Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning
  • Om UC SYD
  • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
  • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

  • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
  • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
  • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
  • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Forskning og viden om velfærdsprofessionerne og velfærdssamfundet

Kontakt den ekspert du har brug for

Find en af UC SYDs eksperter

UC SYD's eksperter kan rammesætte, konkretisere og perspektivere de udfordringer og muligheder, vi oplever indenfor velfærdsprofessionerne nu og i fremtiden. Vores eksperter står til rådighed for direkte henvendelser fra pressen og andre fagfolk. Du findet et udvalg af vores eksperter herunder.
01

De frie skoler

De frie skoler er frie. Men hvad betyder det? Og hvilket ansvar og hvilke muligheder giver det ungdomsskoler, efterskoler, højskoler og andre frie uddannelsesinstitutioner i Danmark. 

Kontakt vores ekspert for at blive klogere på de frie skoler og de frie uddannelsesinstitutioner.

02

Folkeskolen

Didaktik, dannelse, professionelle læringsfællesskaber, folkeskolereformen, målstyret undervisning, pædagogisk organisationsforskning eller specialpædagogik?

UC SYDs eksperter har en bred og dyb viden om den danske folkeskole og de udfordringer kommuner, skoleledere, lærere, elever og forældre møder i hverdagen.

Alexander Von Oettingen

Prorektor

Alexander Christian von Oettingen (AVOE)

Alexander er ansvarlig for uddannelser, forskning og videreuddannelse på UC SYD. Herunder strategisk udvikling af uddannelser og organisation og pædagogisk udvikling både teoretisk og praktisk.

Christian Quvang

Docent

Christian Quvang (CQUV)

Ekspert i specialpædagogik, folkeskole og inklusion.

Christian er docent på Forskningsprogrammet Skole og undervisning.

Thomas Albrechtsen

Docent

Thomas Rohde Skovdal Albrechtsen (TRSA)

Ekspert i didaktik og pædagogisk organisationsforskning.

Thomas er docent for Forskningsprogrammet Skole og undervisning.

03

Inklusion og eksklusion

Vores eksperter har viden om inklusion og eksklusion, fordi det vedrører alle. Børn, unge og deres forældre, voksne, udsatte, ældre, professionelle aktører som f.eks. lærer, pædagoger, socialrådgivere, og beslutningstagere som ledere og politikere, der skal tage langsigtede beslutninger. 

Brug vores eksperter til at blive klogere på inklusion.

Christian Quvang

Docent

Christian Quvang (CQUV)

Ekspert i specialpædagogik, folkeskole og inklusion.

Christian er docent på Forskningsprogrammet Skole og undervisning.

Leo Komischke-Konnerup fra UC SYD

Chefkonsulent

Leo Komischke-Konnerup (LKKO)

Leo er ekspert i frie skoler og ungdomsuddannelser og har arbejdet med disse skolers  almenpædagogiske og politiske problemstillinger gennem mere end 10 år.

Lise Hostrup Sønnichsen UC SYD

Lektor

Lise Hostrup Sønnichsen (LHOS)

Lise Hostrup Sønnichsen er ergoterapeut med speciale i børn, master i børne- og ungdomskultur og æstetiske læreprocesser samt cand.pæd.

Fra 2020 og tre år frem er hun ph.d. studerende, hvor hun forsker i fysisk aktiv legende læring ind i Læreruddannelsen og Pædagoguddannelsen. 

04

Mental sundhed og børn

Børns mentale sundhed hænger sammen med deres trivsel og udvikling personligt, socialt og fysisk. Så hvordan fremmer vi den mentale sundhed hos børn og gør dem handlekompetente til livet? 

Kontakt vores ekspert for perspektiver, dilemmaer og muligheder på området.

Kristian Rasmussen

Lektor

Kristian Rasmussen (KRRA)

Kristian Rasmussen er cand.mag. og ph.d. og arbejder med udviklings- og forskningsprojekter i mental sundhedsfremme  og inkluderende læringsmiljøer i daginstitution og skole.

Lise Hostrup Sønnichsen UC SYD

Lektor

Lise Hostrup Sønnichsen (LHOS)

Lise Hostrup Sønnichsen er ergoterapeut med speciale i børn, master i børne- og ungdomskultur og æstetiske læreprocesser samt cand.pæd.

Fra 2020 og tre år frem er hun ph.d. studerende, hvor hun forsker i fysisk aktiv legende læring ind i Læreruddannelsen og Pædagoguddannelsen. 

05

Sundhedsfremme og læring

Forbindelsen mellem sundhed, trivsel og læring er et område, som mange lærere, politikere, forældre og skoleledere i stigende grad får øje på både i Danmark og udlandet – og den udvikling har vi forsket i på UC SYD. 

Kontakt en af vores eksperter for at blive klogere på udviklingen og på hvad forskningen siger.

