Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Professionsbachelor

Ergoterapeut

Bliv ergoterapeut

Giv mennesker nye muligheder
01

Bliv ergoterapeut

Vores hverdag er fyldt med alle former for aktiviteter. Vi står op om morgenen, vi børster tænder, vi spiser, cykler på arbejde og sidder foran computerskærmen, vi er sammen med familie og venner og er til fritidsaktiviteter. Gennem hele livet har vi brug for, at både krop og sind kan følge med til hverdagens aktiviteter. Dét giver en stor daglig frihed.

Ledige pladser

Du kan nå det endnu. Der er stadig ledige pladser på uddannelsen.

Som ergoterapeut kan du hjælpe mennesker, der er fysisk, psykisk eller socialt udfordrede, med at få en velfungerende hverdag. Du kan med små justeringer i dagligdagens gøremål skabe store forandringer for den enkelte. På ergoterapeutuddannelsen lærer du at se den enkeltes udfordringer, og vi giver dig redskaberne til at kunne rådgive, forebygge og skabe individuelle løsninger. Måske er det indretningen i hjemmet, der skal justeres, eller hjælpemidler på arbejdspladsen, der er nødvendige. Ergoterapi handler om at gøre mennesker så selvhjulpne som muligt. Du kan være med til at forme andres hverdag og give dem større frihed og livskvalitet.

Fakta om ergoterapeutuddannelsen

Professionsbachelor i ergoterapi

 • Type : Professionsbachelor
 • Beliggenhed : Esbjerg
 • Varighed : 3,5 år
 • Pladser pr. årgang : 69
 • Praktik : 28 uger
 • Adgangskrav : Gymnasial eksamen, bestemt erhvervsuddannelse eller 4 gymnasiale enkeltfag mv.

En uddannelse, der ruster dig til alle dele af praksisfeltet

Vi giver dig en praksisnær uddannelse. Vores tætte kontakt og samarbejde med praktikstederne sikrer, at det, du lærer i undervisningen, hænger sammen med det, du lærer i praktikken. Og da dine praktikforløb er fordelt over hele uddannelsen, får du hele tiden koblet teorien sammen med praksis.

Vi stræber også efter at forme en uddannelse, hvor du ikke kun udvikler dig fagligt men også personligt. Vi udfordrer dig, styrker dig og ruster dig til at møde borgere i alle livets situationer.

02

Adgangskrav & optagelse

Ansøgningsfrister

Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Studiestart

Ergoterapeutuddannelsen har studiestart i uge 36 og uge 5.

Optag

Ergoterapeutuddannelsen optager 50 procent i kvote 1 og 50 procent i kvote 2.

Adgangskvotient

Er du nysgerrig på, hvad adgangskvotienten var ved det seneste optag? Find adgangskvotienten for kvote 1-optaget her.

Adgangskrav på uddannelsen 

For at kunne søge ind skal du opfylde adgangskravene på uddannelsen. 

Kvote 1: Adgangskrav på ergoterapeutuddannelsen

For at søge optagelse på ergoterapeutuddannelsen gennem kvote 1 skal du have en af følgende eksamener:

 • Studentereksamen (STX)
 • Højere forberedelseseksamen (HF)
 • Højere handelseksamen (HHX)
 • Højere teknisk eksamen (HTX)
 • Gymnasialt indslusningskursus for fremmedsprogede (GIF)
 • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)
Kvote 2: Adgangskrav på ergoterapeutuddannelsen

For at søge optagelse på ergoterapeutuddannelsen gennem kvote 2 skal du have en af følgende eksamener:

Gymnasial uddannelse (STX, HF, HHX, HTX, GIF) eller EUX.

eller

Pædagogisk assistentuddannelsen (PAU) med dansk C, engelsk C og enten naturfag C eller biologi C eller kemi C.

eller

Social- og sundhedsassistentuddannelsen med dansk C, engelsk C og enten naturfag C eller biologi C eller kemi C.

eller

Fire gymnasiale enkeltfag: Dansk A, engelsk  B og enten bioteknologi A eller biologi B eller fysik på B eller geovidenskab A eller kemi B eller matematik B og enten samfundsfag C eller psykologi C. Desuden 9 måneders erhvervserfaring, som minimum skal være 30 timer pr. uge.

eller

Godkendt udenlandsk eksamen.

eller

Kvalifikationer der efter en individuel kompetencevurdering kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav.

