Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning
  • Om UC SYD
  • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

  • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
  • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
  • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Konference

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Nationalt dialogmøde 2021

De velfærdsprofessionelles kompetencer set i lyset af FN´s verdensmål nr. 4

Udbyder: Konference

Hvornår: 27. oktober 2021, kl. 09.00 - 15.00

Pris: Kr. 1.000

Tilmeldingsfrist: 07. oktober 2021

Lokation: Campus Esbjerg Degnevej 16 6705 Esbjerg Ø Lokale 6228 og 6229, bygning 6

Tilmeld dig her

Kom med til debat og oplæg om professionshøjskolernes måde at arbejde med diplomuddannelse på.

Det nationale dialogmøde har fokus på de velfærdsprofessionelles kompetencer set i lyset af FN's verdensmål nr. 4: Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring.

Muligheden for at forbedre såvel faglige som personlige kompetencer ved hjælp af videreuddannelsessystemet, herunder diplomuddannelserne, er et eksplicit formål med opkvalificeringen af fagprofessionelle samt udviklingen af- og forankringen i praksis.

Formålet understøttes af bæredygtighed som begreb aktualiseret da FN i 2015 vedtog de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Er bæredygtighed forstået som indsigt og handling svaret på uddannelse og dannelse er spørgsmålene hvorfor og hvordan aktuelle at stille. Ønskes dannelse til tiden – en dannelse som er i stand til at matche de påtrængende udfordringer som ex. ulighed, retfærdighed, magt og mening må fokus rettes mod andet og mere end økonomisk vækst.

Spørgsmålet er hvad dette begreb betyder for professionshøjskolernes måde at arbejde med diplomuddannelse på?

Vi lægger to vinkler på feltet: En vinkel omhandlende Fælleskaber og VidereudDANNELSE set i lyset af digitaliseringen og en vinkel omhandlende et politisk bud på diplomuddannelserne de kommende år?

Hvem henvender konferencen sig til?

Konferencen er for undervisere på professionshøjskoler.

Program

Programmet består af en blanding af fælles oplæg og workshops som udgangspunkt for gensidig erfaringsudveksling og overvejelser over diplomuddannelsesforløb.

Program

09.00–09.30
Check in - kaffe / te m. brød

09.30–09.40
Velkomst v. planlægningsgruppen

09.40–09.50
Gensidig præsentation

Oplæg i plenum

09.50–10.40
Fælleskaber og VidereudDANNELSE set i lyset af digitaliseringen
v/ Alexander von Oettingen

10.40–10.50
Spørgsmål til oplægsholder

10.50–11.00
Pause

11.00–11.50
Hvad ser socialstyrelsen som værende et politisk bud på diplomuddannelserne de kommende år?
v/ Adam Paaby og Marie Kaas

11.50–12.00
Spørgsmål til oplægsholdere

12.00–13.00
Frokost

Rundvisning og workshop

13.00–13.30
Fremvisning og rundvisning v/ Flemming Rendbo og Betina Lykke Bergmann

13.30–14.30
Workshop og kaffe/te

14.30–15.00
Afrunding og tak for denne gang

Har du spørgsmål?

Lektor

Betina Lykke Bergmann (BLBE)

Lene-Theresa Hansen

Lektor

Lene-Theresa Hansen (LTHA)

Lene-Theresa har ansvar for UC SYDs Videreuddannelse på områderne demens, psykiatri, socialpædagogik, sundhedspraksis og ICDP.