, piktogrammer og layout. Redaktionelt design i trykt og elektronisk publicering. Formater og materialer)
 • Billedkommunikation (grafisk kommunikation gennem tekst og billeder. Fotografi, illustration og typografi i grafisk design)
 • Kreativitet og idegenerering
 • Film og motion graphics (værktøjer og metoder til at skabe enkle fortællinger med levende billeder og grafik i bevægelse. Lyd og klipning i kombination med visuel storytelling)
 • Grafisk kommunikationsprojekt (1.-årsprøve)

Andet år

På andet år arbejdes der med din viden om brugere, medier og kommunikationsforståelse. Der er særligt fokus på dine evner til, gennem research og analyse, at skabe originale indsigter om målgrupper og brugeradfærd, og på den baggrund problemløse og kreativt konceptudvikle design- og kommunikationsløsninger. Du anvender viden og værktøjer, som du har tilegnet dig på første året, og som videreudvikles på andet året.

Moduler på andet år 

 • Kreativ konceptudvikling (Kreativ metode til undersøgelse af problemfelter, grafisk kommunikation og reklame, Research, dataindsamling, iteration og designproces
 • Digitalt design (brugeradfærd, navigationsdesign, UX-design)
 • Motion graphic design og interaktivitet (animation, motion graphic til visuelle koncepter til tv, digitale skærme og håndholdte mobile enheder, touch- og interaktionsdesign)
 • Visuel identitet og branding (CI, Case-baserede problemstillinger, Implementering af visuel identitet på tværs af medier)
 • Koncept og kampagne (kommunikations- og medieplanlægning, strategi, storytelling, manuskript og art direction i kampagner, begrunde og argumentere for valg af budskaber)
 • Visuelt Kommunikationsprojekt · valgfag (valgfag varierer hvert år, og kunne være: Medier og design, redaktionelt design, typografi og fontdesign, motion graphics design, designledelse, kommunikation: strategi & planlægning, kampagne og corporate branding, emballage, udstillingsdesign)

Tredje år

Uddannelsens tredje år har særligt fokus på at udvikle dine innovative kompetencer samt refleksion over egen praksis. Du skal arbejde med din faglighed i nye problemfelter og bidrage kreativt til at se og udvikle kommunikations- og designløsninger i et nyt problemfelt. Gennem praktikken styrkes din brancheforståelse og relationer. På tredje år opsummeres og konkretiseres viden og færdigheder fra første og andet år og omsættes i praksis.

Moduler på tredje år

 • Profession grafisk kommunikator (innovation og entreprenørskab)
 • Praktik
 • Bachelorprojekt og opgave.

Praktik

På femte og sjette semester skal du i praktik. Det giver dig muligheden for at afprøve det, du har lært på uddannelsen.

Internationale muligheder

Du har flere muligheder for at give din uddannelse et internationalt præg. Du vil bl.a. støde på internationale undervisere og have mulighed for at deltage i studieture – både til ind- og udland. Dit studieophold og praktik på hhv. andet og tredje år kan du også vælge at tage i udlandet.

kvinde tegn, grafisk kommunikation

Stærke kompetencer

Med uddannelsen får du:

 • Din grafiske værktøjskasse op på et professionelt niveau
 • Viden og evner til at designe og kommunikere visuelt
 • Evnen til at arbejde professionelt som kreativ og tage selvstændige og bevidste valg både under og efter din uddannelse

 

04

Studieliv

På grafisk kommunikation er der et meget rigt studiemiljø ved siden af studierne.

Vores bygning (som er placeret tæt på Haderslev centrum) er næsten altid åben, og undervisning, arbejde, præsentationer (og sociale aktiviteter) gør, at den kommer til at fungere som dit andet hjem.

På Campus Haderslev er der to andre kommunikationsuddannelser, nemlig medie- og sonokommunikation (lyddesign) og erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation som vi arbejder en del sammen med, både formelt og uformelt, dvs. både som integrerede undervisningsforløb og studerendes personlige projekter, bands, events osv.

Kvinde på grafisk kommunikation med plakater i bggrunden

I alt er der ca. 1.300 studerende i de charmerende gamle - men fuldt moderniserede – bygninger.

Mange af vores studerende kommer fra andre dele af landet, men flytter hertil i forbindelse med studiet. Tit tages aftener (og natten!) i brug for at gøre opgaverne og pitchene færdige til afleveringer og præsentationer.

Studerende arrangerer yoga-, fitness-, og filmaftener, man ser ”Den Store Bagedyst”, boksning, Oscars, Melodi Grand Prix osv. sammen. Dette sker tit i vores bygning på campus. Derfor bliver der hurtigt et stærkt sammenhold mellem alle tilflytterne. Man bor, arbejder, og tilbringer en stor del af fritiden sammen.

Besøgende til Åbent hus

Kom og mød os

Kom og besøg os

Kom og mød vores studerende, få en fornemmelse af studielivet og få svar på dine spørgsmål.
Foto af studerende

Kom og mød os

Bliv studerende for en dag

Kom og prøv at være studerende på UC SYD og følg en helt almindelig undervisningsdag.

Der er ingen deciderede studieboliger i Haderslev. Private lejemål er derimod billige og går ofte i arv fra den ene årgang til den anden. I Haderslev rækker din SU simpelthen længere.

De fleste af vores studerende finder bolig tæt på eller midt i Haderslev centrum. I gå-eller cykle-afstand til uddannelsen, supermarkeder, butikker, spillesteder, barer og natteliv.

Vi er tæt på både land og vand, så vi er perfekt placeret for ture ud i det blå. Der er ruter for både seriøse og mindre seriøse løbere og cyklister. Der er mountain bike trails, skater dome, klatrevægge, kajak-roning og en god håndfuld motionscentre og sportsklubber.

