Gå til hovedindhold

Videnstemaer

UC SYD Forskning sætter fokus på særlige videnstemaer. Mød vores eksperter. Læs om vores forskning og hvordan du kan bruge den i praksis.

Videnstemaer i fokus

Vi sætter et særligt fokus på de spørgsmål og udfordringer, velfærdsprofessionerne oplever, med vores videnstemaer.

Vores forskere har en dyb forskningsviden i hvert enkelt tema. Målet er at hjælpe lærere, pædagoger, sygeplejersker, jordemødre, fysioterapeuter, ergoterapeuter og socialrådgivere med kvalificerede løsninger på aktuelle udfordringer.

Mød vores eksperter, læs mere om vores forskning og hvordan du kan bruge den i praksis.

Aktive børn

Videnstema

Fysisk aktivitet og læring

Vi ved, hvordan fysisk aktivitet kan øge læring og trivsel hos børn, unge og voksne, fordi vi sammen med kommuner, skoler, daginstitutioner og erhvervsskoler udvikler og arbejder med at implementere fysisk aktivitet som et didaktisk værktøj i praksis.
Videnstema om leg og legekultur i dagtilbud UC SYD

Videnstema

Leg og legekultur i dagtilbud

Leg er et både enkelt og kompliceret begreb. Det er så enkelt, at vi bruger det med lethed i hverdagen. Men det er kompliceret at skulle beskrive hvad leg egentlig er. Vi har gjort et forsøg.
Matematik didaktik ved UC SYD Forskning

Videnstema

Matematik didaktik

Få viden til at identificere, karakterisere og forstå de fænomener og processer, der indgår i undervisning i og læring af matematik
Tysk ved tavlen. Mindretalspædagogik UC SYD

Videnstema

Mindretalspædagogik

Mindretalspædagogik er situeret i en særlig historisk, kulturel og sproglig kontekst. Det stiller en række særlige krav til den måde pædagoger og lærere tilrettelægger det pædagogiske og didaktiske arbejde på.
Skolebørn

Videnstema

Professionelle læringsfællesskaber

Forskning i professionelle læringsfællesskaber viser, at et løsningsorienteret samarbejde med systematiske undersøgelser af praksis kan have en gavnlig indvirkning på forandring og nytænkning i den lokale pædagogik.
Status på idrætsfaget SPIF

Videnstema

SPIF

Status på På IdrætsFaget (SPIF) er et projekt, der løbende undersøger og beskriver idrætsfagets status på en lang række indikatorer
Sundhedsfremme i dagtilbud

Videnstema

Sundhedsfremme i dagtilbud

På UC SYD arbejder vi for at koble sundhedsfremmende indsatser på dagtilbudsområdet til dagstilbuddets opgave med at drage omsorg for alle børns trivsel, dannelse, læring og udvikling.
Velfærdsteknologi

Videnstema

Velfærdsteknologi

Implementering af velfærdsteknologi i sundhedsvæsnet er ofte forbundet med udfordringer. Forskning viser, at inden en velfærdsteknologisk løsning fungerer i praksis, er der en række forhold, der skal medtænkes, før teknologien introduceres.