Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Videncenter for Sundhedsfremme

Powerpauser, side 2 af 3

Powerpauser - sammen

Leg dig til læring! Powerpauserne præsenteres med filmklip på cirka 1 minut til brug i undervisningen.

01

Styr bilen

Materialer: Eventuelt bind for øjnene
 
Instruktion: Eleverne er sammen parvis inden for et afgrænset inde- eller udeområde. Den ene bliver ’bil’ og lukker øjnene/får bind for øjnene. Den anden elev, føreren, stiller sig bag ved sin bil. Føreren styrer sin bil ved at trykke den anden på yggen/skuldrene. Hvis der trykkes på højre skulder, drejes der til højre, og modsat til venstre. Hvis der trykkes midt på ryggen, skal man ’køre’ forlæns, og bliver der trykket dobbelt på ryggen, skal der køres baglæns. Som tilvænning til aktiviteten kan man starte med, at parrene holder i hånd, eller at den blinde holder en finger i den andens håndflade.
 
Variation:

 1. Bilerne styres verbalt af makkerne uden for det afgrænsede område med signaler såsom frem, tilbage, højre, venstre.
 2. Der kan stilles krav om, at bilerne kun må styres verbalt med forskellige aftalte koder for hvert makkerpar, fx øst/vest, styrbord/bagbord eller forskellige tal.
 3. Aktiviteten kan udvikles til en nervepirrende fangeleg, hvor den ene bil udvælges som fanger. Herefter gælder det for denne bil om at fange de andre, som enten kører ud af legen, hvis de bliver fanget, eller skal køre en omgang, før de er med i legen igen.
 4. Aktiviteten kan også udvikles til ’bil-bold’, hvor bilerne spiller i to hold mod hinanden med en skumbold, og hvor det gælder om at score ved at kaste eller trille bolden ind i modstanderens mål.
02

Hold hovedet koldt

Materialer: Et viskelæder, et stykke papir eller andet, som kan balancere på hovedet
 
Krav til plads: Ingen særlige

Instruktion: Hver elev lægger fx et viskelæder oven på sit hoved. Det gælder herefter om at få de andre elever til at tabe deres viskelæder.
Man må kun gå rundt, men man må gerne kilde eller skubbe let til hinanden. Når man har tabt sit viskelæder, er man ude af legen.

Variation: Man kan aftale, at man har tre liv, inden man er ude af legen, eller at man bliver levende igen, når man fx har lavet 15 sprællemænd.

03

Stil op på række

Materialer: Ingen

Instruktion: Eleverne stiller op på række efter højde, alder, husnummer, antal bogstaver i navn etc. Eleverne får til opgave at stille sig på række efter højde på fx et minut, hvor der må kommunikeres på livet løs. Herefter vurderer læreren, om de har ”målt” rigtigt. Det er den nemme udgave.

Variation:

 1. Eleverne skal stå på række efter den måned, de er født. Men de må ikke sige noget.
 2. Rækken skal laves efter skostørrelser, antal bogstaver i efternavn etc., hvor der ikke må kommunikeres hverken verbalt eller nonverbalt/kropsligt.
 3. Man kan også lave en rækkeøvelse, hvor hver elev er et bogstav, og skal eksempelvis stave til ”bowling” ved at stille sig op i den rigtige rækkefølge.
04

Et hop

Materialer: Ingen

Instruktion: Alle samles i en rundkreds. Når alle er samlet i rundkredsen, er øvelsen, at alle skal hoppe på samme tid, så det lyder som et hop, når de rammer gulvet. Man må ikke tale under øvelsen.

05

Kan du tælle til tre? (A)

Materialer: Ingen.

Krav til plads: Kan udføres stående bag ved bord og stol i undervisningslokalet.

Instruktion: Deltagerne finder sammen to og to og løfter højre hånd foran hinanden. Når der siges "et", klapper eleverne højrehænderne sammen. Det samme med venstre hånd på "to" og med begge hænder på "tre". Nu tælles fx følgende talrække: 1-2-3-2-2-3-1-3-2.