Der er mad både for dig, der er foodie og til når det skal gå hurtigt. Haderslev har eget bryggeri og egen musikfestival – og snart en ny biograf.

Derudover er vi tæt på grænsen til Tyskland og dermed på tærsklen til Europa.

I tvivl om uddannelse?

Synes du, det er svært at vælge uddannelse? Og mangler du inspiration og gode råd? Så bliv klogere her.

05

Job & karriere

Med en professionsbachelor i grafisk kommunikation kan du få arbejde som grafisk designer, interaktiv designer, webdesigner eller art director. Du kan også arbejde med konceptudvikling og grafiske løsninger af kommunikationsopgaver. 

Typiske arbejdspladser er web-, design- eller reklamebureauer, men du kan også blive ansat på forlag, aviser, inhouse tegnestuer og lign. 

Et stigende antal vælger at freelance  eller starte egen  kommunikationsvirksomhed. Vores uddannelse giver dig gode kort på hånden til begge veje. Med muligheden for at tilbringe en del af studiet i udlandet åbnes der også døre for en karriere uden for Danmark.

Videreuddannelse

Med en professionsbachelor i grafisk kommunikation har du direkte adgang til en lang række videregående uddannelser; både master- og kandidatuddannelser. Du kan derfor altid vælge at bygge videre på din uddannelse, hvis du ønsker det.

Vores uddannelse giver dig gode kort på hånden til begge disse veje. Med muligheden for at tilbringe en del af studiet i udlandet åbnes der også døre for en karriere uden for Danmark.

06

Økonomi

Husk at søge SU, hvis du er SU-berettiget

Som studerende på en professionsbacheloruddannelse har du mulighed for at søge Statens Uddannelsesstøtte (SU) til dit uddannelsesforløb. Du kan tidligst søge SU en måned før den måned, du kan få SU fra. Har du for eksempel ret til SU fra september, kan du tidligst søge fra den 1. august.

Betingelserne for at modtage støtte og de aktuelle satser findes på www.su.dk, hvor du også skal søge SU.

SU-vejledning

Har du spørgsmål til din SU-ansøgning, kan du ringe eller skrive til en af vores SU-vejledere.

 

07

Spørgsmål & svar

Hvad er en professionsbachelor?

Der findes mange forskellige professionsbacheloruddannelser. Lærer, lyddesigner eller ergoterapeut er eksempler på professionsbacheloruddannelser, som du kan læse på UC SYD. Typisk uddannes du inden for en bestemt profession, et bestemt fag. Det kan være sygeplejerske, fysioterapeut eller noget helt tredje.
Du ved altså, hvad du bliver, og kan derfor også nemmere sælge dig selv, når du en dag er færdiguddannet og skal have et arbejde.

Praktik

Du bliver ikke kun klædt på med teori, du skal også ud og afprøve teorierne i den virkelige verden løbende igennem uddannelsen. Det gør, at du som færdiguddannet professionsbachelor er rustet til at gå direkte ind i dit første job. Du har nemlig allerede en masse erfaring.

Videreuddannelse

En professionsbachelor giver dig direkte adgang til en række kandidat- og masteruddannelser. Ønsker du på et tidspunkt at læse videre, kan du derfor til enhver tid gøre dette.

Hvad er en professionshøjskole / et University College?

En professionshøjskole er en uddannelsesinstitution for mellemlange, videregående uddannelser. Uddannelserne varer mellem 3 og 4 år. Uddannelserne giver dig titlen som professionsbachelor.

Hvad med Skolen for Visuel Kommunikation?

Uddannelsen hedder grafisk kommunikation, men har tidligere været omtalt som Skolen for Visuel Kommunikation. I over 10 år har vi hørt til hos UC SYD, og selve uddannelsens navn er professionsbachelor i grafisk kommunikation.

Kan jeg komme og besøge uddannelsen?

Ja - du kan ringe eller skrive til os og aftale et tidspunkt. Nogle uddannelser tager imod hele året, andre afholder Studerende for en dag-arrangementer et par gange om året, hvor du kan følge undervisningen sammen med andre interesserede.

En gang om året holder vi Åbent hus, og her er du meget velkommen. Vores Åbent hus-arrangement ligger altid i februar. Læs mere om det her.

Hvor kan jeg se mere?

Du kan følge uddannelsen på de sociale medier:

 

08

Kontakt os

Vi er her for at hjælpe dig. Så kontakt os endelig hvis du har spørgsmål om optagelse, adgangskrav, valg af studie eller om selve uddannelsen. 

Spørgsmål om optagelse, adgangskrav og ansøgning?

Har du spørgsmål om optagelse, adgangskrav, udfyldelse af din ansøgning, SU eller til valg af studie?

Spørgsmål om uddannelsen?

Har du spørgsmål om selve uddannelsen- såsom dens opbygning - er du meget velkommen til at kontakte uddannelsens vejleder:

Tina Have Lauesen-Day
Studiekoordinator
E: thld@ucsyd.dk
T: +45 72 66 51 00

Tager Tina ikke telefonen, kan du bare sende hende en mail. Så vender hun tilbage til dig hurtigst muligt. 

Få praktikanter i din virksomhed

Ønsker du at tale med os om muligheder for at få vores studerende som praktikanter i din virksomhed? Så kontakt studiekoordinator Tina Have Lauesen-Day på 72 66 51 00 eller thld@ucsyd.dk

Andre kigger også på

Studerende på erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation

Kommunikation

Engelsk og digital markedskommunikation udgår i 2020

Læs i Haderslev.
Medie- og sonokommunikation

Kommunikation

Bliv lyddesigner

Læs i Haderslev.