Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning
  • Om UC SYD
  • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

  • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
  • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
  • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Doris Overgaard Larsen (DOLA)

Doris Larsen

Doris Overgaard Larsen

Lektor - Pædagoguddannelsen

Telefon: 7266 5439
E-mail: dola@ucsyd.dk
By: Kolding
UC Viden: https://www.ucviden.dk/da/persons/doris-overgaard-larsen

Doris er nysgerrig på hvordan man ”gør” kultur i forskellige pædagogiske kontekster. Hun arbejder med en antropologisk tilgang, hvor forståelse og inddragelse er nøgleord. I forlængelse heraf anvender Doris aktionslæring som metode for at fremme en praksisnær læring for deltagerne.

Det arbejder Doris Larsen med

Produktionsskolernes pædagogiske praksis

Hvilke pædagogiske praksisser i produktionsskolen bidrager til opbygning af de unges deltagelses-identitet?

Projektet er et kvalitativt forskningsprojekt, der benytter sig af deltagende observation til at identificere pædagogisk praksis. Her undersøger vi også, hvordan elevers deltagelse og deltagelsesidentitet udvikles i den konkrete praksis, der udøves i produktionsskolen.

Forskningsprojektet tager udgangspunkt i E. Wengers teori om situeret læring og læring som deltagelse i praksisfællesskaber. Projektets resultater bidrager til belysning og kvalificering af produktionsskolernes pædagogiske praksis, og er interessant for professionsuddannelserne i forhold til didaktik og inklusion.

Pædagogers udvidede forældresamarbejde om udsatte børn og unge i fritidsinstitutioner (6-18 år)

Projektet skal synliggøre, hvordan pædagoger beskriver og begrunder det udvidede forældresamarbejde som betydningsfuldt element i den pædagogiske faglighed. Desuden skal det belyse forældresamarbejdets forskellige fremtrædelsesformer, så dets faglige indhold og praksisformer synliggøres som en fagligt begrundet pædagogisk opgave.

Endelig vil vi sprogliggøre forældresamarbejdet i dets forskellige former som en pædagogisk praksis, så det bliver muligt at gøre det til genstand for systematisk udvikling. Projektet finansieres af BUPL samt medfinansieres af UC SYD.

Pædagogers arbejde med etniske minoritetsbørn i skole og SFO

Projektet skal gennem observationer og interviews på to skoler hhv. SFO’er undersøge, hvorvidt og hvordan pædagoger i skole og SFO anvender den pædagogiske faglighed, de har tilegnet sig gennem uddannelse og erfaring, når de arbejder med børn med etnisk minoritetsbaggrund.

Formålet er at skabe viden om, hvordan almenpædagogikken kan bruges til at kvalificere dette arbejde med henblik på at forbedre børnenes deltagelsesmuligheder og mindske etnisk ulighed i uddannelse. Projektet er finansieret af Forskningsprogram for Dagtilbud og Skole, UC SYD, og udføres i 2017 og 2018.

 Udgivelser

Signalement af specialpædagogisk faglighed – en undersøgelse af pædagogers varetagelse af specialpædagogiske opgaver Rapport, samt folder udg. Af BUPL 2017 (forskningsprojekt finansieret af BUPL)

Efter nogle fjumreår begynder vi at tune os ind...: den åbne skole mellem dannelse, uddannelse og inklusion. Jacobsen, G. H. & Larsen, D. 2017 I : Tidsskrift for professionsstudier. 25, s. 74-83 10 s.