De specifikke adgangskrav skal være beståede.

Kvote 1

Kvote 1: Det skal du vide

Du kan søge om optagelse gennem kvote 1, hvis du har en adgangsgivende gymnasial uddannelse (STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF).

Ansøgningsfrist kvote 1: 5. juli kl. 12.00

I kvote 1 bliver du optaget alene på baggrund af dit karaktergennemsnit fra din adgangsgivende eksamen. Har du bestået flere gymnasiale eksamener, kan du kun blive optaget på baggrund af den første. Du kan ikke forbedre din adgangskvotient ved at tage hf-enkeltfag.

Adgangskvotienten kan variere fra år til år. Den afhænger af, hvor mange ansøgere og studiepladser, der er det pågældende år.

Hvis du er i tvivl, om dit gennemsnit er højt nok til at komme ind via kvote 1, kan du vælge at søge om optagelse via kvote 2 i stedet for. Søger du gennem kvote 2 med en gymnasial eksamen, vil din ansøgning automatisk blive vurderet både i kvote 1 og kvote 2.

Har du en International Baccalaureate (IB) skal du søge gennem kvote 2. Det er uanset, om den er taget i Danmark eller i udlandet, eller om det er en udenlandsk gymnasial eksamen, der ikke kan omregnes. I alle tilfælde skal du søge gennem kvote 2.

Søg via optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.00

Krav til dokumentation i kvote 1

Du skal vedhæfte dokumentation for dit adgangsgrundlag, det vil sige dit eksamensbevis og eventuelle beviser for bestået enkeltfag eller suppleringskurser på optagelse.dk senest den 5. juli kl. 12.00. Læs mere om krav til dokumentation her.

Kvote 2

Kvote 2: Det skal du vide

Ansøgningsfrist kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Kvote 2 er for dig, der:

 • har en adgangsgivende gymnasial uddannelse, men er i tvivl om dit gennemsnit er højt nok til at nå årets adgangskvotient. 
 • har en udenlandsk eksamen, hf-enkeltfag eller en anden adgangsgivende eksamen.
 • ikke opfylder uddannelsens adgangskrav men har andre kvalifikationer, der kan sidestilles med de formelle krav. I den situation skal du søge om en individuel kompetencevurdering.

Søg via optagelse.dk senest 15. marts kl. 12.00

Kvote 2: Vurderingskriterier på ergoterapeutuddannelsen

Vi vurderer dig på disse kriterier i kvote 2

I kvote 2 bliver du vurderet på baggrund af en samlet vurdering af dine kvalifikationer og erfaringer. Vi medtager maksimalt 12 måneders aktiviteter samlet set. 

Vi tager udgangspunkt i følgende vurderingskriterier:

 • Motiveret ansøgning
 • Erhvervserfaring (min. 30 timer pr. uge i mindst 6 måneder)
 • Enkeltfag udover den adgangsgivende eksamen
 • Gennemført en kort videregående uddannelse eller erhvervsuddannelse
 • Efter- og videreuddannelse f.eks. akademi- eller diplomuddannelse
 • Udlandsophold min. 16 sammenhængende uger
 • Højskole min. 16 uger på fuld tid
 • Værnepligt/værneret min. 4 måneder
 • Frivilligt arbejde
 • Andre studierelevante aktiviteter i min. 10 mdr. F.eks. fritidsledervirksomhed, frivilligt socialt arbejde, foreningsarbejde, spejderleder, træner i idrætsforening eller bestyrelsesarbejde.
Krav til dokumentation i kvote 2

Når du søger gennem kvote 2 senest den 15. marts, skal du vedhæfte dokumentation for adgangsgrundlaget. Det vil sige dit eksamensbevis og evt. beviser for bestået enkeltfag, suppleringskurser eller adgangsgivende uddannelser samt dokumentation for vurderingskriterierne for kvote 2 senest den 15. marts kl. 12.00. 