Jesper Von Seelen

Docent

Jesper von Seelen (JVSE)

Ekspert i sammenhængen mellem fysisk aktivitet og læring, idrætsfaget og implementering af bevægelse i skolen

Jesper er docent for Forskningsprogrammet Barndomspædagogik, bevægelse og sundhedsfremme.

Heidi Klakk

Docent

Heidi Klakk Egebæk (HKEG)

Ekspert i børn og sundhed, epidemiologi og folkesundhed.

Heidi er docent for Forskningsprogrammet sundhedsfaglig praksis, der går på tværs af alle sundhedsuddannelserne på UC SYD

Lise Hostrup Sønnichsen UC SYD

Lektor

Lise Hostrup Sønnichsen (LHOS)

Lise Hostrup Sønnichsen er ergoterapeut med speciale i børn, master i børne- og ungdomskultur og æstetiske læreprocesser samt cand.pæd.

Fra 2020 og tre år frem er hun ph.d. studerende, hvor hun forsker i fysisk aktiv legende læring ind i Læreruddannelsen og Pædagoguddannelsen. 

06

Sundhedsprofessionel kommunikation

Det er netop i mange af menneskers mest udfordrende og betydningsfulde øjeblikke som f.eks. fødsler eller død, at sundhedsprofessionelle møder mennesket. Der, hvor man som patient eller pårørende på forskellig vis konfronteres med, hvad det i dybeste forstand vil sige at være menneske. 

Kontakt vores ekspert og få viden om hvilke eksistentielle og åndelige temaer velfærdsprofessionelle møder hos patienter og pårørende, når det handler om livets begyndelse eller livets afslutning. 

07

Uddannelsespolitik

Kvalitet, livslang læring, kontrol, internationalisering, prioriteringer, besparelser, teknologi, forskningsbaseret undervisning. Det er nogle af de temaer, der fylder i den uddannelsespolitiske debat. 

Tag fat i en af vores eksperter om få temaerne foldet ud: 

Alexander Von Oettingen

Prorektor

Alexander Christian von Oettingen (AVOE)

Alexander er ansvarlig for uddannelser, forskning og videreuddannelse på UC SYD. Herunder strategisk udvikling af uddannelser og organisation og pædagogisk udvikling både teoretisk og praktisk.

Anette Nicolaisen

Institutchef for Samfundsfag og kommunikation

Anette Nicolaisen (ANIC)

Anette er ansvarlig for den strategiske og pædagogiske udvikling af Institut for samfundsfag og kommunikation og instituttets seks uddannelser. Hun har et kontinuerligt fokus på, at mangfoldighed og kvalitet i uddannelsestilbuddene er afgørende for udviklingen i regionen.

Heidi Have

Institutchef for Sundhedsuddannelser

Heidi Have (HHAV)

Heidi have er ansvarlig for den strategiske og pædagogiske udvikling af de sundhedsfaglige bacehloruddannelser på UC SYD.

Jesper Wiese, Institutchef for pædagoguddannelsen

Institutchef

Jesper Wiese (JWIE)

Som Institutchef er Jesper Wiese ansvarlig for Pædagoguddannelsen og Pædagogisk assistenuddannelserne i UC SYD.

I samarbejde med studielederne er Jesper ansvarlig for den strategiske udvikling uddannelserne, samt for implementering af de udviklingstiltag de er relevante for driften af uddannelserne.

Institutchef

Dorthe Kingo Thruelsen (DKTH)

Leo Komischke-Konnerup fra UC SYD

Chefkonsulent

Leo Komischke-Konnerup (LKKO)

Leo er ekspert i frie skoler og ungdomsuddannelser og har arbejdet med disse skolers  almenpædagogiske og politiske problemstillinger gennem mere end 10 år.

08

Udsatte børn og unge

Socialt arbejde, socialpædagogik, anbringelser, familiepleje, mistrivsel, seksuel krænkelse eller f.eks. misbrug. UC SYDs eksperter producerer, samler og kvalitetssikrer ny viden indenfor udsatte børn og unge. Kontakt os - vi deler gerne vores viden. 

Bo Morthorst Rasmussen

Docent

Bo Morthorst Rasmussen (BMRA)

Ekspert i samarbejde på tværs, professionsudvikling, og følgeskab og udvikling af det sociale og socialpædagogiske arbejde.

Bo er docent for Forskningsprogrammet socialt arbejde, forvaltning og socialpædagogik

Lene Mosegaard Søbjerg

Forskningschef

Lene Mosegaard Søbjerg (LMSO)

Lene Mosegaard Søbjerg er ansvarlig for udvikling og organisering af forskningen på UC SYD.

09

Pressekontakt

Har du brug for en ekspert, som du ikke finder i oversigten her, kan du søge efter flere eksperter her.

Du kan også kontakte UC SYD Kommunikation. Vi hjælper dig hurtigt videre til den rette ekspert.

Peter Rahbek Elbrønd
7266 2057 | prel@ucsyd.dk

Lisbeth Garder
7266 2052 | lgar@ucsyd.dk