Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Forandringsledelse

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelse i ledelse

ECTS: 5

Fagområde: Valgmoduler uden for et fagområde på Diplom i Ledelse

Tilmeld

Lær at initiere, lede og gennemføre forandringsprocesser i egen organisation med henblik på udvikling og fornyelse 

 • Forstå hvordan du indgår i fagligt, tværfagligt og tværgående samarbejde om gennemførelse af forandringsprocesser i egen organisation. 

Hvordan skaber du de rette rammer, der opfordrer til udvikling og forandring i din organisation? Det handler i høj grad om at analysere og udvælge de

rette løsningsmodeller eller teorier og så inddrage alle relevante interessenter i processen. Det kommer du til at kunne med modulet Forandringsledelse. 
 
Som forandringsleder kommer du til at agere centrum for den dynamiske udvikling af organisationen. Derfor får du på modulet den nødvendige viden til kvalificeret at indgå i det faglige, tværfaglige og til tider tværgående samarbejde, som forandringsprocesser og -ledelse kræver.

Det får du indsigt i på dette modul: 

 • Lær teorier og modeller om forandrings- og udviklingsprocesser i et ledelsesmæssigt perspektiv 
 • Lær hvordan du refleksivt kan vurdere teoretiske modeller om forandringsledelse i forhold til problemstillinger fra praksis samt begrunde og udvælge relevant løsningsmodel/-teori hertil 
 • Forstå hvordan du formidler den forandringsledelsesmæssige problemstilling til medledere, medarbejdere og andre interessenter 
 • Bliv bedre til selvstændigt at indgå i fagligt, tværfagligt og tværgående samarbejde om gennemførelse af forandringsprocesser i egen organisation  

Modulet er et valgmodul på Diplom i ledelse, men kan også tages selvstændigt. 

Hvem henvender modulet sig til? 

Modulet er for dig, der til daglig arbejder som leder, og som gerne vil have flere kompetencer og værktøjer til at facilitere forandring og udvikling i organisationen. Modulets faglige udbytte kommer dig til gode, lige meget om du arbejder i en privat eller offentlig organisation. Du skal bare være dedikeret og villig til at løfte din faglighed til næste niveau. 

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål 
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at: 

 • Kunne initiere, lede og gennemføre forandringsprocesser i egen organisation med henblik på udvikling og fornyelse. 

Mål for læringsudbytte 
Viden og forståelse 
Det er målet, at den studerende har opnået viden om og forståelse af: 

 • Teorier og modeller om forandrings- og udviklingsprocesser i et ledelsesmæssigt perspektiv 

Færdigheder 
Det er målet, at den studerende har opnået færdigheder til: 

 • Refleksivt kunne vurdere teoretiske modeller om forandringsledelse i forhold til problemstilling fra praksis samt begrunde og udvælge relevant løsningsmodel/-teori hertil 
 • At kunne formidle den forandringsledelsesmæssige problemstilling til medledere, medarbejdere og andre interessenter 

Kompetence 
Det er målet, at den studerende kan: 

 • Selvstændigt indgå i fagligt, tværfagligt og tværgående samarbejde om gennemførelse af forandringsprocesser i egen organisation