Afslutter du først din adgangsgivende eksamen, suppleringskurser eller en aktivitet efter denne frist, skal du anføre det på ansøgningen og vedhæfte det på optagelse.dk senest den 5. juli kl. 12.00. Læs mere om krav til dokumentation her.

Ansøgningsproces

Sådan søger du 

Søg via optagelse.dk

Vil du gerne tage en uddannelse hos os, skal du søge ind gennem optagelse.dk.

Du skal søge under “videregående uddannelse” på siden og derefter finde den specifikke uddannelse, som du gerne vil søge.

Du sender din elektroniske ansøgning med dit NemID. Har du ikke et NemID, kan du bestille et på nemid.nu. Har du ikke et dansk CPR-nr., skal du stadig søge digitalt via optagelse.dk. Du skal blot ansøge uden login. 

Husk at oplyse om tidligere uddannelse eller beskæftigelse. Læs mere om, hvad du har pligt til at oplyse her.

Brug for hjælp?

Du finder hjælp til at udfylde din ansøgning på optagelse.dk her. Og er du stadig i tvivl om noget, du ikke kan finde svaret på, så kontakt os og lad os hjælpe dig.

Følg din ansøgning

UC SYD Optagelsesportal er stedet, hvor du kan følge status på din ansøgning til en af vores uddannelser. Når du har søgt ind på en uddannelse hos os gennem optagelse.dk, sender vi dig automatisk en e-mail, hvor vi beder dig om at oprette en bruger på vores optagelsesportal. 

Det er vigtigt, at du opretter dig på portalen, for det er her, vi giver dig besked, hvis vi f.eks. mangler dokumentation i forbindelse med din ansøgning eller kan tilbyde dig en studieplads. Læs mere om UC SYD Optagelsesportal.

Vigtigt at vide, når du søger optagelse

Hvad er en standby-plads?

Standby-pladser er en form for venteliste, hvor du kan blive tilbudt en studieplads, hvis en anden studerende takker nej til sin plads. Det kan være en studieplads til sommerstart eller eventuel vinterstart, hvis uddannelsen har studiestart der. Bliver du ikke tilbudt en studieplads i dette skoleår, er du garanteret en plads næste år, hvis du søger optagelse der. Det kan derfor være en god ide at sætte kryds ved standby-plads, når du udfylder dit ansøgningsskema. 

Du søger en standby-plads ved at vælge ”ja” i afkrydsningsfeltet ”jeg ønsker at søge en standbyplads”, når du udfylder din ansøgning på optagelse.dk. 

Konsekvenser for din ansøgning

Hvis du bliver tilbudt en standby-plads, vil du ikke blive tilbudt en studieplads på en af dine andre søgte uddannelser eller uddannelsessteder, der står lavere på din prioriteringsliste.

Du skal derfor overveje, inden du sætter kryds i standby, om du ønsker at fraskrive dig muligheden for at blive optaget på en af dine lavere prioriteter. Man kan ikke både få tilbudt en standby-plads og en studieplads.  

Læs mere om standby-pladser på ug.dk.
 

Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Du får svar på din ansøgning den 28. juli. 

Du får kun ét svar. Du får ét tilbud om en uddannelsesplads eller en standby-plads fra det uddannelsessted, du er kommet ind på. Det vil sige, hvis du kommer ind på din tredje prioritet, får du ikke afslag tilsendt fra dine andre prioriteter.

Hvis du ikke er optaget på nogen af de uddannelser, du har søgt, får du et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT) via e-boks. 

Bliver du tilbudt en studieplads hos UC SYD, modtager du besked gennem UC SYD Optagelsesportal, hvor du skal bekræfte, om du ønsker studiepladsen. Bekræfter du ikke pladsen inden for fristens udløb, tilbyder vi pladsen til en anden ansøger.

Kan jeg søge efter ansøgningsfristen?

Blev du ikke optaget på et studie, eller fik du ikke ansøgt inden for fristen, kan du søge ind efter den 28. juli, hvis vi har ledige pladser. Her finder du en oversigt over ledige pladser. 

Kan jeg søge betinget optagelse?

Har du ikke opfyldt adgangskravene til uddannelsen inden den 5. juli kl. 12:00, har du stadig mulighed for at komme i betragtning til en studieplads til sommer betinget af, at du opfylder adgangskravene inden studiestart på uddannelsen.