Variation: Prøv med lukkede øjne eller sæt flere tal og øvelser på.

06

Kan du tælle til tre? (B)

Materialer: Ingen.

Krav til plads: Kan udføres stående bag ved bord og stol i undervisningslokalet.

Instruktion: Stå sammen i par (person A og B), som skal tælle til tre ved skiftevis at sige et tal.

 • A siger "et", B siger"to", A siger "tre", B siger "et", A siger "to" osv.
 • Nu erstattes "et" af et klap i hænderne, så A klapper, B siger "to", A siger "tre", B klapper, A siger "to" osv.
 • Nu erstattes "2" af et hop, så A klapper, B hopper, A siger "tre", B klapper, A hopper, B siger "tre" osv.
 • Nu erstattes "3" af klap på lårene. Fremgangsmåden er den samme.

Variation: Legen kan varieres med flere tal eller flere personer i gruppen eller udføres med lukkede øjne.

07

Massageslange

Materialer: Ingen.
 
Krav til plads: Fint, hvis der er plads til en rundkreds, men øvelsen kan også laves blandt borde, stole og tasker.

Instruktion: Alle står i en lang række. Man masserer nu skuldrene på den, der står i rækken foran. Efter nogle minutter vender alle sig om og masserer den, der står bagved.

Variation: Den, der står foran i rækken, kan evt. skiftes til at finde på måder, hvorpå der skal masseres, fx "regndråbemassage", hvor fingerspidserne rører i hurtige, små prik. Eller "gnidemassage", hvor man med håndfladerne gnider, så der opstår varme. Det kan også være bankemassage.

08

Ringen vandrer

Materialer: En-fire hulahopringe.
 
Krav til plads: Bedst, hvis der er plads til en stor rundkreds, men øvelsen kan sagtens laves mellem borde, stole og tasker, når bare deltagerne kan nå hinandens hænder.

Instruktion: Deltagerne går sammen to og to og stiller sig på hver sin side af en markeret linje. De tager fat i hinandens hænder og skal nu forsøge at trække hinanden over linjen.

Variation 1: Alle stiller sig i rundkreds og holder hinanden i hånden.
To steder brydes kredsen, og en hulahopring hænges over en arm, hvorefter kredsen lukkes igen. Nu skal der samarbejdes om at få hulahopringene til at flytte sig kredsen rundt – uden at deltagerne slipper hinandens hænder. En for en kravler deltagerne igennem ringen, som dermed vandrer videre til den næste i kredsen.

Variation 2: Man kan bruge flere ringe eller lave en regel om, at ringene ikke må indhente hinanden.

09

Den gordiske knudes stol

Materialer: Ingen. Evt. stopur, så der er begrænsninger på, hvor længe det må vare at løse knuden op.

Krav til plads: Plads til en rundkreds.

Instruktion: Deltagerne stiller sig i en rundkreds med armene krydset over hovedet. Alle går nu mod midten og finder en hånd fra to forskellige personer overfor, som man skal holde fast i. Når alle har fat i to andres hænder, skal deltagerne nu løse op for knuderne uden at give slip på hinanden, så alle ender med at stå i en rundkreds med hinanden i hænderne. Legen er færdig, når der ikke er flere knuder.

Variation: Man kan dele deltagerne op i mindre grupper på fx seks-otte personer og konkurrere om, hvilken gruppe der først løses op.

10

Flere powerpauser

Se også

Filmene er udviklet for Videncenter KOSMOS og produceret med støtte fra TrygFonden i forbindelse med oprettelse af hjemmesiden sundeunge.dk, som er styret af KOSMOS/UC SYD.

Jesper Von Seelen (UC SYD), Rasmus Dyrendahl, Mette Tornfeldt og Nils Feldballe har udviklet, og Feldballe Film & TV (www.feldballefilm.dk) har produceret.