Det kan f.eks. være fordi, at du læser et suppleringsfag, afslutter en erhvervsuddannelse eller er udenlandsk statsborger og skal supplere med Studieprøven.

Afslutter du HF-enkeltfag senere end sommerstart, vil det først være muligt at søge optagelse året efter.

Når du søger optagelse, skal du i din ansøgning på optagelse.dk angive hvornår eksamen, suppleringskurset eller uddannelsen forventes afsluttet. Derudover skal du vedhæfte dokumentation på, at du er i gang.

På UC SYD kan du søge betinget optagelse på alle uddannelser på nær fysioterapeut, jordemoder og bioanalytiker.

Udenlandsk ansøger eller udenlandsk eksamensbevis? 

Hvis du søger ind på baggrund af en udenlandsk eksamen, opfordrer vi dig til at få din eksamen vurderet hos Uddannelses- og Forskningsministeriet, inden du søger. På den måde får du papir på dit eksamensbevis, som du kan bruge i hele landet både når du søger arbejde eller uddannelse.

Vi har også mulighed for at vurdere dit adgangsgrundlag, men så vil du muligvis ikke kunne bruge den til at søge uddannelser andre steder i landet. 

Er du udenlandsk ansøger eller har et udenlandsk eksamensbevis, skal du have bestået Studieprøven i dansk inden studiestart eller have dokumenteret tilsvarende kundskaber i dansk.

For norske ansøgere gælder det, at beviser fra den norske eksamensdatabase (e-vitnemål) ikke kan bruges som gyldigt adgangsgrundlag. Det norske adgangsgrundlag (førstegangs vitnemål) skal være det originale bevis udleveret af uddannelsesinstitutionen (vedhæftet ansøgningen som pdf). 

Hvis der i uddannelsens optagelseskriterier er krav om Engelsk på gymnasialt B-niveau, kan du opfylde kravet med en test fra enten TOEFL med en testscore på mindst 83 eller IELTS med testscore på mindst 6,5.

Søger du ind på jordemoderuddannelsen, skal du bestå Studieprøven med minimum 7 i karakter inden ansøgningsfristens udløb eller dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk.

Søger du ind på fysioterapeutuddannelsen, skal du have bestået Studieprøven med minimumskarakteren 4 i alle dele af prøven (karakteren 4 gælder fra optagelsen 2020) inden ansøgningsfristens udløb, eller du skal dokumentere tilsvarene kundskaber i dansk.

Selvbetalt uddannelse
Er du ansøger og statsborger uden for EU/EØS landene, er din opholdstilladelse afgørende for, om du har ret til statsfinansieret videregående uddannelse i Danmark, eller om du selv skal betale for din uddannelse (selvbetalende).  Du kan læse mere om reglerne her.

Som selvbetalende ansøger skal du opfylde de samme adgangskrav som andre ansøgere, og du er underlagt de samme regler. Du vil også som andre ansøgere modtage svar på optagelse ultimo juli. 

Når du søger optagelse, er det vigtigt, at du uploader en afgørelse om opholdstilladelse fra Udlændingestyrelsen, så vi kan se hvilken form for opholdstilladelse, der er tale om. 
Hvis din opholdstilladelse ikke giver ret til statsfinansieret videregående uddannelse, vil du modtage særskilt information om priser og betaling, når vi har behandlet din ansøgning. 

Er du i tvivl om din opholdstilladelse giver ret til statsfinansieret videregående uddannelse, er du velkommen til at kontakte Team optagelse og SU på vejledning@ucsyd.dk eller tlf. 7266 2250. 

 

03

Uddannelsens opbygning

Regler og rammer for uddannelsen

Vi har samlet de dokumenter, der kan være vigtige for din uddannelse. Find eks. studieordninger, praktikbeskrivelser og studieaktivitetsmodeller her.

Det tager tre et halvt år at blive ergoterapeut. På uddannelsen får du bred teoretisk viden og praktisk erfaring, så du som færdiguddannet ergoterapeut har mulighed for at arbejde med alle grene af faget.

Du skal møde til undervisning på UC SYD gennemsnitligt 12-15 timer pr. uge. Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og den resterende studietid arbejder du individuelt og i grupper med mulighed for vejledning og feedback fra dine undervisere. På studiet kommer du til at arbejde videnskabeligt og læse både dansk og engelsk litteratur.

Undervisningen foregår som dynamisk klasseundervisning i et samspil mellem de studerende og underviseren. Her vil du arbejde med realistiske og virkelighedsnære cases, og du og dine medstuderende vil kunne afprøve teknikker på hinanden.

Du vil løbende i uddannelsen få bundet din teoretiske viden sammen med praktisk erfaring. Uddannelsen består af 80% teori og 20% praktik. Du får tildelt et praktiksted i Syd- og Sønderjylland, og her møder du en klinisk vejleder, der guider dig i dit praktikforløb og hjælper med at sammenkoble teori og praksis.

I din studietid tilbyder vi løbende karrierevejledning, hvor vi hjælper dig til at finde dit potentiale og gå i den retning, du drømmer allermest om.

Internationale muligheder

På ergoterapeutuddannelsen har du på femte semester mulighed for at tage to måneders praktik i Europa.

Mød en studerende

Nikolaj, ergoterapeutstuderende på UC SYD

Mød 25-årige Nicolaj, der læser til ergoterapeut på UC SYD.

Hvorfor valget faldt på netop den uddannelse, kan du læse mere om her. 

04

Studieliv

Du kan læse mere om studielivet på vores campus og i byen Esbjerg.

Besøgende til Åbent hus

Kom og mød os

Besøg os til Åbent hus

Kom og mød vores studerende, få en fornemmelse af studielivet og få svar på dine spørgsmål.
Foto af studerende

Kom og mød os

Bliv studerende for en dag

Kom og prøv at være studerende på UC SYD og følg en helt almindelig undervisningsdag.

I tvivl om uddannelse?

Synes du, det er svært at vælge uddannelse? Og mangler du inspiration og gode råd? Så bliv klogere her.

 

05

Job & karriere

Som færdiguddannet ergoterapeut har du mange spændende muligheder for at arbejde med mennesker og hjælpe dem til at få en bedre hverdag. Nogle gange er det lige til. Andre gange må du være kreativ, nytænkende og skræddersy individuelle og innovative løsninger – både i samarbejde med borgeren og andre fagpersoner. Som ergoterapeut udvikler du borgernes potentialer og finder deres ressourcer frem, når forhindringer skal overvindes.

Du kan bl.a. arbejde med børn, der af forskellige grunde har svært ved dagligdagsaktiviteter som at tage tøj på eller lege med andre børn. Her kan du hjælpe barnet og dets forældre med at strukturere hverdagen med faste rutiner, så aktiviteterne opleves overskuelige. Du kan arbejde med psykisk syge, hvor du kan være med til at skabe rammerne for en god dagligdag. På genoptræningscentre, dagcentre og sygehuse kan du hjælpe med genoptræningen af patienter, der pga. lammelse, gigt eller lignende har skader på muskler og led. Og udover, at du kan hjælpe med at løse menneskers aktivitetsproblemer, kan du også forebygge dem. Du kan bl.a. rådgive virksomheder og arbejdspladser og komme med forslag til justeringer – både ift. ergonomi og arbejdsmiljø.

Din brede faglige profil som færdiguddannet ergoterapeut åbner dørene til endnu flere jobmuligheder. Det giver dig mulighed for at arbejde med lige det område, du brænder allermest for.

Du har efter endt uddannelse også mulighed for at bruge to år på at videreuddanne dig til specialist i et helt specifikt felt indenfor ergonomien, eller du kan videreuddanne dig på kandidat- eller masterniveau. Og herefter kan du også vælge at tage en ph.d. og blive forsker.
 

06

Økonomi

Der vil på hvert semester være udgifter til litteratur og transport eller bolig i forbindelse med praktik. Du kan finde flere informationer om udgifter til transport i forbindelse med uddannelse og praktik her.

Husk at søge SU, hvis du er SU-berettiget

Som studerende på en professionsbacheloruddannelse har du mulighed for at søge Statens Uddannelsesstøtte (SU) til dit uddannelsesforløb. Du kan tidligst søge SU en måned før den måned, du kan få SU fra. Har du for eksempel ret til SU fra september, kan du tidligst søge fra den 1. august.

Betingelserne for at modtage støtte og de aktuelle satser findes på www.su.dk, hvor du også skal søge SU.

Optagelsesvejledning

Vi er her for at hjælpe dig. Spørg om alt lige fra optagelse, udfyldelse af din ansøgning til valg af studie.

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, så har du mulighed for at søge om Specialpædagogisk Støtte (SPS). Det kan være hjælpemidler i form af f.eks. IT-rygsæk, studiestøttetimer, en særlig stol, et hæve-/sænkebord m.v.

Du kan finde flere informationer om studiestøtte her, og så kan du møde Sofie, der er ordblind og læser til lærer.

 

07

Spørgsmål & svar

Hvad er en professionsbachelor?

Der findes mange forskellige professionsbacheloruddannelser. Lærer, lyddesigner eller ergoterapeut er eksempler på professionsbacheloruddannelser, som du kan læse på UC SYD. Typisk uddannes du inden for en bestemt profession, et bestemt fag. Det kan være sygeplejerske, fysioterapeut eller noget helt tredje.
Du ved altså, hvad du bliver, og kan derfor også nemmere sælge dig selv, når du en dag er færdiguddannet og skal have et arbejde.

Praktik

Du bliver ikke kun klædt på med teori, du skal også ud og afprøve teorierne i den virkelige verden løbende igennem uddannelsen. Det gør, at du som færdiguddannet professionsbachelor er rustet til at gå direkte ind i dit første job. Du har nemlig allerede en masse erfaring.

Videreuddannelse

En professionsbachelor giver dig direkte adgang til en række kandidat- og masteruddannelser. Ønsker du på et tidspunkt at læse videre, kan du derfor til enhver tid gøre dette.

Hvad er en professionshøjskole / et University College?

En professionshøjskole er en uddannelsesinstitution for mellemlange, videregående uddannelser. Uddannelserne varer mellem 3 og 4 år. Uddannelserne giver dig titlen som professionsbachelor.

Kan jeg komme og besøge uddannelsen?

Ja - du kan ringe eller skrive til os og aftale et tidspunkt. Nogle uddannelser tager imod hele året, andre afholder Studerende for en dag-arrangementer et par gange om året, hvor du kan følge undervisningen sammen med andre interesserede.

En gang om året holder vi Åbent hus, og her er du meget velkommen. Vores Åbent hus-arrangement ligger altid i februar. Læs mere om det her.

 

08

Kontakt os

Vi er her for at hjælpe dig. Så kontakt os endelig hvis du har spørgsmål om optagelse, adgangskrav, valg af studie eller om selve uddannelsen. 

Spørgsmål om optagelse, adgangskrav og ansøgning?

Har du spørgsmål om optagelse, adgangskrav, udfyldelse af din ansøgning, SU eller til valg af studie?

Spørgsmål om uddannelsen?

Har du spørgsmål om selve uddannelsen- såsom dens opbygning - er du meget velkommen til at kontakte uddannelsens vejleder:

Pia Goul
Studievejleder
E: pgou@ucsyd.dk
T: +45 72 66 27 41

Tager Pia ikke telefonen, kan det skyldes, at hun er i gang med at undervise vores studerende eller vejlede andre. Send hende i stedet for en mail. Så vender hun tilbage til dig hurtigst muligt. 

Andre kigger også på

Fysioterapeutstuderende

Sundhed

Bliv fysioterapeut

Vil du hjælpe mennesker med at genvinde bevægelse? Lær hvordan kroppen fungerer og om fysioterapiens psykologiske element. Tag uddannelsen til fysioterapeut.
Studerende på ernæring og sundhed

Sundhed

Læs ernæring og sundhed

Tag uddannelsen i ernæring og sundhed og lær at vejlede om sundhed, mad og måltider, og sæt gode spisevaner på menuen for den enkelte og store grupper.
Sygeplejerskestuderende

Sundhed

Bliv sygeplejerske

Vil du hjælpe mennesker i både stabile, komplekse og akutte situationer? Være faglig dygtig, have overblik og give omsorg? Tag uddannelsen til sygeplejerske.